NR 23/2023
05.08.2014

„Installation & Provocations” Ewy Partum w Limerick City Gallery

„Installation & Provocations” Ewy Partum w Limerick City Gallery
Ewa Partum, Active Poetry, Limerick 2014

Ewa Partum,”Active Poetry”, Limerick City Gallery

W opublikowanej niedawno monografii Ewy Partum podjęta została próba uhistorycznienia twórczości tej artystki i usytuowania jej na przecięciu dyskursów sztuki konceptualnej i feminizmu. Rozpoczęta właśnie w Limerick City Gallery wystawa indywidualna polskiej konceptualistki to propozycja interpretacji jej sztuki w ramach paradygmatu preposteryjnej historii sztuki: nie manipulując historycznie uwarunkowanymi sensami prac, ich znaczenia odczytywane są dla, i wobec nowego „tu i teraz”. Innymi słowy, nie kładąc nacisku na pozycjonowanie sztuki Partum w kontekście milieu lat 70. wystawa w Limerick jest próbą recyrkulacji prac i ich znaczeń.

Ewa Partum, Limeric 2014

Ewa Partum, „Active Poetry”, Limerick City Gallery

Kontekstem dla prac artystki jest tutaj finansowy kryzys i jego społeczne konsekwencje. Największe ofiary kryzysu finansowego w Irlandii to młodzi bezrobotni opuszczający kraj lub pozostający w nim w stanie marazmu, żyjący bez wiary w to, że mogą współtworzyć i współkształtować publiczną przestrzeń. To właśnie ta diagnoza spowodowała, ze kuratorka miejskiej galerii w Limerick – Helen Carey- zdecydowała się zorganizować wystawę prac Ewy Partum, która w swoich działaniach dekonstruuje restrykcje związane z artykulacją własnej (kobiecej) podmiotowości w przestrzeni publicznej.

Ewa Partum, "Active Poetry", instalacja z tekstem Ulissesa 2014, oraz film "Active Poetry (Poem by Ewa)", 1971-3

Ewa Partum, „Active Poetry”, instalacja z tekstem Ulissesa 2014, oraz film „Active Poetry (Poem by Ewa)”, 1971-3

Zainteresowanie aspektem politycznym twórczości Partum wpisuje się w szerszą strategię funkcjonowania galerii. Tuż przed rozpoczęciem wystawy Ewy Partum zakończyła się kolejna edycja Eva International – biennale, którego tegorocznym tematem był Agitationism. Oba wydarzenia łączyło poszukiwanie – nie tyle nowego modelu sztuki zaangażowanej społecznie,  ile pewnego modelu postawy wobec rzeczywistości. Postawy, której elementem jest determinacja i nonkonformizm.

"Eva Partum: Installations&Provocations", Limeric City Gallery, widok na wystawę

„Ewa Partum. Installations&Provocations”, Limeric City Gallery, widok na wystawę

Kuratorka Halen Carey po raz pierwszy z pracami Ewy Partum zetknęła się w Centre Pompidou na wystawie Les Promesses du passé (2010) i zobaczyła w pracach Partum nie tylko ciekawy historycznie fenomen, ale także obietnicę na przyszłość. Carey, której w praktyce kuratorskiej bliska jest teoria estetyki embodiment, zaprosiła artystkę definiująca sztukę jako specyficzna formę języka; artystkę, która swoje prace rozumie w kategoriach odczytania ustabilizowanego komunikatu i która pragnie ponosić indywidualną odpowiedzialności za znaczenia swoich prac. Wynikiem tego spotkania jest wystawa Ewa Partum. Instalations and Provocations, wskazująca na polityczny wymiar feminizmu Ewy Partum.

"Eva Partum: Installations&Provocations", Limeric City Gallery

„Ewa Partum: Installations&Provocations”, Limerick City Gallery

Wystawa nie została pomyślana jako chronologiczna narracja pozwalająca zrozumieć zależność po miedzy „feministycznym zwrotem” w twórczości Partum i procesem dekonstrukcji języka sztuki oraz związanym z tym procesem kreacji nowego artystycznego słownika i pozainstytucjonalnych kanałów dystrybucji sztuki. Prace zestawione zostały ze sobą raczej w ten sposób, aby paralelność i symultaniczność obydwu dyskursów wybrzmiała w narracji wystawy.

