NR 4/2023
04.08.2017

Edward Krasiński w Stedelijk Museum Amsterdam [PL/ENG]

Redakcja
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński w Stedelijk Museum Amsterdam [PL/ENG]
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

For English version scroll down

PL

Amsterdam, kwiecień 18, 2017 – Edward Krasiński (1925-2004) to jeden z protagonistów polskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku, którego twórczość jest obecnie odkrywana na nowo przez młodą generację artystów i kuratorów. Po niedawnym pokazie w Tate Liverpool, pierwsza retrospektywna wystawa tego jednego z najważniejszych artystów z Europy Wschodniej będzie zaprezentowana w Stedelijk Museum w Amsterdamie. Pokazany zostanie przekrojowo cały dorobek artysty, od rzeźb z początków lat 60., tworzonych z wykorzystaniem materiałów znalezionych, po instalacje powstałe pod koniec kariery artystycznej. Wystawa stawia nacisk na eksperymentalne podejście Krasińskiego do tworzenia obiektów, instalacji przestrzennych oraz ekspozycji.

Twórczość Krasińskiego była inspirowana tradycją przedwojennej awangardy, między innymi polskim konstruktywizmem. Jego prace łączą pełne sarkazmu poczucie humoru z fascynacją przypadkowością. Pośród ponad 50 prac pokazane zostaną obiekty zawieszone oraz rzeźby z drutu, które reprezentują zainteresowanie artysty rzeźbą jako linią. W 1968 roku Krasiński wprowadził do swojego repertuaru środków artystycznych niebieską taśmę (blue scotch), gotowy do użycia materiał, który wykorzystywał do łączenia przestrzeni i obiektów. Od tego momentu taśma stała się jego znakiem rozpoznawczym. Jej znaczenie w swojej twórczości wyjaśniał następująco: „ Nalepiam ją wszędzie i na wszystkim, horyzontalnie na wysokości 130 cm. Pojawia się ona na wszystkim i wszędzie nią docieram.”

Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

Pożegnanie wiosny

W czerwcu 1968 roku Krasiński zorganizował bal Pożegnanie wiosny, na który zostali zaproszeni wpływowi przedstawiciele świata sztuki związani z polską awangardą. Wydarzenie obyło się w karnawałowej scenerii i stanowiło połączenie instalacji, happeningu oraz przyjęcia. Burzliwe lato 1968 roku było czasem demonstracji ulicznych w trakcie których studenci i polska inteligencja protestowali na rzecz zwiększenia wolności obywatelskich. Rząd zdławił rewoltę i wprowadził zakaz spotykania się w grupach liczących ponad 10 osób. Pożegnanie wiosny było gestem sprzeciwu wobec wprowadzonych restrykcji. Jednocześnie bal stanowił ważny epizod w twórczości Krasińskiego, która od tego momentu zaczęła koncentrować się wokół transformacji bezpośredniego otoczenia artysty.
Wystawa prezentuje instalacje przestrzenne w których artysta połączył fotografię i rzeźbę. Warszawskie studio Krasińskiego, w którym tworzył, żył i gościł artystów, pisarzy i intelektualistów stało się tematem filmu „Edward Krasiński’s Studio” (2012) zrealizowanego przez francusko – amerykańskiego reżysera Babette Mangolte. Retrospektywa eksploruje także mniej znane, per formatywne aspekty działalności Krasińskiego oraz jego związki z artystami takimi jak Daniel Burren i Tadeusz Kantor.

Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

Krasiński i Stedelijk Museum

Twórczość Krasińskiego wpisuje się w dwa ważne kierunki międzynarodowe lat 60. i 70. – minimalizm i sztukę konceptualną , oba bogato reprezentowane w kolekcji Stedelijk Museum. Pomimo że dorobek Krasińskiego został w ostatnich latach odkryty na nowo przez młode pokolenie artystów i kuratorów, a także uznany za wartościowy wkład w sztukę nowoczesną, jego dzieła nie są znane szerokiej publiczności. Kuratorka Leontine Colewij uzasadnia to zjawisko następująco: „Krasiński jest stosunkowo nierozpoznany ze względu na to, że w przeszłości bardzo mało wiedzieliśmy o tym co działo się w krajach komunistycznych położonych za żelazną kurtyną. Wówczas niewiele wskazywało na to, że sztuka nowoczesna powstaje także w takim kraju jak Polska. Ta wystawa podkreśla znaczenie całej, obejmującej cztery dekady kariery artystycznej artysty”.

