NR 39/2023
31.03.2017

„Into the MU” at Kunsthalle LAB

Redakcja
Into the MU, exhibition view
„Into the MU” at Kunsthalle LAB
Into the MU, exhibition view
Przygotowana przez berlińską kuratorkę Elisę Ruscę wystawa „Into the MU” otwiera tegoroczny program Kunsthalle w Bratysławie. Do tytułowego pojęcia, zaczerpniętego z filozofii wschodu, odnoszą się prace czwórki międzynarodowych artystów.

Kunsthalle Bratislava begins its 2017 exhibition year with an experimental international project titled Into the MU. To attend the exhibition space of Kunsthalle LAB, the curator of the project Elisa Rusca invited four artists active abroad.

The exhibition concept of Elisa Rusca, the Berlin-based curator, raises questions on the relationship between the absence and presence of a three-dimensional artwork, emptiness and its material expression within a gallery space. „The core concept „Mu“ in the eastern philosophy designates absence that fills up the volume. „Mu” is presence through emptiness and it lierally means „nothing“, „non-existence“, or also some kind of state between the activity and inactivity. The exhibition Into the MU studies this concept of emptiness and its relevance today when we are constantly attacked by the ballast of information, signs, objects, pictures etc.

The works of Nathan Baker, Myriam El Haïk, Ciarán Walsh and Dušan Zahoranský create a heterogeneous space where sculpture, video and photography, but also literature and music connect. They jointly point out the importance of staying still, reflecting on the imperceptible links holding together what we believe is meaningful. With the help of their artworks the artists study the topic of representation of the “emptiness” within the three-dimensional space.

The Irish artist Carián Walsh has used Kunsthalle Lab as a place for his minimalist wooden installation. It represents materialization of the first chapter of his book The Sickness, Book One. The work and the publication offer visitors two possibilities: to „absorb” the emptiness of the object and create his/her own associations, or to saturate it with a meaning by reading a literal fragment of the book. During the exhibition the publication (as a kind of addition or rather a constituent part of the artwork) will be available for purchase in the LIC bookstore right beside the gallery.

Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view

The Slovak, by origin, visual artist and curator, based in Prague Dušan Zahoranský, in his work often combines words, pictures or meanings, and intentionally engages interaction with the viewer. For the Into the MU exhibition he produced a new video film by shooting the surroundings of the Bratislava monument Slavín, concurrently playing with our ideas of the surface, light and object which basically represent a part of a scaling factor and which we use in perceiving the reality, but also the presence, or paradoxically, the absence.

The French-Moroccan artist, composer and performer Myriam El Haïk wrote a composition, which she transformed into a spatial object – round sculpture. Her artwork titled Toy Toy II! comprises four little toy pianos and a score hanging nearby on the wall. With her work the artist points out the absence of sound or music as the main element, using intentionally objects that refer to it, and through which it is created. The work of El Haïk represents a reflection on the abstract and immaterial nature of sound, which in spite of being materialized by musical instruments or scores in the physical reality, the music as  such is absent here.

Nathan Baker is an American artist whose abstract works represent a mixture of different media and approaches (a drawing, painting, photography etc.) and which manage to incite an activated feeling of solitude. The work titled Excavated Inkjet originated similarly. The artist presents it at the exhibition as a wall object through which he studies the surface and the way in which we process the procedure of creation and perception of paintings. The original ink print goes through several stages of manipulation, while each of them leaves behind an imprint, trace: more or less visibly, more or less recognizably.

In spite of the fact that the space of the gallery Kunsthalle LAB offers its visitors the possibility of viewing the artworks “from behind the window-case”, in this case it inevitably prompts to enter and invites one Into the MU exhibition.

Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view

V západnej priestorovej tradícii od čias renesancie vychádzalo organizovanie a artikulovanie priestoru z perspektívnej mriežky. V tradícii kórejských, japonských a čínskych krajiniek 15. a 16. storočia sa však na reprodukovanie ilúzie hĺbky a perspektívy na dvojrozmernom povrchu používal iný technický prístup: prázdno. V spomínaných tradíciách zobrazovania, napríklad pri znázorňovaní pohľadu na nejakú horu, výtvarník niektoré prvky – napr. oblak – vynechával. Skôr sa sústredil na jeho okolie, pričom ho spracoval ako vizuálny vnem objemu prostredníctvom chýbajúcej, pritom však viditeľnej prítomnosti oblaku.

Pojem „mu“ označuje absenciu, ktorá vypĺňa objem. „Mu“ je prítomnosť cez prázdnotu a doslova znamená „nič“, „neexistenciu“, „nie“, ale aj „zápor“, „bez“ a „nebytie“. Okrem toho, „mu“ je kľúčovou kultúrnou koncepciou tradície Zen: prázdno zosobňujúce stav „nejestvovania“, pre tých, ktorým je štúdium Zen určené. Na vysvetlenie „mu“ dobre poslúži koan (meditačný príbeh) čajovej šálky. Pri pohľade na šálku vidíme jej fyzickú podobu, pevný keramický materiál, jej tvar a obrysy. Dôležitejšie je však to, že vidíme prázdno v nej, oválnu dutinu, ktorá tvaruje jej podobu. Prázdny priestor je tou najdôležitejšou súčasťou šálky: je funkciou tohto predmetu. Pretože dôvodom jej existencie je prítomnosť prázdna. Prázdny priestor je základným prvkom, ktorý slúži na opísanie účelu a existencie šálky.

