NR 38/2023
23.06.2017

„In Bezug auf die Zeit” Mirosława Bałki w Galleria Raffaella Cortese

Redakcja
Mirosław Bałka, 230 x 107 x 10 / Blue Wave (detal), 1990, drewno, stal, beton, sól, 230×107×20 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
„In Bezug auf die Zeit” Mirosława Bałki w Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 230 x 107 x 10 / Blue Wave (detal), 1990, drewno, stal, beton, sól, 230×107×20 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese

PL

Galeria Raffaella Cortese ma przyjemność zaprosić na czwartą w swojej historii wystawę Mirosława Bałki, odbywającą się w trzech przestrzeniach galerii, w czasie wyjątkowego zainteresowania sztuką polskiego artysty, spowodowanego jego trwająca do 30 lipca retrospektywą w Pirelli HangarBicocca, kuratorowaną przez Vicente Todolíego.

Swoje artystyczne poszukiwania Mirosław Bałka rozpoczął w latach 80., z miejsca stając się wnikliwym obserwatorem głębin ludzkiej egzystencji, poczynając od samego siebie i swojego ciała umieszczanych w relacji do ludzkości i jej historii. Pamięć własnych doświadczeń, katolickich rytuałów i rodzinnych tradycji, przeplata się u artysty z bardzo wyrazistą świadomością, sugerującą prywatną i społeczną ścieżkę olśnień i zamroczeń, ran i ozdrowień. Materiały, których używa Mirosław Bałka – drewno, sól, popiół, żelazo, mydło i wino – lokują się na cienkiej granicy między codziennym życiem a obszarem rytuału. Równocześnie ciało artysty staje się krytyczną miarą dla jego prac.

Wystawa pomyślana została jako podróż przez trzy dekady aktywności Bałki, od prac powstałych w latach 90. po te zrealizowane specjalnie na potrzeby wystawy. NIemiecki tytuł In Bezug auf die Zeit, nieprzypadkowo odnosi się do obowiązującej w fizyce definicji przyspieszenia, czyli wzrostu szybkości w stosunku do przedziału czasowego. Artystę interesuje jedynie druga część tej definicji, czyli tytułowe „w relacji do czasu”. W kolejnych częściach wystawy Bałka postanowił zaznaczyć kilka kluczowych dla jego poszukiwań momentów. W przestrzeni przy via Stradella 7 obserwować możemy przejście artysty od figuracji do abstrakcji, charakteryzujące grupę prac powstałych na przełomie lat 80. i 90./ Pośród nich wyróżniona została Niebieska fala, pierwsza praca, w której Bałka jako jednego z materiałów użył soli. Od tamtego momentu sól powracała w wielu jego realizacjach ze względu na swoje symboliczne konotacje oraz jako niezwykle piękny materiał, który dodatkowo potrafi powodować ból, kiedy dotyka otwartej rany.

 

Mirosław Bałka, The Skull, 1989, beton, stal, 27×17×20 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 149 × 14 × 16, 1990, drewno, stal, 149×14×16 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 250 x 14 x 13, 2017, granit, stal, szkło, czerwone wino, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese

W przestrzeni n.4 znajdą się dwie prace: 61 x 59 x 31 (2006), cylindryczny głośnik zbudowany przez artystę oraz 215 x 135 x 60 (2005), monumentalna instalacja w kształcie żyrandola. Razem tworzą one intymną i elegijną atmosferę wzmacnianą przez obecność stali i dźwięku. W przestrzeni wybrzmiewa rytmicznie motyw z piosenki Drupiego Sereno è. Włoski piosenkarz zyskał popularność w Polsce w latach 70., a jego obecność na wystawie wskazuje na chęć artysty, by przez sięganie w przeszłość wskrzesić własne wspomnienia, a jednocześnie złożyć innemu twórcy cichy hołd. Współpraca z artystami zajmującymi się innymi dziedzinami sztuki to częsty motyw w praktyce Bałki – angażował on w już w swoje działania pisarzy, muzyków i poetów. Skutkuje ona rozluźnieniem i rozwarstwieniem ciasnej więzi artysty z pamięcią.

W przestrzeni n.1 znalazły się trzy nowe prace, powstałe w tym roku w otwockiej pracowni Bałki. Bazują one na zestawieniach przedmiotów i materiałów, które otaczały Bałkę przez lata, leżąc w ogrodzie, na jego biurku czy też wisząc na ścianach. Jedna z nich, zatytułowana 250 x 14 x 13, składa się ze spoczywającej na granitowym postumencie szklanej rurki wypełnionej czerwonym winem. Prace te niewątpliwie czerpią z minimalistycznego słownika form, jednocześnie jednak ujawniają swoje przywiązanie do gestu, znaczących zestawień materiałów – w tym przypadku granitu i szkła – oraz nawiązywania fizycznego kontaktu z widzem.

