NR 38/2023

„All the stories I have ever told you were fiction” Kuby Stępnia w 66P we Wrocławiu

Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023
„All the stories I have ever told you were fiction” Kuby Stępnia w 66P we Wrocławiu
Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023

Wystawa prezentuje multimedialną pracę All the stories I have ever told you were fiction Kuby Stępnia. Film przenosi osoby oglądające w odrealniony świat gestów i pozawerbalnej narracji, którą wytwarzają performerki jednoczące się w półimprowizowanym ruchu. Sześć przeplatających się scen wideoperformansu tworzy hipnotyczny kolaż fikcji, wyobrażeń i pragnień zbudowany z obrazów ciał, kolektywnego ruchu i intymności, podważając standardy normatywnej komunikacji i binarnych porządków.

Film można traktować zarówno jako osobistą wizję zbiorowej czułości, jak i uniwersalny manifest tożsamości i ekspresji wymykających się konwencjonalnym ujęciom. Jego narracja jest ostatecznie pozbawiona werbalnej warstwy językowej, a zamiast słów wypełnia ją choreografia, która powstała na bazie tekstów o nieheteronormatywnej reprezentacji i przeoczonych podmiotowościach.

Widok wystawy Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction" w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023
Widok wystawy Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction" w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023

Osoby bohaterskie występujące w pracy ujawniają przed obiektywem zachowania i przyjmują role nawigujących między odbiciem ich własnych fantazji a performowaniem codzienności. Wideo prowokuje, by wejrzeć w świat przedstawiony, w którym bohaterowie mogą realizować własne radykalne mikropolityki, pomimo ukorzenienia we współczesności, w której ciała wciąż poddawane są kontroli lub karane, identyfikowane jako te, które „przechodzą” lub są postponowane i usuwane z pola widzenia lub terytorium. Zredukowany do formy filmu zapis performansu domaga się przynajmniej częściowego spełnienia i jest propozycją nie tylko obserwacji, ale również reakcji, stawania po stronie możliwości, a jednocześnie porzucenia przyzwyczajeń dotyczących tożsamości płci i zachowań, opierania się binaryzmowi podziałów przez kreowanie platform wsparcia.

Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023
Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023
Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023
Kadr z wideo Kuby Stępnia „All the stories I have ever told you were fiction", prezentowanym w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu, fot. Małgorzata Kujda, © 66P, Wrocław 2023

Kluczowymi pojęciami w All the stories I have ever told you were fiction są „autofikcja” i „autoetnografia”: zaczerpnięte z jednej z książek McKenzie Wark słowa podpowiadają, że w odniesieniu do własnych przeżyć lub doświadczeń możliwe jest dowolne przesuwanie granic pomiędzy tym, co prawdziwe a umowne. Projekcja na ekranie staje się więc wizją utopijnego, choć może jedynie pozornie, świata niedających się podporządkować systemowi ciał. To, co oglądamy nie musi być jednak ledwie symulacją, lecz prognozą tego, co nastąpi wkrótce, a z dużym prawdopodobieństwem już się wydarza — powielanie autoprojekcji w celu zmylenia narzędzi inwigilacji, zerwanie z przymusem trzymania blisko ciał urządzeń, które zarządzają naszymi lękami, przeciwstawianie się wobec list ograniczeń kodami intymności, czułości i przyjemności (bez potrzeby ich kapitalizowania), a w końcu możliwość kreowania stwarzających się na nowo zbiorowych kłirpodmiotowości.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKuba Stępień
WystawaAll the stories I have ever told you were fiction
Miejsce66P Subiektywna Instytucja Kultury | PIEKARNIA Żywa Kultura
Czas trwania20.07—2.09.2023
Kuratorka / KuratorRomuald Demidenko
Strona internetowawww.66p.pl
Indeks

Zobacz też