21.06.2017

„Fetysz Fitnessu” Macieja Kasperskiego w BWA Wrocław / Maciej Kasperski’s „The Fetish of Fitness” in BWA Wrocław

Redakcja
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
„Fetysz Fitnessu” Macieja Kasperskiego w BWA Wrocław / Maciej Kasperski’s „The Fetish of Fitness” in BWA Wrocław
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy

Wystawa Macieja Kasperskiego to refleksja na temat naszych rytuałów, potrzeby kontroli i posiadania, obiektów kultu. Tytuł wystawy nawiązuje do świata magii i pradawnych religii, w których mianem fetyszu określano rzeczy, takie jak talizmany, amulety. Wierzono, że przedmioty te posiadają niezwykłą siłę i energię, którą można uwolnić przez określone rytuały. W seksuologii natomiast fetyszem określa się uzyskanie satysfakcji dzięki obecności obiektu pobudzającego.

Współczesny, zracjonalizowany świat niechętnie jednak ulega magii i instynktom. Kult ciała i nieustająca praca nad jego formą, daje poczucie panowania nad życiem i rzeczywistością. Jednym z przejawów takiego stanu rzeczy jest mania uprawiania sportu, bycia fit. Fitness stał się nie tylko przymusem uczynienia ze swojego ciała żywej rzeźby, ale także stał się sposobem na życie, budowanie relacji między ludzkich i wyrażanie swojego statusu społecznego – mówi kuratorka wystawy Alicja Klimczak-Dobrzaniecka. Symbolem tego zjawiska są wytwory materialne – przyrządy, maszyny, narzędzia, których ewolucja przebiegała od obiektów przypominających narzędzia tortur do niewielkich zgrabnych gadżetów, będących samymi w sobie obiektem pożądania, fetyszem. – dodaje.

Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy

Na Fetysz Fitnessu zobaczymy przedmioty ceramiczne, umownie imitujące swoje użytkowe odpowiedniki. Perfekcyjnie opracowane hantle, ciężarki, obciążniki, kettle i rękawice są wyidealizowanymi gadżetami, nie mają one praktycznego zastosowania. Przywodzą na myśl dawne urządzenia, z czasów, gdy medycyna i higiena były pryzmatem, przez który postrzegano ludzkie ciała. W narzędziach dyscyplinujących sylwetkę pobrzmiewa echo czegoś groźnego, czegoś rodem z celi tortur. W pracach Kasperskiego dostrzeżemy kontrast pomiędzy użytym materiałem, a materiałem, który jest imitowany. Z pozoru ciężkie, masywne, stalowe elementy, okazują się zaskakująco lekkie. Tym samym zdradzają swoją nieużyteczność. W trakcie procesu realizacji artysta przeszedł drogę podobną do tej, jaką przechodzą fit-ludzie, zanim osiągną swój cel: wielokrotnie powtarzał wypał materiału, aż do uzyskania perfekcyjnej formy ostatecznej. – opowiada kuratorka. Prócz obiektów na wystawie zobaczymy także stylizowane fotografie oraz film zrealizowany we wnętrzu gimnastycznej sali, w którym główną rolę odgrywają narzędzia z wystawy.

Kasperski prowokuje pytania o współczesną formę czarów, zastanawia się nad sensownością rytuałów, a także przymusu zaprzeczania potrzebom religijnym, które uaktywniają się w innych polach. W jego narracji człowiek współczesny jest uwikłany w paradoks: im bardziej stara się sterować życiem we wszelkich jego aspektach, tym bardziej potrzebuje przedmiotów kultu, które ową kontrolę mu zagwarantują – tłumaczy Alicja Klimczak-Dobrzaniecka.

Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy

In ancient religions, the term fetish meant an object – a talisman or amulet – believed to have magical power. The object was thought to have energy which could be released by means of particular rituals. In sexology, fetishism means attaining sexual gratification thanks to the presence of a stimulating object.

Modern times do not welcome magic or surrendering to instincts. Only a strong sense of reality and full control of every sphere of life guarantee success. Incessant work on the surroundings and your own body offers this sense of control over life as well as boundless opportunities for creating its every aspect. One of its manifestations is the ubiquitous mania for doing sports. The seemingly positive, health-promoting imperative for staying fit turns into addiction making people transform their bodies into living sculptures, but also yield to a whole range of sport-related elements. Fitness has become a way of life, a thief of time and money, a measure of social status and determinant of interpersonal relationships. Material objects are tangible symbols of this phenomenon. They include devices, machines and contraptions which have evolved from objects resembling instruments of torture to small, shapely gadgets that have become desirable fetishes themselves.

Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy
Maciej Kasperski, Fetysz Fitnessu, widok wystawy

Maciej Kasperski’s objects are ceramics symbolically imitating their utilitarian counterparts. The perfectly made dumbbells, weights, bobs, kettlebells and gloves are idealised, proportional, beautiful gadgets. In reality, though, they have no practical application. They are reflections of modern-day fetishes-talismans with power embedded inside them. They are also fetishist objects making the human body perfect and desirable. In the process of creation, the artist went through everything fitness freaks go through before they reach their aim: he kept repeating the process of firing countless times until he got to the ultimate, perfect form.

Kasperski poses questions about the contemporary form of magic, rituals, attempted implantation of magical thinking into reality. In his narration, the modern man is entangled in a paradox: the more he tries to control life in all its aspects, the more he needs objects of cult which guarantee the control. At the same time, objects become symbols of social status resulting in a compulsion to pursue the unremitting, fervent struggle for perfection, a state which is both desired and unattainable.

 

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMaciej Kasperski
WystawaFetysz Fitnessu
Miejscegaleria SiC! BWA Wrocław
Czas trwania11.05-24.06.2017
Kuratorka / KuratorAlicja Klimczak-Dobrzaniecka
FotografieAlicja Kielan
Strona internetowabwa.wroc.pl
Indeks

Zobacz też

Chcemy dostarczać Ci wartościową, pogłębioną refleksję na temat sztuki współczesnej.

Od dziś ruszamy z profilem na Patronite, gdzie możesz wesprzeć nas finansowo – w ten sposób pomożesz nam w utrzymaniu "Szumu" i realizacji nowych celów.