 

Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 24 x 30 x 32, 2017, terakota, plastik, 20×30×31 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 250 x 14 x 13 (detal), 2017, granit, stal, szkło, czerwone wino, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 215 x 135 x 60 (detal), 2005, stal, sól, 215×135×60 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 215 x 135 x 60, 2005, stal, sól, 215×135×60 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Mirosław Bałka, 230 x 107 x 10 / Blue Wave, 1990, drewno, stal, beton, sól, 230×107×20 cm, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese

ENG

Galleria Raffaella Cortese is pleased to announce Miroslaw Balka’s fourth show in the gallery’s three exhibition spaces, at a time of great attention towards the Polish artist’s work thanks to his first Italian retrospective, curated by Vicente Todolí, currently on view at Pirelli HangarBicocca, until July 30th.

Miroslaw Balka initiated his artistic research in the 80s and immediately began an intimate observation and investigation of the deep meaning of human existence, starting from himself and his own body, placing himself in relation to mankind and its history. The memory of his own experiences, from catholic rituals to family traditions, is intertwined with a highly evocative consciousness, suggestive of an intimate and social path that tells us of revelations and oblivion, of wounds and healing. The materials used by Miroslaw Balka, wood, salt, ashes, iron, soap and wine, place themselves in a precarious balance between daily life and rituals; at the same time his body becomes a critical measure of his works.

Galleria Raffaella Cortese is pleased to announce Miroslaw Balka’s fourth show in the gallery’s three exhibition spaces, at a time of great attention towards the Polish artist’s work thanks to his first Italian retrospective, curated by Vicente Todolí,currently on view at Pirelli HangarBicocca, until July 30th.

Miroslaw Balka initiated his artistic research in the 80s and immediately began an intimate observation and investigation of the deep meaning of human existence, starting from himself and his own body, placing himself in relation to mankind and its history. The memory of his own experiences, from catholic rituals to family traditions, is intertwined with a highly evocative consciousness, suggestive of an intimate and social path that tells us of revelations and oblivion, of wounds and healing. The materials used by Miroslaw Balka, wood, salt, ashes, iron, soap and wine, place themselves in a precarious balance between daily life and rituals; at the same time his body becomes a critical measure of his works.

Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, In Bezug auf die Zeit, 2017, widok wystawy, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Raffaella Cortese

The exhibition is conceived as a journey in stages spanning across three decades of Balka’s artistic production, from the works created in the 90s to those realized specifically for the gallery’s venues. The title of the show, In Bezug auf die Zeit, in German, is by no chance based on the definition of acceleration in physics, which is the increment of velocity in relation to a time interval. The artist extrapolates only the second part of the definition, which we can translate as “in relation to time”. Through the exhibition’s itinerary the artist decided to highlight some fundamental moments of his research. In via Stradella 7 the viewer can witness the artist’s transition from figurative to abstract, which characterizes the group of works realized between the end of the 80s and 1990. Among them, a special highlight is the work Blue Wave (1990), his first work to ever feature salt as a component. Since then, salt has often been used in his sculptures for its symbolic reference, as an extremely beautiful material that is also capable of producing pain when it touches an open wound.

The space n.4 will feature the two works 61 x 59 x 31 (2006), a cylindrical speaker assembled by the artist himself, and 215 x 135 x 60 (2005), a monumental chandelier-shaped installation, which together create an intimate and elegiac atmosphere endorsed by the presence of steel and sound. With a rhythmic cadence, the motive of the song ‘Sereno è’ by Drupi comes out from the speaker and start vibrating in the space. The singer reached success in Poland in the 70s and his presence in the exhibition manifests Balka’s aim to dig in the past giving new life to personal memories while at the same time extending a whispered tribute. The collaboration with artists from other fields is something that often occurs in Balka’s practice – he involved writers, musicians, poets before – and it eventually stratifies the tight relation with memory.

The space n.1 features three new works produced in 2017 in his studio in Otwock/Warsaw. The works are based on the juxtaposition of materials and objects that have been hanging around him for years, laying in his garden, resting on his desk or dangling from the wall. Between them, 250 x 14 x 13 is made of a granite base holding a glass pipe filled with red wine. While the works are surely informed by the minimalist lexicon, they also show a gestural side rooted in the neccessity of both a dialogue between the materials – granite and glass, in this case – and of phisically engaging with the viewer.

 

 

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMirosław Bałka
Wystawain bezug auf die zeit
MiejsceGalleria Raffaella Cortese, Mediolan
Czas trwania04.05 - 29.07.2017
FotografieLorenzo Palmieri
Strona internetowagalleriaraffaellacortese.com
Indeks

Zobacz też