NR 38/2023
12.08.2014

„Innym sposobem” w ramach Alternativa 2014

„Innym sposobem” w ramach Alternativa 2014
Kennedy Browne,"How Capital Moves", 2010

Kennedy Browne,”How Capital Moves”, 2010

Wystawa grupowa Innym sposobem nawiązuje do rozważań na temat Dawnego Bloku Zachodniego – spekulatywnej debaty o alternatywnym spojrzeniu na świat po upadku Żelaznej Kurtyny. Zachód podlega tu analizie jako geopolityczny termin, którego tożsamość określają dwa czynniki: migracja i nowa społeczna klasa późnego kapitalizmu: prekariat.

Jesse Jones, "the selfish act of community", 2012

Jesse Jones, „the selfish act of community”, 2012

W świetle powyższego dyskursu, pojęcie Zachód jest często uznawane za obumarłe w kontekście politycznym. Niemniej pozostaje ono aktualne jako geograficzny punkt odniesienia, w dużej mierze determinowane przez ekonomicznie stymulowaną mobilność ludności. W tym kontekście, pomimo formalnego zniesienia fizycznej i ideologicznej granicy między Wschodem i Zachodem w 1989 roku, swobodny przepływ ludności i dostęp do rynku pracy wciąż podlegają restrykcjom. Przykładem tego jest choćby powołanie przez Unię Europejską agencji Frontex, której zadaniem jest wzmocnienie granic pomiędzy Unią a krajami poza-unijnymi i która w rezultacie ustanawia nowy podział na Wschód i Zachód.

Marta Fernandez Calvo, "(Un)Promised Land", instalacja, 2014

Marta Fernandez Calvo, „(Un)Promised Land”, instalacja, 2014

Wystawa Innym sposobem skupia się na poczuciu ograniczeń i odosobnienia, które są bezpośrednim wynikiem geograficznej przynależności i rozterek, jakich doświadczamy, gdy stajemy się częścią ruchu migracyjnego. Jej celem jest przeanalizowanie obecnych warunków zatrudnienia pracowników i powstanie kategorii społecznej prekariatu w kontekście roku 1989 – historycznie przełomowego okresu, gdy przez chwilę mogliśmy sobie wyobrazić inny, wspólny świat, nieoparty na hegemonii żadnego z systemów; gdy istniała szansa, że wydarzenia potoczą się innym tokiem.

Seamus Nolan, "Trades Club Revival", 2010

Seamus Nolan, „Trades Club Revival”, 2010

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaElla de Burca, Kennedy Browne, Marta Fernandez Calvo, Jesse Jones, Seamus Nolan, Elaine Reynolds
WystawaInnym sposobem
MiejsceInstytut Sztuki Wyspa
Czas trwania11.07.-21.08.2014
Kuratorka / KuratorMarysia Wieckiewicz- Carroll
Strona internetowaalternativa.org.pl
Indeks

Zobacz też