NR 12/2023
19.07.2014

„Instalatorzy” w Art Stations Foundation

„Instalatorzy” w Art Stations Foundation
Agata Michowska, "Fairy Tale", 2006

Agata Michowska, „Fairy Tale”, 2006

Tytułowych Instalatorów łączą dwie cechy. Przede wszystkim każdy z bohaterów wystawy w galerii Art Stations jest silnie związany, jako absolwent lub wykładowca, z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (wcześniej Akademią Sztuk Pięknych). Drugim elementem wspólnym dla tej grupy twórców jest medium artystyczne – instalacja. Punktem wyjścia wystawy jest termin „Poznańska Szkoła Instalacji” (PSI) ukuty w latach 90. przez krytyków związanych z magazynem Raster. Konfrontacja tej kategorii z rzeczywistością i aktualnym dorobkiem Instalatorów stała się naczelną motywacją przy tworzeniu koncepcji wystawy.

Jan Berdyszak, "Szkicownik transparentny 19772005", Kolekcja Grażyny Kulczyk

Jan Berdyszak, „Szkicownik transparentny 19772005”, Kolekcja Grażyny Kulczyk

W kontekście ekspozycji termin „instalacja” należy rozumieć szeroko, jako dzieło plastyczne o przestrzennym charakterze, złożone z elementów składowych o różnej naturze (np. rzeźba, obiekt, video, fotografia), którego znaczenie łączy się silnie z kontekstem prezentacji. Już ta pojemna definicja pojęcia zwiastuje, że wystawa będzie przeglądem dzieł charakteryzujących się różnorodnością form, tematów i przekazów, stąd medium jest tutaj stosunkowo luźną klamrą, a nie kluczem służącym stworzeniu całościowej charakterystyki „poznańskiego ducha sztuki”. Czy w związku z tym zasadne jest zamykanie dzieł poznańskich artystów, nazywanych przez Rastrowców prześmiewczo „psikusami” (pochodna od skrótu PSI), w ramy jednej szkoły?

Piotr Kurka, "Policzył wszystkich, nigdy  nikogo nie brak", 2010

Piotr Kurka, „Policzył wszystkich, nigdy nikogo nie brak”, 2010

Ekspozycja podzielona jest na trzy części odpowiadające trzem generacjom Instalatorów. Ten układ umożliwi widzom obserwację rozwoju medium w twórczości poznańskich artystów w ramach poszczególnych pokoleń, ale także pomiędzy generacjami.

Dzieła artystów o najdłuższym stażu – Jana Berdyszaka, Izabelli Gustowskiej, Jarosława Kozłowskiego i Antoniego Mikołajczyka – z historyczno-artystycznego punktu widzenia można określić mianem „protoinstalacji”. Każde z ich dzieł w różnym stopniu nosi w sobie ślady tendencji leżących u podstaw kształtowania się instalacji, takich jak ready made czy kierunki analityczne z konstruktywizmem na czele, jak również odblaski nurtów bezpośrednio poprzedzających powstanie instalacji, jak environment i minimalizm.

Jarosław Kozłowski, "Miękkie zabezpieczenie", 1994

Jarosław Kozłowski, „Miękkie zabezpieczenie”, 1994

Debiuty Agaty Michowskiej, Piotra Kurki, Mariusza Kruka i Andrzeja Pepłońskiego przypadły z kolei na lata 80. i 90. Ich realizacje łączy poetyzacja języka, a nawet nieco bajkowa forma. Prace zawierają ślady myślenia surrealistycznego, mają w dużym stopniu charakter wypowiedzi intymnych i są refleksją osobistych doświadczeń, odnoszą się także do problemu względności ludzkiego doświadczenia i wiedzy o oglądanych przedmiotach.

Trzecia część wystawy poświęcona jest twórczości najmłodszego w tym zestawieniu pokolenia twórców: Katarzyny Krakowiak, Moniki Sosnowskiej, Wojciecha Bąkowskiego oraz Macieja Kuraka. Prace tych artystów podejmują temat niedoskonałości lub niefunkcjonalności różnych aspektów ludzkiego życia, które z pozoru wydają się jasno określone i uporządkowane.

"Instalatorzy", Art Stations Foundation, widok na wystawę

„Instalatorzy”, Art Stations Foundation, widok na wystawę

Prezentowane na wystawie instalacje łączy wolność od społeczno-politycznych narracji i ideologicznych sporów, można więc tutaj mówić o wyraźnym zwrocie w kierunku autonomii sztuki. Artyści formułują w swoich pracach przekaz o uniwersalnym charakterze, chętnie odnoszą się do prawideł rządzących rzeczywistością czy różnej skali nieprawidłowości zachodzących w naszym otoczeniu. W prezentowanych dziełach ujawnia się także silny pierwiastek konceptualny, wyrażający się zarówno w refleksji nad statusem dzieła sztuki, jak również przestrzeni, w której dzieło to funkcjonuje. Te cechy wspólne nie rozstrzygają jednak o zasadności zamykania prezentowanych prac i ich autorów w ramach jednej kategorii. Pytanie o ich związki i współzależności pozostaje otwarte i ma być bodźcem do dalszych dyskusji o poznańskiej sztuce i jej twórcach.

"Instalatorzy", Art Stations Foundation, widok na ywstawę

„Instalatorzy”, Art Stations Foundation, widok na wystawę

Prezentacja obejmuje prace ze zbiorów Grażyny Kulczyk, jak również innych polskich i zagranicznych kolekcji sztuki współczesnej oraz najnowsze dzieła, przygotowane przez artystów specjalnie na potrzeby wystawy. Dynamika poznańskiej sceny artystycznej rozbudziła w Grażynie Kulczyk zainteresowanie sztuką. Wystawa jest nawiązaniem do bodźców i motywacji, które skłoniły kolekcjonerkę do pierwszych zakupów oraz wskazaniem, że prace poznańskich Instalatorów były i są ważną, i mocną gałęzią kolekcji.

"Instalatorzy", Art Stations Foundation, widok na wystawę

„Instalatorzy”, Art Stations Foundation, widok na wystawę

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaWojciech Bąkowski, Jan Berdyszak, Izabella Gustowska, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Krakowiak, Mariusz Kruk, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Agata Michowska, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Pepłoński, Monika Sosnowska
WystawaInstalatorzy
Miejscegaleria Art Stations Foundation
Czas trwania30.05-31.10.2014
Kuratorka / KuratorMateusz Bieczyński
Fotografiedzięki uprzejmości Art Stations Foundation
Strona internetowawww.artstationsfoundation5050.com
Indeks

Zobacz też