16.03.2015

„Gry z aparatem / czas przeszły dokonany” w Galerii Fotografii pf

„Gry z aparatem / czas przeszły dokonany” w Galerii Fotografii pf
Ewa Partum, Dama z Łasiczką / Hommage à Leonardo da Vinci, 1986, light box, własność artystki

Ewa Partum, Dama z Łasiczką / Hommage à Leonardo da Vinci, 1986, light box, własność artystki

Wystawa Gry z aparatem / czas przeszły dokonany rozpoczyna cykl Techniki wyzwalania w poznańskiej Galerii Fotografii pf. Kuratorki cyklu pytają o to, jaką rolę obrazy fotograficzne odgrywają w procesie kształtowania współczesnej performatywnej tożsamości. Wystawa prezentująca prace Ewy Partum, Dory Maurer i Anne Collier jest punktem wyjścia do rozważań nad tożsamością poprzez fotografie. Narracja wystawy nawiązuje do feministycznej krytyki reprezentacji kobiety w kulturze Zachodu, rozpoznanej jako rezerwuar póz. Ponieważ dzisiaj każdy jest rezerwuarem póz uposażonym w rejestrujący je permanentnie aparatus, feministyczne narzędzia analizy kultury wizualnej zyskują nową aktualność.

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań,  widok wystawy

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań, widok wystawy

 Anne Collier, Magazyn Zoom (Jerome Durot), 2008, kolorowy wydruk cyfrowy, z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Anne Collier, Magazyn Zoom (Jerome Durot), 2008, kolorowy wydruk cyfrowy, z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Anne Collier,Maj 1979 (Stare fotografie, Patrick Lichfield), 2011, z kolekcji Alexandra Schrödera, Berlin

Anne Collier,Maj 1979 (Stare fotografie, Patrick Lichfield), 2011, z kolekcji Alexandra Schrödera, Berlin

W inicjującej cykl wystawie zaprezentowane zostały prace artystek, które odrzucają mit fotografii jako neutralnej techniki rejestracji i podejmują krytykę reprezentacji fotograficznej poprzez krytykę sposobów widzenia. Wychodząc z założenia, że fotografowanie, jako technika uprzedmiotawiania jest grą, której stawką jest władza nad przedstawionym podmiotem artystki rozgrywają relacje pomiędzy uprzedmiotawiającą władzą aparatu i obiektem fotografowania na swoją korzyść. Wykorzystując retorykę pozy; artystki odgrywają kobiecość, jako akt samo-upodmiotowienia, jednocześnie denuncjując aparat fotograficzny jako metaforę męskiego spojrzenia.

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań,  widok wystawy

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań, widok wystawy

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań,  widok wystawy

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań, widok wystawy

Anne Collier, Kobieta z aparatem fotograficznym (Candice Bergen/Minolta #1), 2011, kolorowy wydruk cyfrowy, z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Anne Collier, Kobieta z aparatem fotograficznym (Candice Bergen/Minolta #1), 2011, kolorowy wydruk cyfrowy, z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Narracyjnym węzłem wystawy jest konceptualna realizacja Ewy Partum Hommage á Leonardo (1986), na którą składają się: cykl fotografii, light box i książkowa reprodukcja obrazu Dama z łasiczką. Partum problematyzuje pozowanie, które rozumieć należy, nie jako odgrywanie wcześniej wyobrażonego obrazu siebie, ale odgrywanie pewnych jakości fotografii – konstruowanie obrazu samej/go siebie. Do tych cech fotografii nawiązuje również cykl czarno-białych zdjęć Objectified Outline (1981) Dory Maurer, w którym każde kolejne ujęcie zaznaczone zostaje na ciele modelki czarnym malarskim obrysem. Realizacje Partum i Maurer dopowiedziane zostają przez wielkoformatowe fotografie Anne Collier, artystki, która zajmuje się analizą kultury fotografii. Fotografie zapożyczone i przefotografowane przez Collier pochodzą z końca lat 70., a więc z czasów feministycznej krytyki reprezentacji. Tym samym prace Collier demonstrują wizualny kontekst, w jakim operowały Maurer i Partum.

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań,  widok

Gry z aparatem / czas przeszły dokonany, Galeria Fotografii pf, Poznań, widok

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

Dora Maurer, Zobiektywizowany obrys 1-8 , 1981 , odbitki srebrowe, z Kolekcji Grażyny Kulczyk

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAnne Collier, Dora Maurer, Ewa Partum
WystawaGry z aparatem / czas przeszły dokonany
MiejsceGaleria Fotografii pf
Czas trwania18.02-22.03.2015
Kuratorka / KuratorKarolina Majewska-Güde, Dorota Walentynowicz
Strona internetowazamek.poznan.pl
Indeks

Zobacz też