07.07.2015

„Human Traits” i „Nervoplastica” w CSW Łaźnia

„Human Traits” i „Nervoplastica” w CSW Łaźnia
PETER, Patrick Tresset

Patrick Tresset, PETER

Wystawa francuskiego artysty i zarazem naukowca Patricka Tresseta dotyczy problematyki twórczości, zarówno ludzkiej, jak i  komputerowej  oraz naszych relacji z maszynami nowej generacji. Jego dzieła, to formy robotyczne, które dzięki wykorzystaniu przygotowanych w tym celu programów komputerowych są w stanie rysować portrety.

3RNP, Patrick Tresset

Patrick Tresset, 3RNP

Tresset, po kilkunastu latach aktywności artystycznej jako malarz i rysownik, utraciwszy w 2003 roku zdolność do tego rodzaju pracy twórczej rozpoczął studia nad systemami komputerowymi i robotycznymi, które byłyby w stanie podjąć analogiczne formy aktywności, zachowując przy tym jego charakterystyczny styl artystyczny. Efektem tych studiów są prezentowane na wystawie dzieła. 3 Robots Named Paul wykonują rysunki osób odwiedzających wystawę. Paul – IX, to robot rysujący z obserwacji martwą naturę. Peter z kolei jest pochłonięty rysowaniem znaków i ich usuwaniem. Jego aktywność jest stymulowana wydarzeniami rozgrywającymi się w pomieszczeniu, które mogą wprawiać go w ekscytację bądź nudzić czy wpędzać w depresję. Wszystkie trzy robotyczne instalacje zarówno tworzą artefakty, jak też wykonują performanse. Są dziełami sztuki a zarazem ją tworzą. Ich twórcza aktywność rozwija się w przestrzeni, w której dochodzi do spotkania sztuki, nauk komputerowych oraz robotyki i sztucznej inteligencji.

PAUL –IX, Patrick Tresset

Patrick Tresset, PAUL-IX

PAUL –IX, Patrick Tresset

Patrick Tresset, PAUL-IX

3RNP, Patrick Tresset

Patrick Tresset, 3RNP

Guy Ben-Ary od piętnastu lat łączy w swych praktykach twórczych sztukę z neurologią. Jego projekty, realizowane we współpracy z naukowcami i innymi artystami, powstają na styku bioartu i sztuki nowych mediów. Hodowane sieci neuronowe pełnią w jego pracach rolę żywego komponentu pozostającego w interaktywnych relacjach ze składnikami technicznymi, cyfrowymi czy robotycznymi.

IN POTENTIA (2012) Guy Ben-Ary, Kirsten Hudson And Mark Lawson

Guy Ben-Ary, Kirsten Hudson And Mark Lawson, In-Potentia, 2012

Wystawa Nervoplastica przedstawia trzy dzieła będące przykładami kulturowego wykorzystania hodowli neuronów – swego rodzaju mózgu powstałego w wyniku zabiegów bioinżynieryjnych. In-Potentia, dzieło Guya Ben-Art i Kerstin Hudson, to rzeźba wykorzystująca wyhodowany mózg. W instalacji The Living Screen stworzonej z Tanyą Visocevic, żyjące komórki zostają wkomponowane w strukturę aparatu kinematograficznego, spełniając tam funkcję ekranu. W instalacji Snowflake zrealizowanej we współpracy z Boryaną Rossa, sieć neuronowa zbudowana z komórek szczura jest stymulowana obrazem płatka śniegu w celu wykształcenia w niej pamięci czy też snu o tym płatku. Wszystkie trzy prace są przykładami hybrydycznych powiązań sztuki i nauki. Przenoszą one wyhodowane w laboratorium formy neuronalne do sfery kulturowej jako projekty artystyczne, zapraszając publiczność do doświadczeń i refleksji dotyczących nowej, postbiologicznej rzeczywistości. Obok wskazanych dzieł na wystawie przedstawione też zostaną dokumentacje dwóch innych prac Guya Ben-Ary, kreatywnych instalacji MEART – Semi-living Artist oraz Silent Barrage, wraz z wykonanymi przez nie rysunkami.

THE LIVING SCREEN, 2015, Guy Ben-Ary, Tanya Visosevic

Guy Ben-Ary, Tanya Visosevic, The Living Screen, 2015

SNOWFLAKE / ŚNIEŻYNKA (2015) Boryana Rossa, Guy Ben-Ary i Oleg Mavromatti

Boryana Rossa, Guy Ben-Ary i Oleg Mavromatti, Śnieżynka/Snowflake, 2015

SNOWFLAKE / ŚNIEŻYNKA (2015) Boryana Rossa, Guy Ben-Ary i Oleg Mavromatti

Boryana Rossa, Guy Ben-Ary i Oleg Mavromatti, Śnieżynka/Snowflake, 2015

Dokumentacja projektu SILENT BARRAGE, 2008-2009, Guy Ben-Ary

Guy Ben-Ary, Dokumentacja projektu SILENT BARRAGE, 2008-2009

Dokumentacja projektu SILENT BARRAGE (2008-2009) Guy Ben-Ary

Guy Ben-Ary, Dokumentacja projektu SILENT BARRAGE, 2008-2009

Dokumentacja projektu MEART – SEMI-LIVING ARTIST, od 2002, Guy Ben-Ary

Guy Ben-Ary, Dokumentacja projektu MEART – SEMI-LIVING ARTIST, od 2002

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPierre Bastien, Daisuke Furuike, Theo Jansen, Chico MacMurtrie, Richard Kriesche, Tim Lewis, Tony Oursler, Studio Azzurro, Jim Whiting, Christiaan Zwanikken, Guy Ben-Ary, Kerstin Hudson, Tanya Visocevic, Boryana Rossa
WystawaHuman Traits, Nervoplastica
MiejsceCSW Łaźnia w Gdańsku
Czas trwania3105–14.06.2015,
Kuratorka / KuratorRyszard W. Kluszczyński,
FotografiePaweł Jóźwiak
Strona internetowalaznia.pl
Indeks

Zobacz też