NR 12/2023
09.10.2019

„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół” w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół” w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy

Kategorium – ilość to międzynarodowa wystawa, w ramach której czterech artystów – Marcin Berdyszak, Radek Ślany, Patrik Kovacovsky oraz Kata Kissoczy – dokona plastycznej interpretacji kategorii ilości. Polsko-słowacki zespół artystyczny oscyluje w swojej twórczości w granicach działań przestrzennych, instalacji, rzeźby, tworząc ponadto graficzne obiekty. Zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu artyści będą odnosić się do bogatego i niezwykłego potencjału przestrzennego Starej Kopalni w Wałbrzychu, wykorzystując charakter i specyfikę reprezentowanego przez siebie medium artystycznego, którego osią jest natura działania w przestrzeni.

Członem dopełniającym koncepcję określającą sens wystawy Kategorium – ilość jest ujawnienie przez artystów subiektywnego rozumienia kategorii ilości wraz z przynależącymi do niej kategoriami jedności, wielości i ogółu. Idea wystawy najogólniej dotyczyła będzie przedstawienia indywidualnych wyobrażeń ludzkich władz poznawczych. Nawiązujemy do filozofii Immanuela Kanta, który określił czas i przestrzeń oraz dwanaście kategorii jako uniwersalne warunki poznawcze, będące możliwością konstruowania pojęć. Podjęta w ramach wystawy kategoria dotyczy nieco innego wymiaru, mianowicie: kategorii wyobrażonej, odczutej lub intencjonalnej. Kategoria wobec świadomości paradoksalnie przestaje być uniwersalną, jest subiektywną, zanim na jej kanwie powstaje subiektywne odniesienie się do świata.

„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy
„Kategorium – ilość: jedność, wielość, ogół”, widok wystawy

Finisaż wystawy Kategorium – ilość uświetniony zostanie szczególnym występem muzycznym Piotra Damasiewicza i Emilio Gordoa. Rejestrowany na żywo materiał znajdzie się na płycie wydanej w formie winylowej, której wyprodukowanie w bezpośredni sposób dotyczy wydarzenia i będzie częścią całej wystawy. Podobnie jak artyści wizualni, artyści reprezentujący medium dźwięku i muzyki będą odnosili się do tego samego problemu.

Planowana w Wałbrzychu wystawa Kategorium – ilość to pierwszy etap projektu mającego ostatecznie kulminować w stworzeniu cyklu czterech odrębnych wystaw, gdzie artyści penetrować będą możliwą interpretację dwunastu Kantowskich kategorii. W szerszym rozwinięciu tej koncepcji zakładamy zawartość następujących wystaw: 1. Ilość – jedność, wielość, ogół; 2. Jakość – realność, przeczenie, ograniczenie; 3. Stosunek – substancja, przyczyna, wspólność; 4. Modalność – możliwość, istnienie, konieczność.

Organizatorami wystawy są Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMarcin Berdyszak, Kata Kissoczy, Patrik Kovacovsky, Radek Ślany
WystawaKategorium – ilość: jedność, wielość, ogół
MiejsceCentrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
Czas trwania20.09–30.10.2019
Kuratorka / KuratorAndrzej Mazur
FotografieTomasz Mniamos
Strona internetowastarakopalnia.pl
Indeks

Zobacz też