NR 12/2023
01.07.2014

Andrzej Wróblewski w ramach MASTERS Spectra Art Space

Andrzej Wróblewski w ramach MASTERS  Spectra Art Space
Andrzej Wróblewski, Kobieta, 1949, kolekcja Staraków

Andrzej Wróblewski, Kobieta, 1949, kolekcja Staraków

Wystawa Andrzeja Wróblewskiego w Spectra Art Space jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację Rodziny Staraków w cyklu MASTERS, zainaugurowanym  wyjątkowym pokazem dzieł Tadeusza Kantora. Celem tego znaczącego przedsięwzięcia kulturalnego jest prezentacja twórczości najwybitniejszych polskich artystów – mistrzów, profesorów oraz prekursorów powojennej awangardy, których prace w znaczący sposób konstruują kolekcję sztuki Anny i Jerzego Staraków.

Andrzej Wróblewski należy do najważniejszych mistrzów polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Jego pełen lirycznego tragizmu i metafory dorobek  artystyczny do dziś silnie oddziałuje i przemawia do współczesnych, stanowiąc jednocześnie jedno z najistotniejszych i najwierniejszych świadectw trudnej epoki, w której powstawał.  Andrzej Wróblewski  stworzył indywidualny i sugestywny sposób obrazowania, szczególnie doświadczenia śmierci i okrucieństwa wojny, przekształcając tradycyjne znaczenie terminu „realizm”. Jako twórca odważny i bezkompromisowy, demiurg nowoczesnej figuracji, otoczony legendą przedwczesnej  śmierci, wyraźnie kształtował kolejne pokolenia polskich artystów, wymieniany przez nich w jednym rzędzie z gigantami sztuki światowej tego okresu.

Andrzej Wróblewski, Portret modelki, 1956, kolekcja Staraków

Andrzej Wróblewski, Portret modelki, 1956, kolekcja Staraków

W kolekcji Anny i Jerzego Staraków twórczość Andrzeja Wróblewskiego  reprezentowana jest, między innymi, przez tak znaczące obrazy jak socrealistyczny Fajrant w Nowej Hucie z 1954 roku, wieloznaczny i wyrazisty Alarm (inny tytuł tego obrazu to „Uwaga, nadchodzi!”) z 1955, czy dojmujące, a zarazem przenikliwe studia do słynnej serii Rozstrzeleń.  Na wystawie znajdą się dodatkowo prace rzadko wystawiane publiczne, pochodzące z  innych prywatnych kolekcji, w tym słynny Szofer niebieski z 1948 roku, tajemnicze Nagrobki z 1957, czy subtelne Niebo nad górami z 1948 roku. Ogółem, pokazanych zostanie ponad 30 dzieł artysty, zarówno obrazy olejne, jak i gwasze, dając bogatą retrospektywę kluczowych wątków podejmowanych przez artystę.

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

Andrzej Wróblewski, widok na wystawę

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAndrzej Wróblewski
MiejsceSpectra Art Space
Czas trwania7.06.-7.09.2014 r.
Kuratorka / KuratorAnia Muszyńska
Strona internetowastarakfoundation.org
Indeks

Zobacz też