„Mu“ (nebytie) je v podstate stav medzi činnosťou a nečinnosťou. Napriek tomu „mu“ nemá žiadnu paralelu v západnej filozofii. Štyria zahraniční výtvarníci pozvaní na spoločnú výstavu Into the MU, napriek tomu, že sa zaoberajú inými výrazovými prostriedkami a majú iné zameranie, prijali pozvanie, aby preskúmali dimenzie tohto stavu z rôznych uhlov.

Ciarán Walsh napísal krátky sci-fi román The Sickness, Book One, prvý zo série, ktorá predstavuje štyri rôzne postavy. Ich príbehy sú vzájomne previazané tým, že sa odohrávajú v blízkej budúcnosti, v prostredí zachvátenom paranojou, v ktorom sa šíri nevyliečiteľná epidémia. Walsh následne vytvoril drevenú inštaláciu, ktorú umiestnil do priestoru galérie a ktorá zahŕňa prvú kapitolu knihy The Sickness, Book One ako predmet, ktorý si návštevníci mohli vziať a prečítať. Inštalácia sa stáva metaforou štvordielneho knižného projektu, ktorý ešte posilňuje zážitok z knihy v samotnom priestore LAB: publikácia a vystavený exponát, aj keď stojace nezávisle, podľa toho, či sa návštevník rozhodne knihu čítať alebo nečítať mimo tohto priestoru, sú nerozlučne previazané, ako výtvor jeden druhého.

Kódované štruktúry sú aj súčasťou diela Myriam El Haïk s názvom Toy Toy II!. Na podlahe uložená okrúhla plastika pozostáva z jednotlivých častí reprezentujúcich istý sled kompozície, ktorú napísala výtvarníčka. Na stene vedľa tejto štruktúry visí partitúra, ktorú dopĺňajú štyri malé hračkárske piána v jej blízkosti. Toto dielo je zároveň miesto pre performanciu, v rámci ktorej Haïk spolu s tromi ďalšími muzikantmi naživo hrá svoju skladbu. Je to priestor, ktorý priam pobáda k aktu hrania, zatiaľ čo prezentuje zhmotnenie toho, čo počúvame, a ponúka nám ďalší spôsob, ako prežívať hudbu a rytmus.

Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view
Into the MU, exhibition view

Čas, priestor, činnosť a nečinnosť rozmazávajú svoje fyzické hranice v dvoj-rozmerných objektoch Nathana Bakera, ktorý skúma povrch a spôsob, akým spracúvame proces tvorby a vnímania obrazov. Medzi fotografiou, maľbou a performance, prechádza sledovaný objekt  viacerými štádiami manipulácie, pričom každé zanecháva nejaký odtlačok, stopu; viac či menej viditeľne, viac či menej rozpoznateľne.

Dušan Zahoranský pracuje na semiotických aspektoch v súčasných vizuálnych jazykoch týkajúcich sa verejnej sféry. Pre výstavu Into the MU Zahoranský natočil video okolo bratislavského pamätníka Slavín, a premieta ho na netradičnej obrazovke, pričom sa pohráva s našimi predstavami o povrchu, svetle a objekte, ktoré sú v podstate súčasťou mierok, ktoré používame pri vnímaní reality, ale aj prítomnosti či absencie. Monument na Slavíne je pamätným cintorínom vojakov, padlých v druhej svetovej vojne, a natočenie práve tohto miesta, ktoré má svoj historický význam, pridáva inštalácii ďalšiu sémantickú vrstvu: spája ju s relativitou prítomnosti a absencie súvisiacej s konštrukciou histórie.

Návštevníci LABu vstupujú do heterogénneho priestoru, v ktorom sa spája socha, videofilm a fotografia, ale aj literatúra, semiotika a hudba. Spoločne poukazujú na to, ako dôležité je zastaviť sa a porozmýšľať nad neviditeľnými súvislosťami, ktoré spájajú a držia pokope to, čo si myslíme, že má svoj význam. Výstava Into the MU skúma pojem prázdnoty a relevantnosti jej beztvarých tvarov v súčasnom kontexte, ktorý, ako sa zdá, sa neustále a zúfalo snaží zaplniť sa predmetmi a obrazmi, znakmi a symbolmi, významom a informáciami. Ako to definuje Irit Rogoff, ak je infraštruktúra neviditeľnou mriežkou, ktorá podmieňuje náš pohyb v rámci post-semiokapitalistického sveta, „mu“ zosobňuje šmykľavé miesta medzi uzlíkmi infraštruktúry a vytvára tak nové východisko pre nazeranie na realitu.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNathan Baker, Myriam El Haïk, Ciarán Walsh, Dušan Zahoranský
WystawaInto the MU
MiejsceKunsthalle LAB
Czas trwania12.02 - 09.04.2017
Kuratorka / KuratorElisa Rusca
FotografieAdam Šakový
Strona internetowakunsthallebratislava.sk
Indeks

Zobacz też