22.02.2017

„Fetysz” w Miejskich Galeriach UAP

Redakcja
Jakub Orzelski, Składak (detal), Galeria Mała Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
„Fetysz” w Miejskich Galeriach UAP
Jakub Orzelski, Składak (detal), Galeria Mała Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski

Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje potrzeba posiadania i nabywania coraz większej ilości dóbr materialnych. Jedni przeznaczają środki finansowe przede wszystkim na przedmioty niezbędne w codziennym użytku, inni bardziej zamożni często kupują rzeczy nieprzydatne z potrzeby chwili. Wszyscy jednakowo uwodzeni nowymi, lepszymi rozwiązaniami dajemy się wciągać w zależności i wpływy. Chcemy więcej i więcej… Zgadzamy się na fetyszyzm towarowy, który traktuje przedmiot nadrzędnie, powodując wzmocnienie siły jego wpływów, a w stosunkach  międzyludzkich sprowadza się często do wymiany towarowej w celu osiągnięcia zysku. Istnieje również gospodarka jednostkowa, która opiera się na wytwarzaniu produktów spersonalizowanych, jak również dedykowanych dla konkretnej grupy. Należą do nich wysokiej jakości przedmioty, które poprzez swoją unikatowość stają się towarem luksusowym. Takim towarem może być również dzieło sztuki, łączące fizyczną formę z ideą. Wychodzi poza obraz zwykłej przedmiotowości, nabiera cech wyjątkowości, często uosobienia. Łączy się z pożądaniem i podziwem, tworzy autorytety. Wartość dzieła ustalana jest przede wszystkim ze względu na jego historię, wzrasta według cen na rynku sztuki oraz dzięki rankingom i pozycjonowaniu. Utrwalone znaki kulturowe (np. Coca-Cola Zero, której konsumowanie pozbawione jest jakiegokolwiek sensu, gdyż Coca-Cola nie może być „zero”, bo nie jest wtedy Coca-Colą) poprzez sugestie (w tym wypadku „zero”) mają moc uwodzenia. Wiara w moc przedmiotu czyni go fetyszem – z portugalskiego fetisso oznacza „wytworzoną rzecz”. Odnosi się do świętych obiektów posiadających moc oraz rytuałów plemion  Zachodniej Afryki napotkanych przez europejskich żeglarzy. Podróżujący kupcy portugalscy przy zawieraniu transakcji handlowych musieli wierzyć w wiążącą siłę przysięgi na fetysz plemion afrykańskich, nawet jeśli sami w to nie wierzyli.

Radek Włodarski, The nation of things, Galeria Curators'LAB, fot. Witold Modrzejewski
od lewej: Robert Kuśmirowski, Sygnatura, Jan Domicz, Parrot stand, Galeria Duża Scena UAP, fot.Monika Pich
Fetysz, widok wystawy, Galeria Mała Scena UAP, fot. Monika Pich
Fetysz, widok wystawy, Galeria Duża Scena UAP, fot. Monika Pich
Witold Modrzejewski, Gdy mam zły dzień, patrzę w lustro i cieszę się, że jestem Witoldem Modrzejewskim
Rafał Bujnowski, M-1, Galeria Curators'LAB, fot. Monika Pich
Jerzy Hejnowicz, Bez tytułu, Galeria Curators'LAB, fot. Monika Pich
od lewej: Natalia Wisniewska, +üopata, Monika Pich, obiekt z serii Unotypy-przedmioty dedykowane, Galeria Duża Scena UAP, fot. Monika Pich
Natalia Wiśniewska, Łopata, Galeria Duża Scena UAP, fot. Monika Pich
Jakub Orzelski, Składak, Galeria Mała Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
Krzysztof Balcerowiak, Krzesło nr 3 (detal), Galeria Duża Scena UAP, fot. Monika Pich
Rafał Bujnowski, M-1 (detal), Galeria Curators'LAB, fot. Monika Pich

Nadawanie przedmiotowi funkcji dzieła sztuki lub traktowanie go jako codzienny, użyteczny, powoduje szereg pytań o jego znaczenie i przynależność. Istnieją obiekty trudne do zdefiniowania ze względu na brak cech charakterystycznych przyporządkowujących je do danej kategorii użyteczności. Mogą to być obiekty znalezione, niekompletne, zniszczone, które bez usankcjonowania instytucjonalnego są najczęściej odrzucane przez system rynkowy. Poprzez wyselekcjonowanie i umiejscowienie w przestrzeni galeryjnej stają się eksponatem – faktem artystycznym. Jednak w przypadku, kiedy są poza ekspozycyjnymi standardami nabierają cech tożsamych nowego miejsca, zmieniając jego znaczenie.

Paweł Wocial i Kamila Tuszyńska, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Galeria Duża Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
Jan Domicz, Parrot stand, Galeria Duża Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
Jan Domicz, Preserve the house (detal), Galeria Duża Scena UAP, fot.J an Domicz
Jakub Orzelski, Składak, Galeria Mała Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
Robert Kuśmirowski, Sygnatura (detal), Galeria Duża Scena UAP, fot. Witold Modrzejewski
Rafał Bujnowski, M-1, Galeria Curators'LAB, fot. Monika Pich

Kody kulturowe porządkują percepcję, jednak mocno narzucają sposób traktowania i interpretacji rzeczywistości.  Przedmioty lokujące się pomiędzy oczywistym a nieoczywistym, takie które nie posiadają cech przynależnych do jakichkolwiek schematów zachowań, fetyszyzując: otwierają pole interpretacji kulturowej oraz przełamują standardy konsumpcyjnego, rynkowego myślenia.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKrzysztof Balcerowiak, Rafał Bujnowski, Jan Domicz, Robert Kuśmirowski, Jerzy Hejnowicz, Michał Knychaus, Ula Lucińska, Piotr Marzol, Witold Modrzejewski, Jakub Orzelski, Monika Pich, Natalia Wiśniewska, Radosław Włodarski, Paweł Wocial, Kamila Tuszyńska
WystawaFetysz
MiejsceGaleria Curators’LAB, Galeria Duża Scena UAP, Galeria Mała Scena UAP
Czas trwania23.01 - 24.02.2017
Kuratorka / KuratorMateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak
Strona internetowauap.edu.pl
Indeks

Zobacz też