NR 38/2023
06.09.2017

„Dzień, którego nie było” Katarzyny Tretyn-Zečević w Galerii Sztuki Wozownia / ”The day that wasn’t” by Katarzyna Tretyn-Zečević at Wozownia Art Gallery

Redakcja
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
„Dzień, którego nie było” Katarzyny Tretyn-Zečević w Galerii Sztuki Wozownia / ”The day that wasn’t” by Katarzyna Tretyn-Zečević at Wozownia Art Gallery
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view

For English version scroll down

PL

Na wystawie pt. Dzień, którego nie było prezentowane są prace Katarzyny Tretyn-Zečević, które powstały w ramach współpracy z Centrum Astronomii w Piwnicach pod Toruniem. Przywołując różne metody eksploracji kosmosu, wskazując na postępujący w czasie rozwój techniki i metodologii badawczej czy metaforyzując zjawiska astronomiczne i transponując je w zupełnie nowe konteksty, artystka akcentuje zależność między sferą naukowego doświadczenia a płaszczyzną ludzkiej autorefleksji. Centralnym obiektem swoich dociekań czyni bowiem człowieka, pojawiającego się na tle złożonej machiny Wszechświata. Wychodząc od problematyki, którą zajmują się przedmioty ścisłe, Katarzyna Tretyn-Zečević pokazuje, że choć każdy dzień przynosi nowe odkrycia, wciąż istnieją sfery doświadczeń niedających się ująć w precyzyjny, matematyczny sposób. Pobrzmiewająca od czasów oświecenia zapowiedź, że naukowa spekulacja dostarczy nam obiektywnego obrazu świata i wiedzy o nas samych, rozminęła się z rzeczywistością. Dzień całkowitego wyeliminowania humanistycznych rozważań przez scjentyzm nie nastąpił. Wręcz przeciwnie – naukowa analiza dodatkowo ten namysł stymuluje.

Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view
Katarzyna Tretyn-Zečević, „Dzień, którego nie było”, widok wystawy / ”The day that wasn't”, exhibition view

ENG

The exhibition entitled The day that wasn’t (Dzień, którego nie było) shows the works of Katarzyna Tretyn-Zečević, created as part of her collaboration with the Toruń Centre for Astronomy in Piwnice. Recalling the various methods of space exploration, indicating the progressing development of technology and research methodology, or metaphorising astronomical phenomena and transposing them into completely new contexts, she accentuates the dependence between the sphere of scientific experience and the plane of human self-reflection. It is the human being she makes the central object of her artistic inquiry, in her works always appearing against the background of the complex machine of the universe. Starting from the issues that deal with science, Katarzyna Tretyn-Zečević has shown that even though every day brings new discoveries and we are still reaching further, there are still realms of experience that cannot be described in a precise, mathematical way. The claim that scientific speculation will provide us with an objective image of the world and knowledge of ourselves, echoing since the Age of Enlightenment, has diverged from reality. The day of complete elimination of humanistic considerations by scientism has not come. On the contrary – scientific analysis stimulates this reflection.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKatarzyna Tretyn-Zečević,
WystawaDzień, którego nie było / The day that wasn’t
MiejsceGaleria Sztuki Wozonia / Wozownia Art Gallery, Toruń
Czas trwania25.08 – 24.09.2017
Kuratorka / KuratorNatalia Cieślak
Strona internetowawozownia.pl
Indeks

Zobacz też