Jak znaleźć biznes, który przynosi natchnienie?

Uniwersytet Warszawski
Jak znaleźć biznes, który przynosi natchnienie?
Ruszyła rekrutacja na III edycję Studiów Podyplomowych „Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki” na Uniwersytecie Warszawskim.

Dużym sukcesem skończyły się dwie pierwsze edycje rocznych studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego „Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki”. Jest to unikalny w Polsce kierunek, a jego celem jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego sprawowania orientowania się na rynku dzieł sztuki, m.in. zarządzania galeriami i innymi instytucjami sztuki. Studia adresowane są do pracowników instytucji kultury, zajmujących się dziełami sztuki w galeriach, muzeach, domach aukcyjnych, kuratorów prywatnych kolekcji, doradców inwestycyjnych lub ludzi po prostu szukających kunsztu w biznesie lub pragnących inwestować w sztukę. Pisaliśmy o tym w listopadzie 2017 r., kiedy Studia startowały.

Świetnym akcentem każdej kolejnej edycji Studiów są warsztaty w najważniejszych europejskich instytucjach muzealnych. W poprzednich edycjach studiów studenci brali udział w czterodniowych warsztatach w Wenecji, gdzie odbywali spotkania m.in. w Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Fundacji Francois Pinault, czy Biurze Promocji Biennale di Venezia w ramach bardzo intensywnych spotkań, przedstawiających jak działają najważniejsze instytucje organizujące wielkie wydarzenia kulturalne w Wenecji. W ramach II edycji Studiów, słuchacze uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach w Museo Prado, Museo Reina Sofia, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a także spotykali się z najważniejszymi prywatnymi galeriami kreującymi hiszpański rynek sztuki.

Program trzeciej edycji studiów

W programie studiów kompleksowo zostaje ujęta wiedza z zakresu sztuki, organizacji instytucji działających na rynku sztuki, prawa biznesu i inwestycji, do tej pory pomijana lub rozproszona na różnych kierunkach nauczania. Plan studiów opracowany został przez wybitnych specjalistów i praktyków z dziedzin zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa oraz działaczy związanych z galeriami i domami aukcyjnymi, w tym w szczególności przez dr Aleksandrę Auleytner, mec. Tadeusza Piątka i dr. Przemysława Dubiela. Twórcy programu skupią się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych, niezbędnych w szczególności do:

  • Orientowania się w poszczególnych dziedzinach rynku sztuki, w tym malarstwa, plakatu, rzeźby, fotografii oraz wzornictwa i grafiki użytkowej;
  • Zarządzania domem aukcyjnym i galerią;
  • Poznania metod podrabiania dzieł sztuki oraz metod walki z fałszerstwami;
  • Tworzenia kolekcji prywatnych i strategii kolekcjonowania;
  • Poruszania się po najważniejszych targach sztuki, w tym Art Basel, Frieze FIAC, Paris Photo;
  • Pozyskiwania dzieła sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów;
  • Współpracy z kuratorami;
  • Organizacji pracy i tworzenia wystaw;
  • Orientowania się w problematyce prawnej i podatkowej obrotu dziełami sztuki;
  • Korzystania z instrumentów marketingu kultury.

Studia w zasadzie są chyba jedynym miejscem w Polsce, gdzie na przykład prowadzone będą wykłady o fałszerstwach dzieł sztuki, współpracy instytucji kultury z miastem, czy zarządzaniu domem aukcyjnym.

Wykładowcy

W projekcie biorą udział znamienici wykładowcy ze świata sztuki, prawa i zarządzania. Oprócz specjalistów z Wydziału Zarządzania UW, są nimi osoby związane z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Spectra Art Space, Galerią Raster, Desą, Muzeum Warszawy oraz Kancelarią Prawną DZP. Wykłady poprowadzą m.in. Joanna Mytkowska, Anna Muszyńska, Łukasz Gorczyca, Bogna Świątkowska, Juliusz Windorbski, Agata Szkup, Agnieszka Tarasiuk, Sebastian Cichocki, dr Jarosław Trybuś, dr Aleksandra Auleytner, Karolina Nowak-Sarbińska, Grzegorz Piątek.

Sebastian Cichocki, fot. Tadeusz Rolke
Aleksandra Auleytner
Anna Muszyńska
Joanna Mytkowska, fot. Tadeusz Rolke
Juliusz Windorbski
Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński
Jarosław Trybuś, fot. Sonia Szóstak

Kierownikiem studiów jest warszawska prawniczka, specjalistka z zakresu prawa dotyczącego rynku sztuki, dr Aleksandra Auleytner.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/13071-centrum-proj/PSM_RDS/ulotka_PSM_RDS_3_edycja.pdf

Ewentualne pytania dotyczące studiów, w tym związane z rekrutacją, można zgłaszać pod numerami telefonu 22 55 34 181, 22 55 34 005 – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Indeks