Wystawie towarzyszy katalog zawierający eseje autorstwa Jean-François Chevriera, Kasi Redzisz, Karola Sienkiewicza oraz Stephanie Straine, które lokują Krasińskiego w kontekście zarówno tradycji awangardowej jak i międzynarodowego minimalizmu, a także eksplorują per formatywne aspekty jego twórczości. Katalog został opracowany we współpracy z Tate Liverpool.

Kuratorkami wystawy „Edward Krasiński” są Leontine Coelewij (Stedelijk Museum Amsterdam) oraz Kasia Redzisz (Tate Liverpool). Pokaz został zorganizowany przez Stedelijk Museum Amsterdam wraz z Tate Liverpool.

Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

ENG

The Stedelijk Museum presents the first retrospective in the Netherlands of Edward Krasiński (1925-2004), one of the most notable Eastern European artists of the 20th century and a leading figure in the Polish avant-garde of the 1960s and 1970s.

The exhibition explores Krasiński’s entire artistic career, from the sculptures made using found objects in the early 1960s, to the installations produced at the turn of the 21st century.  Krasiński took an experimental approach to making and exhibiting his art. Krasiński was inspired by pre-war avant-garde movements such as Polish Constructivism. In his work, he combined a wry sense of humour with a Dadaist fascination with chance.

Inspired by prewar avant-garde movements such as Polish Constructivism, Krasiński’s work combines a wry sense of humor and a fascination with chance. The retrospective features over fifty works, including suspended objects and wire sculptures, that testify to his interest in sculpture as line. In 1968 he introduced blue Scotch tape into his work. This simple, ready-to-use material, with which he connected spaces and objects, would become his trademark. Explaining its role in his work, he said, “I place it horizontally at a height of 130 centimeters everywhere and on everything. I encompass everything with it and go everywhere.”

The turbulent summer of 1968 saw Polish students and intelligentsia protesting for greater freedom. After quashing the revolt, the government prohibited gatherings of more than three people. Krasiński and his friends challenged the regime by organizing Farewell to Spring, a ball to which the most influential figures of the Polish avant-garde were invited. Held in a carnivalesque setting, the event was a fusion of installation, happening, and party. It was an important moment for Krasiński – from that point on, his focus centered on transforming his immediate environment.

The exhibition presents spatial installations by Krasiński in which he paired photography and sculpture. Krasiński’s Warsaw studio – where he lived, worked, and hosted gatherings of artists, writers, and intellectuals – is the subject of a film, Edward Krasiński’s Studio (2012), by French-American filmmaker Babette Mangolte. The retrospective also explores the less well-known performative aspects of his work, as well as his connection with artists such as Daniel Buren and Tadeusz Kantor.

Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

Krasiński and Stedelijk Museum

Krasiński’s work is related to the minimal and conceptual art movements of the 1960s and ’70s, international movements that are amply represented in the Stedelijk Museum’s collection. While Krasiński’s oeuvre, itself a valuable contribution to modern art, has been rediscovered in recent years by a younger generation of artists and curators, it remains largely unfamiliar to the general public. According to curator Leontine Coelewij, “Krasiński is comparatively unrecognized because we previously knew very little about what went on in the communist countries behind the Iron Curtain. At the time, we were hardly aware that modern art was also being made in Poland. This exhibition underscores the significance of his career, which spanned four decades.

Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view
Edward Krasiński, widok wystawy / exhibition view

Krasiński was born in 1925 in Lutsk (now Ukraine) and studied at the art academy in Kraków during the 1940s. In 1954 he moved to Warsaw, where he met a group of artists and critics inspired by the avant-garde and with whom he founded Foksal Gallery, the leading platform for progressive art in Warsaw from 1964 onwards. During his lifetime, Krasiński exhibited widely in Poland, also in New York, Paris, and Tokyo (Tokyo Biennale, 1970).

Edward Krasiński is curated by Leontine Coelewij, Curator Stedelijk Museum Amsterdam and Kasia Redzisz, Curator Tate Liverpool. The exhibition is organized by Stedelijk Museum Amsterdam and Tate Liverpool.

Edward Krasiński is supported in part by the Adam Mickiewicz Institute, operating under the Culture.pl brand.

 

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaEdward Krasiński
MiejsceStedelijk Museum Amsterdam
Czas trwania24.06–15.10.2017
Kuratorka / KuratorLeontine Coelewij (Stedelijk Museum Amsterdam), Kasia Redzisz (Tate Liverpool)
FotografieGert Jan van Rooij; dzięki uprzejmości Pauliny Krasińskiej i Fundacji Galerii Foksal / courtesy of Paulina Krasińska and Foksal Gallery Foundation
Strona internetowastedelijk.nl
Indeks

Zobacz też