30.12.2021

Katarzyna Górna pierwszą laureatką stypendium im. Ludwiki Góreckiej

Katarzyna Górna pierwszą laureatką stypendium im. Ludwiki Góreckiej
Katarzyna Górna, zdjęcie z archiwum artystki

Nowy rozdział w historii Zachęty zacznie się lada dzień, tymczasem odchodzącej ze stanowiska dyrektorki Hannie Wróblewskiej udało się zrealizować ostatni projekt — jest nim ustanowienie stypendium im. Ludwiki Góreckiej, którego celem jest wspieranie „niewidzialnej pracy kobiet”. Stypendium — przyznawane na rok, w wysokości 60 tys. zł — ufundowała firma Polfa Tarchomin S.A.. Stypendium upamiętnia działaczkę społeczną i filantropkę Ludwikę z Lindów Górecką, która 120 lat temu przekazała Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych działkę przy pl. Małachowskiego

Dzisiaj poznaliśmy pierwszą laureatkę stypendium — jest nią Katarzyna Górna, artystka od lat działająca na rzecz poprawy sytuacji materialnej twórczyń i twórców. Jest współzałożycielką Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, w 2012 współorganizowała strajk artystów i artystek, jest inicjatorką powstania Komisji Pracowników Sztuki, działającą w strukturach Inicjatywy Pracowniczej oraz współredaktorką wydanej przez Krytykę Polityczną „Czarnej księgi polskich artystów”.

Kapituła nagrody uzasadniła swój wybór następująco:

„Wieloletnią działalność społeczną Katarzyny Górnej, pierwszej laureatki tego stypendium, uważamy za tożsamą — w sposób odpowiadający współczesności — z tym, co robiła przed laty Ludwika z Lindów Górecka, która zapewniła artystkom i artystom przestrzeń i miejsce do prezentacji dzieł, czyniąc to bez rozgłosu, a często także bez właściwego uznania. Katarzyna Górna poza własną pracą artystyczną zajmuje się od wielu lat działaniem na rzecz poprawy warunków bytowych szerokiego środowiska sztuk wizualnych, w ramach Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i poza nim. Inicjuje koalicje między pracownikami sektora kultury i artystami różnych dziedzin na rzecz godnego wynagradzania artystów i artystek również przez instytucje publiczne, buduje wspólnotę środowiskową oraz uświadamia konieczność włączenia artystów w system ubezpieczeń społecznych kolejnym rządom, środowisku i społeczeństwu. Była inicjatorką i współredaktorką „Czarnej księgi polskich artystów” — szeroko cytowanej przez wiele organizacji i inicjatyw publikacji poświęconej współczesnej kondycji artystów i artystek w Polsce. Po latach walki, właśnie dzisiaj, w dobie pandemii te postulaty i konieczności wybrzmiewają szczególnie mocno. Środowisko twórcze w dalszym ciągu potrzebuje silnej reprezentacji i motywacji do działania, dlatego aktywność społeczna na tym polu zasługuje na wyjątkowe wsparcie i docenienie.”

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też