NR 4/2023
31.03.2022

„Kobiety na akademiach” w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ludmila Ostrogorska, „Zwoje Atropos”, obiekt, collage, fot. Kacper Krajewski
„Kobiety na akademiach” w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Ludmila Ostrogorska, „Zwoje Atropos”, obiekt, collage, fot. Kacper Krajewski

Wystawa zwraca uwagę na obecność kobiet na Akademiach Sztuk Pięknych oraz zadaje pytanie co ich działalność zmieniła w tych uczelniach.

Impulsem do realizacji wystawy były obchodzone ostatnio rocznice związane z przyjęciem pierwszych studentek na akademie. Od ponad 100 lat kobiety mogą legalnie studiować w tych instytucjach i są pełnoprawnymi członkiniami społeczności akademickiej. Wcześniej albo nie dopuszczano ich do studiowania na większości Akademii Sztuk Pięknych w obawie przed „obniżeniem prestiżu” uczelni, lub dostęp ten był obwarowany wieloma ograniczeniami. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie przyjęła pierwsze studentki w roku 1918. Drogę przetarła im determinacja Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, która wywalczyła indeks rok wcześniej. Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu otwarła drzwi dla kobiet w 1921 roku. Na początku XX wieku Pruska Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie wciąż była zamknięta dla kobiet, mimo listów i apelów podpisywanych przez znakomite artystki, w tym Käthe Kollwitz. Jeszcze później pojawiły się na akademiach pierwsze wykładowczynie. O ile studentki obecnie stanowią większość osób studiujących, w kadrze akademickiej proporcje te ulegają odwróceniu, co ma przyczyny w różnych czynnikach społeczno-kulturowych. Wyższe szkolnictwo artystyczne to oczywiście nie tylko Akademie Sztuk Pięknych, jednak wciąż ze względu na europejską tradycję, z której się wywodzą, postrzegane są jako uczelnie o szczególnej randze.

Widok wystawy „Kobiety na akademiach”, na pierwszym planie instalacja Sylwii Jakubowskiej-Szycik „Dom-schron”, fot. Kacper Krajewski
„Kobiety na akademiach”, widok wystawy, fot. Kacper Krajewski
Widok wystawy „Kobiety na akademiach”, na pierwszym planie Adriana Majdzińska „Persfazja”, fot. Kacper Krajewski
„Kobiety na akademiach”, widok wystawy, fot. Kacper Krajewski
„Kobiety na akademiach”, widok wystawy, fot. Kacper Krajewski
Magdalena Grzybowska, „Nieznośna Lekkość Papieru”; „Uległość”, obiekty, fot. Kacper Krajewski
Julia Kul, „Base-of Academic Woman brain”, fot. Kacper Krajewski
Jolanta Rudzka-Habisiak, prace z cyklu „Symbole”, fot. Kacper Krajewski

Wystawa towarzyszy konferencji o tym samym tytule, mającej na celu refleksję nad tym jak na przestrzeni dekad zmieniała się rola i pozycja pozycja kobiet w akademickim środowisku sztuki. Wystawa jest także prezentacją prac artystek i wykładowczyń różnych pokoleń. Jej założeniem jest pokazanie różnorodności postaw artystycznych i społecznych kobiet pracujących na akademiach, poruszanych przez nie problemów, ale też ich refleksji na temat „Akademii Sztuk Pięknych” jako instytucji, metod i celów kształcenia.

Jolanta Rudzka-Habisiak, „Monn Lake”, fragment, fot. Kacper Krajewski
Iwona Demko, „Feminatywy”, fot. Kacper Krajewski
Anna Tyczynska, „Ucieczka z krainy Oz”, fotografie, obiekt, fot. Kacper Krajewski
Ania Włodarska, "Pochwała prekariatu", fot. Kacper Krajewski
Widok wystawy „Kobiety na akademiach”, na pierwszym planie Adriana Majdzińska „Persfazja”, fot. Kacper Krajewski
Anna Krolikiewicz,"Miedzyjęzyk",ksiażka artystyczna, fot. Kacper Krajewski
Eliza Proszczuk, „Siostrzeństwo”, fot. Kacper Krajewski
Domnika Kowynia, „Wściekła dziewczyna”, fot. Kacper Krajewski
Anna Tyczynska, „Ucieczka z krainy Oz”, fotografie, obiekt, fot. Kacper Krajewski

Prezentowane będą nie tylko prace wykładowczyń, studentek i absolwentek, ale także projekty/dokumentacja projektów realizowanych ze student(k)ami oraz materiały archiwalne.. Pokazane zostaną również prace, które podejmują temat instytucjonalności akademii i panującej w niej praw. Wystawa jest projektem artystyczno-badawczym i wstępem do pogłębionych studiów nad tematem oraz organizowania w przyszłości kolejnych wydarzeń związanych z tym zagadnieniem.

Konferencja i wystawa ma również na celu budowanie kontaktów i wymianę doświadczeń między artystkami wykładowczyniami w Polsce i za granicą.

Anka Leśniak

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAgnieszka Babińska, Simone Bader, Joanna Bajus, Bogna Burska, Iwona Demko, Marina Gržinić & Aina Šmid, Magdalena Grzybowska, Valerie Habsburg, Sylwia Jakubowska-Szycik, Martyna Jastrzębska, Dominika Kowynia, Anna Królikiewicz, Julia Kul, Anka Leśniak, Adriana Majdzińska, Aurelia Mandziuk, Ludmiła Ostrogórska, Marion Porten, Eliza Proszczuk,Janina Rudnicka, Jolanta Rudzka-Habisiak, Anna Tyczyńska, Magdalena Wawrzyniak, ania włodarska [a.w.], Agata Zbylut, Vivian Crespo Zurita
WystawaKobiety na akademiach
MiejsceAkademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Czas trwania12-31.03.2022
Kuratorka / KuratorAnka Leśniak
Strona internetowazbrojowniasztuki.pl/
Indeks

Zobacz też