26.11.2020

„Die Sonne nie świeci tak jak słońce” w Trafostacji Sztuki

„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce” w Trafostacji Sztuki
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy

Wystawa śledzi rozwój marzenia o jednej, niepodzielonej Europie, przyjmując za punkt wyjścia rok 2004 – moment akcesji krajów postsocjalistycznych do Unii Europejskiej. Analizuje wątki pracy i migracji oraz kulturę liberalnej modernizacji napędzanej przez UE. Prezentuje prace związane z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” a „starą” Europą. Prace artystów i artystek z ostatnich dwóch dekad oraz prace przygotowane specjalnie na wystawę posłużą jako studia przypadków do badania transformacji krajów Europy Środkowej od „postsocjalistycznych” do „europejskich”.

„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy
„Die Sonne nie świeci tak jak słońce”, widok wystawy

Wystawa pokazuje, jak sztuka odbijała ekscytacje i lęki związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej oraz jak dziś wyraża ona, negocjuje i poddaje krytyce ideę dążenia do zjednoczonej Europy. Wychodząc od społecznej atmosfery około roku 2004, zadaje pytanie o przebytą drogę oraz przyszłość marzenia o ponadnarodowej wspólnocie. Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego nieopodal granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zebrane w przestrzeni TRAFO dzieła są świadectwem działań skupionych na umownej granicy między Europą Środkową a Zachodnią, a także wyrazem negocjowania własnej pozycji. Ukazują metody angażowania się artystów i artystek w europejską sferę publiczną, artystyczne emanacje wyobraźni geopolitycznej, kontestowanie liberalnego modelu ekonomicznego, naprzemienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych. Die Sonne… jest podróżą przez niedaleką przeszłość, marzenia, przemoc i modernizację.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaApart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas
WystawaDie Sonne nie świeci tak jak słońce
MiejsceTrafostacja Sztuki, Szczecin
Czas trwania15.10–29.11.2020
Kuratorka / KuratorJakub Gawkowski
Fotografiedzięki uprzejmości Trafostacji Sztuki
Strona internetowatrafo.art
Indeks

Zobacz też