15.12.2021

„Co po / Po co” – dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w MWW

Monika Polak, „Only polymers left alive”, 2020. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
„Co po / Po co” – dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w MWW
Monika Polak, „Only polymers left alive”, 2020. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021

Wystawa Co po / Po co ukazuje nowy fragment powiększających się każdego roku zbiorów dzieł sztuki współczesnej w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Tegoroczna selekcja objęła nowy obszar, któremu wcześniej nadawano mniejsze znaczenie – dział sztuki współczesnej związany z ekologiczną myślą XXI wieku. Aktualnie temat ingerencji człowieka w los naszej planety jest wyraźnie eksponowany we wszystkich aspektach życia. W sztuce przejawia się on poprzez stawianie pytań odnoszących się do sensu tworzenia dzieł w kontekście dalszego istnienia świata. Zasady, na jakich opiera się ta myśl, to wartość poszukiwania harmonii z naturą, a także świadomość wyczerpujących się zasobów Ziemi.

Od starożytności sztuki piękne pomagają nam znaleźć odpowiedź na trudne pytania o istotę człowieczeństwa w kontekście dziejów Planety. Coraz częściej to, co wytwarzamy, naśladuje środowisko naturalne. Obecny postęp technologiczny i procesy towarzyszące produkcji sztucznych materiałów wywołują pytania dotyczące naszej zależności od świata organicznego. Nowoczesne tworzywa imitujące biosferę nierzadko stają się jej nieodłączną, integralną częścią. Powoli zaciera się granica między tym, co jest efektem pracy ludzkiej, a tym, co stanowi chemiczny czy też fizyczny fragment naszego naturalnego otoczenia.

Andrzej Kosowski, projekt „C.D.N.”, 2008 (2033). Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Zofia Martin, „Trylion ma osiemnaście zer” (część instalacji), 2018. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Andrzej Kosowski, projekt „C.D.N.”, 2008. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Po lewej Julia Curyło, „Źródło” z serii „Space Series”, 2016. Po prawej Monika Polak, „Only polymers left alive”, 2020. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Monika Polak, „Unknown”, 2019. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Kat Austen, “The Matter of the Soul Symphony”, 2018. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Zygmunt Rytka, „Obok sztuki”, 1989. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Weronika Lucińska, „Pejzaże”, 2017–2018. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021
Monika Polak, „Unknown”, 2019. Na suficie Zofia Martin, „Trylion ma osiemnaście zer” (część instalacji), 2018. Fot. Małgorzata Kujda © DTZSP, 2021

Podążając za słowami Arystotelesa, który twierdził, że u podstaw wiedzy opartej na rozumie znajdują się zmysłowe odczucia, udajemy się w podróż pomiędzy tym, co widzialne i doświadczalne, a tym, co abstrakcyjne i nieznane. Według starożytnego filozofa świat to nierozerwalna kombinacja idei i materii, która zgodnie z atomistyczną teorią składa się z tych samych ciągłych substancji pierwotnych. Formy w zasadzie nie mogą istnieć bez materii, a sama materia bez form byłaby czystym chaosem. Czy zatem człowiek ma jakikolwiek wpływ na los Ziemi, skoro każda próba znalezienia rozwiązania dla jej przyszłości ostatecznie i tak kończy się wykorzystaniem jej naturalnego potencjału? Nowe tworzywa fascynują nas. I one jednak pochodzą z tego, co jest do dyspozycji od początku życia na Ziemi.

Poprzez sztukę wyrażamy poglądy, stawiamy pytania, pragniemy wpływać na nasz dalszy los. Sztuka utożsamiana z kreowaniem znaczeń doprowadza do rozerwania związku dzieła z tworzywem i przesunięcia sensu jego ważności w stronę konceptualną. Kierując się próbą zdefiniowania świata i różnorakich poglądów oraz idei, zależnych od autora dzieła, pozostajemy myślicielami i wierzymy w życie pogodzone z naturą, takie, które jest źródłem ludzkiej mądrości, piękna, refleksji i natchnieniem dla twórczej pracy. Przed nami jednak dalej znajduje się wielki nieskończony obszar, w obliczu którego często ciągle jesteśmy bezradni. Podróże kosmiczne i pozaziemska eksploracja z perspektywy globu, na którym żyjemy, coraz silniej uwodzą naszą wyobraźnię. Poszukujemy alternatyw, pragniemy nowych rajów, mikrokosmosów, bezpiecznych, nieskażonych ludzką ingerencją obszarów, często nie widząc już szczęśliwych rozwiązań dla naszej egzystencji. Doświadczamy tego, co nas otacza, ale nie zawsze w każdym tego wymiarze. To nieustanne zmaganie się z własnym twórczym postrzeganiem świata prowadzi do intuicyjnego poznania istoty życia, a sygnał, jaki artysta pozostawia swoim dziełem, jest tylko wstępem i cennym bodźcem do dalszego dialogu z otaczającą nas naturą. Jeżeli „raj utracony” nie istnieje w innym wszechświecie, być może znajduje się w jeszcze niezbadanym potencjale świata organicznego.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKat Austen, Julia Curyło, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Andrzej Kosowski, Weronika Lucińska, Zofia Martin, Monika Polak, Zygmunt Rytka
WystawaCo po / Po co
MiejsceMuzeum Współczesne Wrocław
Czas trwania1.10.–27.12.21
Kuratorka / KuratorJagoda Łagniewska; współpraca kuratorska: Kuba Żary
FotografieMałgorzata Kujda
Strona internetowamuzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/co-po-po-co-dtzsp/
Indeks

Zobacz też