NR 39/2023
19.07.2017

„Galeria Piwna 20/26” w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina / „Piwna 20/26 Gallery” at City Art Gallery of Kalisz

Redakcja
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Agnieszka Marszał
„Galeria Piwna 20/26” w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina / „Piwna 20/26 Gallery” at City Art Gallery of Kalisz
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Agnieszka Marszał

„W latach osiemdziesiątych galeria Dłużniewskich była jednym z nielicznych miejsc, gdzie pokazywało się sztukę, nie postawy. I było to doceniane. Bywało, że poważne i bardzo opozycyjne zebrania Klubu Sztuki Współczesnej SHS przerywano, „bo na Piwnej jest Williams” (czy inny, równie daleki od ówczesnych naszych problemów artysta ze świata). Choć cichsza od Dziekanki, wzbudzająca mniej emocji niż „pielgrzymki” po prywatnych pracowniach, przyciągała Piwna po części tę samą publiczność spragnioną normalności: sztuki w galerii, zwyczajnie.

Ze strony Dłużniewskich była to też manifestacja postawy, jednak nie deklarowanej wprost, lecz wyrażonej poprzez fakty i kreowane wartości.

Po stronie trwałych osiągnięć gospodarzy Piwnej trzeba liczyć zgromadzenie przez nich znaczącej kolekcji prac artystów, których przez te lata gościli. Jakkolwiek by ją nazwać – kolekcją o randze muzealnej, jaką niewątpliwie jest, czy zbiorem prezentów i pamiątek, jakim pozostaje dla właścicieli – składa się na dowód aury i poziomu Piwnej, tym bardziej wiarygodny, że nie kompletowany z myślą o dowodzeniu czegokolwiek.

Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view

Zapis 13 lat działalności Piwnej złożył się na książkę, która uwypukla rolę, jaką w tym miejscu pełniła myśl, refleksja o sztuce poddana rygorom słowa. Książka utrwalająca to słowo i wyrównująca jego szanse, nikłe gdy było wypowiadane w odczytach czy pokazywane niczym eksponat – oddaje ten aspekt dorobku Piwnej, który zwykle zaciera się we wspomnieniach. Jest trwalsza niż wystawa.

Dziękując Emilii i Andrzejowi Dłużniewskim za gościnę w Muzeum ASP (za udostępnienie kolekcji i cierpliwą pomoc, jakiej nie szczędzili przy opracowaniu książki, życzę Im – i nam wszystkim – by wystawa i książka stały się podsumowaniem, lecz nie zamknięciem wątku ich życia określanego nazwą „Piwna 20/26”.”

Maryla Sitkowska (kurator ASP, Warszawa, 1994)

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina spełnia życzenia i dołącza, po Warszawie i Wrocławiu, do galerii, które prezentują unikatową kolekcję prac, jaka powstała dzięki 13 lat działalności „Piwnej 20/26”. Wyboru prac dokonała kurator wystawy Emilia Dłużniewska, a zobaczyć będzie można prace m.in. Emmetta Williamsa, Ann Noel, Harry’ego Izenour’a, Roy’a Graysona, Gerarda Hemsworth’a, Laurenca Weinera’a, Aleksandra Honory czy Janusza Bąkowskiego, Ireneusza Sakowskiego, Jarosława Kozłowskiego, Emilii i Andrzeja Dłużniewskich oraz wielu innych.

Na archiwalnych zdjęciach będzie można również zobaczyć wernisaże i pokazy, na których często  bywali Henryk Stażewski, Alicja Kępińska i Koji Kamoji oraz gościnnie – Jan Tarasin.

Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Daria Torbiarczyk
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Agnieszka Marszał
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Daria Torbiarczyk
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Agnieszka Marszał

„In the 1980’s the Dłużniewskis’ gallery was one of the few places which showed art rather than attitudes. And this was appreciated. The Contemporary Art Club of the Art Historians’ Association would sometimes interrupt an important (and very oppositionist) meeting because „at Piwna they had Williams” (or some other foreign artist equally remote from our contemporary problems). Although it was quieter than the Dziekanka Gallery and provoked less emotional responses than „pilgrimages” to private studios, nevertheless Piwna to a large extent attracted the some kind of audience in search of normality: art in an art gallery – simply that.

On the part of the Dłużniewskis, this meant a certain kind of attitude, which was not however expressed directly, but through the facts and values created.

The permanent „real” achievements of the hosts at Piwna include the amassing a sizeable collection of works by artists who exhibited there over the years. Whether we call it a museum collection (which it undoubtedly is) or an assembage of gifts and souvenirs (which it remains for the owners), it reflects the climate and artistic level of Piwna, and the evidence it provide is the more credible since it was not collected with a view to proving anything.

The account of the thirteen years of activity at Piwna has gona to form a book which underlines the role that was played there by thought, and by reflection on art as mediated by the rigours of the word.

Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Daria Torbiarczyk
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Agnieszka Marszał
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Daria Torbiarczyk
Galeria Piwna 20/26, widok wystawy / Piwna 20/26 Gallery, exhibition view, fot. Daria Torbiarczyk

 

This book immortalizes the word and gives it an equal chance, for its chances are slim indeed when uttered at lectres or show as exhibits. It conveys this aspect of Piwna’s achivement, which is usually blurred in recollections, and is therefore more durable than an exhibitions.”

Maryla Sitkowska (Curator, Museum of the Academy of Fine Arts in Warsaw, 1994)

City Art Gallery of Kalisz fulfilled her wishes and joined the galleries, which showcase a unique collection of works created during 13 years of the „Piwna 20/26” gallery, after Warsaw and Wroclaw. Emilia Dłużniewska, curator of the exhibition, selected the works: Emmett Williams, Ann Noel, Harvey Izenour, Roy Grayson, Gerard Hemsworth, Laurenca Weinera, Alexander Honor, Jaroslaw Kozlowski, Janusz Bąkowski, Ireneusz Sakowski, Emilia and Andrzej Dłużniewski and many others. In the archives you can also see vernissages and shows, which were often attended by Henryk Stażewski, Alicja Kępińska, Koji Kamoji and guest – Jan Tarasin.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJanusz Bąkowski, Frederic de Boccard, Euan Burnet-Smith, Emilia Małgorzata Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Roy Grayson, Gerard Hemsworth, Alexander Honory, Nan Hoover, Harry Izenour, Koji Kamoji, Alison Knowles, Jarosław Kozłowski, Rune Mields, Zbigniew Makarewicz, John Murphy, Ann Noël, Morgan O'Hara, Susan Ormerod, Tomasz Osiński, Barbara Pniewska, Ludmiła Popiel, Ireneusz Sakowski, Mikołaj Smoczyński, Henryk Stażewski, Nancy Stillwagon-Roman, Shelagh Wakely, Tom Wasmuth, Lawrence Weiner, Emmett Williams
WystawaGaleria Piwna 20/26 Emilii i Andrzeja Dłużniewskich 1980-1993 / Piwna 20/26 Gallery
MiejsceGaleria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu / City Art Gallery of Kalisz
Czas trwania14.06 - 28.07.2017
Kuratorka / KuratorEmilia Dłużniewska
FotografieDaria Torbiarczyk, Agnieszka Marszał
Strona internetowatarasin.pl
Indeks

Zobacz też