NR 13/2023
14.06.2014

„Histeryczne maszyny” Billa Vorna w CSW Łaźnia

„Histeryczne maszyny” Billa Vorna w CSW Łaźnia
Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”, widok na wystawę

Wystawa przygotowana w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 prezentuje po raz pierwszy w Polsce twórczość Billa Vorna, kanadyjskiego artysty zamieszkałego w Montrealu. Histeryczne maszyny datowane są na rok 2006, choć ich prehistoria zaczyna się już cztery lata wcześniej, i wyrastają z długiego okresu twórczych poszukiwań i eksperymentów, albowiem sztuką robotyczną Vorn zajmuje się od roku 1992. Tworzone przez niego przestrzenne instalacje poza właściwościami cybernetycznymi posiadają również charakter multimedialny – artysta wykorzystuje bowiem nie tylko roboty, ale i światło, dźwięk, a niekiedy również projekcje wideo, przekształcając za ich pomocą przestrzeń wystawienniczą w środowisko dynamicznych, interaktywnych i multisensorycznych doświadczeń. Jednocześnie twórczość jego stanowi formę badań nad sztucznym życiem oraz nad technologiami powołującymi do istnienia autonomiczne, sztuczne podmioty działań. Sztuka Billa Vorna wyłania się właśnie z powiązania i wzajemnych oddziaływań problematyki sztucznego życia i robotyki.

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”, widok na wystawę

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”, widok na wystawę

Histeryczne maszyny stanowią doskonały przykład twórczości Vorna. Każda z nich jest aluminiową, ośmionożną formą zwisającą z sufitu, przypominającą kształtem ogromnego pająka. Jest zaopatrzona w kilka systemów: sensoryczny, motoryczny i kontrolny, które wspólnie odgrywają rolę autonomicznego układu nerwowego. Sensory pozwalają Maszynom odkryć obecność widzów w przestrzeni wystawienniczej a to, w dalszej kolejności, prowadzi je do podjęcia wobec nich różnych działań.

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”

Histeryczne maszyny, poza fizycznymi interakcjami z publicznością, inicjują również więzi emocjonalne. Ich hybrydyczny status, wiążący właściwości żywych organizmów i urządzeń technicznych prowadzi widzów do reakcji o podobnie niejasnej, ambiwalentnej strukturze, w których afekty łączą się z zainteresowaniem poznawczym a empatia miesza z pierwotnym lękiem i krzyżuje z technofobią.

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”, widok na wystawę

Bill Vorn, Histeryczne maszyny, widok na wystawę

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny”, widok na wystawę

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaBill Vorn
WystawaHisteryczne maszyny
MiejsceCSW Łaźnia
Czas trwania10.05.-13.07.2014
Kuratorka / KuratorRyszard W. Kluszczyński
FotografieW. Miękus
Strona internetowawww.laznia.pl
Indeks

Zobacz też