16.01.2015

„Critical Juncture” w ramach Kochi-Muziris Biennale 2014

„Critical Juncture” w ramach Kochi-Muziris Biennale 2014
 Tushar Joag, Washing D'Arty Linen

Tushar Joag, Washing D’Arty Linen

Critical Juncture prezentuje szereg wypowiedzi artystycznych, które dotyczą współczesnych kwestii politycznych i społecznych w stanie Kerala w Indiach i w Polsce. Te odległe od siebie geograficznie miejsca pozostawały pod wpływem różnych interpretacji i praktyk komunizmu. Jako punkt wyjścia dla projektu kuratorki przyjęły pojęcie „punktu przełomowego”, które w naukach społecznych i politycznych oznacza fazę płynności; krótki moment, w którym możliwa jest zmiana biegu wydarzeń. Artyści biorący udział w projekcie badają zmiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce i Indiach, zgłębiając między innymi takie kwestie, jak nie/widzialność, myślenie utopijne, formy społecznej samoorganizacji i mechanizmy wykluczenia.

 Artur Żmijewski, Powtóżenie

Artur Żmijewski, Powtórzenie

Cop Siva, Galaxy of Musicians

Cop Siva, Galaxy of Musicians

Wystawa zostanie zaprezentowana w dawnym magazynie przypraw, mieszczącym się w historycznie żydowskiej części Mattanchery (jednej ze współczesnych dzielnic Kochi), a także w wybranych miejskich przestrzeniach publicznych. Fort Kochi był obronną osadą europejską, natomiast Mattancherry – węzłem handlowym dla innych osadników: Żydów, Arabów, Ormian, a także dla indyjskich społeczności kupieckich, m.in. przybyszów z dzisiejszego stanu Gudźarat i wyznawców dżinizmu. Critical Juncture tworzy przestrzeń dla krytycznego myślenia i wymiany doświadczeń, a także autentycznie angażuje społeczność Kochi. Projekt proponuje model wystawy, w którym artyści współpracują z mieszkańcami miasta, wspierając lokalnych pracowników i związki zawodowe.

Critical Juncture, widok wystawy

Critical Juncture, widok wystawy

Joanna Rajkowska, Dotleniacz

Joanna Rajkowska, Dotleniacz

 Julita Wójcik , Tęcza

Julita Wójcik, Tęcza

Artyści zaproszeni na wystawę różnią się wiekiem, statusem zawodowym i pochodzeniem społecznym; są wśród nich zarówno artyści uznani na arenie międzynarodowej, jak i lokalnie. Projekt częściowo prowadzą sami artyści, co jest fundamentem podejścia opartego na współpracy i stanowi alternatywę dla ustalonych hierarchii świata sztuki. Integralną częścią projektu jest pobyt rezydencyjny, umożliwiający artystom bezpośrednie kontakty z lokalną społecznością. Efektem tych spotkań będą nowe dzieła lub pogłębione badania na potrzeby przyszłych projektów.

Sharmila Samant, The Kochi Weaves

Sharmila Samant, The Kochi Weaves

Program pobytu – przez wspólne zakwaterowanie, posiłki, wycieczki badawcze i seminaria uniwersyteckie – pozwoli na zarówno nieformalne, jak i zorganizowane interakcje pomiędzy artystami z obu krajów, stwarzając tym samym możliwość przyszłej współpracy.

Sharmila Samant, The Kochi Weaves

Sharmila Samant, The Kochi Weaves

Łukasz Surowiec, Black Diamond

Łukasz Surowiec, Black Diamond

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

ArtystaSanchayan Ghosh, Tushar Joag, Magda Fabiańczyk, Joanna Rajkowska, Alicja Rogalska, Sharmila Samant, Dinesh Shenoy, Cop Shiva, Łukasz Surowiec, Gapakumar R, Julita Wójcik, Artur Żmijewski
WystawaCritical Juncture
MiejsceKochi
Czas trwania12.12.2014 - 20.02.2015
Strona internetowacriticaljuncture.info
Indeks

Zobacz też