Ewa Partum, "Wschodnio-zachodni cień", 1984

Ewa Partum, „Wschodnio-zachodni cień”, 1984

Wystawę rozpoczyna niezwykle efektowna wizualnie, 10 metrowa fotografia ( Wschodnio-Zachodni cień, 1984), powtarzająca w regularnych odstępach wizerunek nagiej artystki stojącej przed murem Berlińskim. Artystka trzyma w swoich dłoniach literę O (Ost) i W (West) rzucając nagim ciałem cień na szary mur. Tautologiczne gry językiem połączone zostały tu z restytucją obrazowości czy też wizerunku, użytego w celu reprezentacji pewnej idei przy użyciu personalnego śladu (ciała artystki). Językiem będącym mozaiką prywatnych i publicznych znaków zapisana została wypowiedź na temat podzielonej przez politykę fizycznej przestrzeni. Granica została tutaj wcielona przez artystkę. Pracy tej towarzyszy cykl Samoidentyfikacja (1980), poruszający problem granic własnej tożsamości. W tej realizacji poprzez medium kolażu Partum konfrontuje swoje nagie ciało – kostium, któremu nie można przypisać żadnego znaczenia społecznego – z postaciami kobiet ubranych w role społeczne. W tej samej sali znalazły się także pierwsze udokumentowane realizacje artystki – pochodzące z 1965 roku fotografie z akcji Obecność /Nieobecność, w której młoda artystka dekonstruowała nie tylko tradycyjne medium sztuki (malarstwo), ale także jej instytucje (akcja w przestrzeni publicznej). Zaprezentowano tutaj także zapis wideo performance Hommage a Solidarność (1983) oraz swego rodzaju memorabilia – obiekt z performance służący tutaj, jako materialny dowód, oraz fotografię, funkcjonującą jako jego reprezentacja. Ten performance, wykonany przez Partum po przyjeździe do Berlina w galerii Wewerka  w 1983 roku był powtórzeniem akcji zrealizowanej podczas stanu wojennego w podziemnej galerii Czyszczenie Dywanów w Łodzi. Definiując Solidarność jako wielki narodowy happening, artystka ujawniła wspólny wymiar akcji stricte politycznych i artystycznych, określając je jako tożsame formy artystycznej egzystencji. W swoim performance w Łodzi złożyła ona hołd zagrożonej idei solidarności. Z kolei w powtórzonym performance w galerii Wewerka dokonała swoistego reenactementu pierwotnego działania, traktując swoje wystąpienie jako pamiątkę po tamtym akcie artystycznym.

Ewa Partum, "Samoidentyfikacja", 1980

Ewa Partum, „Samoidentyfikacja”, 1980

W kolejnej przestrzeni galerii, w atrium, które jednocześnie jest przejściem pomiędzy głównymi salami wystawowymi, zaprezentowano dokumentację z anarchizującej interwencji Legalność przestrzeni (1971). Zgromadzenie werbalnych zakazów i nakazów komunikowanych w postaci znaków, skumulowanie ich ad absurdum na niewielkiej fizycznej przestrzeni, było w kontekście państwa totalitarnego gestem cywilnej odwagi: jawną, polityczną krytyką systemu władzy.

W osobnym pomieszczeniu Ewa Partum zrealizowała kolejną edycję instalacji ingerującej w zupełnie inny, symboliczny sposób rzeczywistą przestrzeń. W Active Poetry rozrzuconym literom towarzyszył film Active Poetry (1971/3). Artystka powtórzyła tym samym aranżację zaprezentowaną w 2006 roku w Tate Modern. Wprowadzając symbolicznie literaturę w przestrzeń fizyczną, tworząc aleatoryczne kompozycje z klasycznych tekstów, Partum przekształca parametry przestrzeni wpisując w nią nowy, poetycki wymiar. Na zewnątrz galerii artystka rozprzestrzeniła litery z angielskiego wydania Ulissesa, oklejając również szyby galerii i rozsypując litery na trawie, tym samym oddając swoja efemeryczną realizację w posiadanie odbiorców i natury. W kolejnej sali zaprezentowano obiekty, wideo oraz dokumentację z performance’ów Change. Mój problem jest problem kobiety (1974/79), Stupid Woman (1981) oraz Kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam! ( 1980). Są to akcje bezpośrednio poruszające problematykę feministyczną.

Podczas gdy w Change (akcja z 1974, oraz performance z 1979) Partum prowadziła monolog, prezentując tekst lub opowiadając publiczności o sytuacji kobiety, w późniejszych performance granica pomiędzy pasywną publicznością i aktywną performerką została zniesiona. W Stupid Woman (1981) Partum konfrontuje się z widzami odgrywając rolę histerycznej kobiety/męskiej maskotki, całując ręce mężczyzn – widzów i pijąc z nimi alkohol. Partum nie jest egzystencjalną performerką docierającą w transie do swojego wewnętrznego „ja”, ale artystką używającą strategii performance do konfrontacyjnej dekonstrukcji maskarady ról płciowych. Jej agresja wymierzona jest w męską władzę decydowania o znaczeniach kobiecego języka.

Ewa partum, "poem by ewa"

Ewa Partum „Hommage a Solidarnosc”, 1982 i 83

W ostatniej przestrzeni oglądać można jedne z pierwszych realizacji Ewy Partum – prace będące strukturalistycznymi analizami medium filmu (Kino Tautologiczne, 1973) oraz poems by ewa (1971-74) w których konstruowała ona swój indywidualny język artystyczny, stawiając podczas tego procesu pytania o podmiot mówiący w sztuce konceptualnej. Prace te zestawione zostały z multimedialną instalacją Koncert włosów. Hommage a Chopin (1983), którą odczytywać można jako dokumentacje i ślad po performance. Ttutaj również Partum wprowadziła elementy indywidualnego znaku, umieszczając swoje obcięte podczas performance włosy, na gramofonowej płycie z zapisem wysokiej kultury (utwory Chopina są wykonywane przez Rubinsteina).

Sztuka Partum demonstruje, że integralność nie musi być tożsama z koherencja, że od prostych odpowiedzi istotniejsza jest gotowość do zabrania głosu. Właśnie dlatego jej prowokacje i instalacje, będące pracami w procesie, znalazły się w Limerick.

(tekst: Karolina Majewska)

Ewa Partum, "Legalność przestrzeni",

Ewa Partum, „Legalność przestrzeni”, 1971, Limeric City Gallery, widok na wystawę

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaEwa Partum
WystawaEWA PARTUM: Installation & Provocations
MiejsceLimeric City gallery
Czas trwania17.07-14.08.2014
Kuratorka / KuratorHelen Carey
Strona internetowagallery.limerick.ie
Indeks

Zobacz też