NR 11/2023
18.10.2019

„Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski” w Muzeum Sztuki w Łodzi

„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski” w Muzeum Sztuki w Łodzi
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy

Raport troski to celebracja kobiecego zaangażowania w różne sfery życia, a przede wszystkim w obronę przyrody. Stawką w tej walce są dobra wspólne: woda, powietrze, ziemia. Wezwaniem do działania są jednak konkretne problemy danej społeczności związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. To właśnie kobiety, podobnie jak inne podatne na zagrożenia grupy społeczne (migranci, uchodźcy, dzieci, osoby niepełnosprawne i starsze) są najczęściej dotknięte skutkami destrukcji środowiska. Jednocześnie, to właśnie one organizują się i demonstrują sprzeciw wobec eksploatacji ludzi i otoczenia. W wielu sytuacjach nie są one ofiarami, ale aktywnymi i sprawczymi organizatorkami.

Wystawę przygotowały Aleksandra Jach (Muzeum Sztuki w Łodzi) i Carolina Caycedo. Carolina od wielu lat zajmuje się w swojej twórczości tematami ekologicznymi oraz rolą kobiet w organizowaniu życia społecznego. Jeden z jej najbardziej znanych projektów artystycznych to Be dammed, którego nazwa wygrywa wieloznaczność słów: ‘dam’ (ang. ‘tama’) i ‘to be damned’ (ang. ‘być przeklętym’) w ramach, którego kolumbijska artystka tworzy obiekty, filmy, rysunki, książki, performensy dotyczące wpływu regulacji rzek na lokalne społeczności. To właśnie temat rzek doprowadził ją do działaczek, które w różnych częściach świata walczą o sprawiedliwość społeczną. Caycedo, w poszukiwaniu własnego „kobiecego rodowodu”, zaczęła pracować nad indywidualnymi i grupowymi portretami aktywistek ekologicznych.

„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy
„Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, widok wystawy

Wystawa Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski powstała jako trzecia część cyklicznego projektu Prototypy, w ramach którego artyści pracują z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Carolina Caycedo zaprezentuje swoje prace w kontekście zdjęć Zofii Rydet. Artystkę zainspirowała się cyklem „Zapis socjologiczny” (1978-1990), w którym fotografka dokumentuje tradycyjne sposoby życia, które znikają podczas modernizacji kraju. W obrazach tych Carolina widzi podobieństwo do rodzimej Kolumbii i miejsc, które poświęcane są w imię rozwoju. Na temat bohaterek Rydet wiemy niewiele. Widzimy je w intymnych przestrzeniach kuchni czy izb, wykonujące czynności domowe albo pracę zawodową. Te prywatne światy mają jednak potencjał polityczny. Zdjęcia Zofii Rydet pokazują podłoże zaangażowania obywatelskiego, a jest nim opieka nad najbliższym otoczeniem.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaPrototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski
MiejsceMuzeum Sztuki w Łodzi, ms1
Czas trwania6.09.2019–12.01.2020
Kuratorka / KuratorAleksandra Jach, Carolina Caycedo
FotografiePiotr Tomczyk
Strona internetowamsl.org.pl
Indeks

Zobacz też