NR 22/2023
04.04.2017

„Frame” Małgorzaty Szymankiewicz w Galerii Szarej

Redakcja
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
„Frame” Małgorzaty Szymankiewicz w Galerii Szarej
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy

Nowe instalacje i obiekty wykreowane przez Małgorzatę Szymankiewicz nawiązują, podobnie jak we wcześniejszych pracach artystki, do różnych wizualnych aspektów rzeczywistości. Negocjują z ograniczeniami swoich materialnych właściwości i naszą percepcją prowadząc bezpośrednio do asocjacji m.in. z malarską abstrakcją, z której czerpie Szymankiewicz, ale do której nie odwołuje się w dosłowny sposób. Kojarzą się bardziej z wysiłkiem, niż rekreacją i stanowią próbę pokonania dyscypliny medium, które jest zazwyczaj statyczne. Wydają się być umieszczone w nowym kontekście, a efekt przybiera formę autonomicznego studium obiektu — stworzonego na podstawie rejestracji wykonanej w pracowni artystki za pomocą jej telefonu — malarstwa odrywającego się od ścian, na tle których uparcie jest prezentowane. Są także próbą uchwycenia różnych wymiarów sytuacji zazwyczaj traktowanych jako oczywiste.

Romuald Demidenko

Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy
Małgorzata Szymankiewicz, Frame, widok wystawy

New objects and installations created by Małgorzata Szymankiewicz, as in earlier works of the artist, refer to various visual aspects of reality. They negotiate with the limitations of their material properties and our perception, leading directly to associations with the abstract in painting which nurtures her but which she does not acknowledge literally. They remind one more of effort than recreation and they are an attempt to overcome the discipline of a medium that is usually static. They seem to be placed in a new context, and the effect takes the form of an autonomous study of the object – created on the basis of the recording made in the studio by the artist using her phone – the painting detaching itself from the walls against which background it is stubbornly presented. They are also an attempt to capture different dimensions of situations normally treated as obvious.

Romuald Demidenko

 

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMałgorzata Szymankiewicz
WystawaFrame
MiejsceGaleria Szara, Katowice
Czas trwania11.03 – 09.04.2017
Strona internetowagaleriaszara.pl
Indeks

Zobacz też