NR 12/2023
27.12.2017

„A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania” Olgi Kisselevej w Galerii Sztuki Wozownia [PL/ENG]

Redakcja
Olga Kisseleva, Konkwistardorzy, instalacja interaktywna, 2011
„A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania” Olgi Kisselevej w Galerii Sztuki Wozownia [PL/ENG]
Olga Kisseleva, Konkwistardorzy, instalacja interaktywna, 2011

For English version scroll down

PL

Mobilność we współczesnym świecie można uznać z pewnością za jeden z fenomenów, które stymulują zarówno rozwój nowych technologii transportu, jak i komunikacji. Jednocześnie społeczeństwa stykają się z problemem kryzysu migracyjnego. Biorąc pod uwagę wiele różnych czynników dochodzimy do wniosku, że pojęcie dystansu w dzisiejszym świecie paradoksalnie nie wynika wyłącznie z długości mierzonej w kilometrach.

Projekt badawczy „Chronography” ma za zadanie kreowanie nowych wizualnych strategii, opierając się przede wszystkim na nieeuklidesowej reprezentacji przestrzeni, by pokazać, jak zmienia się jej obraz pod wpływem technologii, ekonomii czy rozgrywek geopolitycznych. Mapy będące rezultatem projektu są wyrazem refleksji wobec tych zmian. Pokazują, że każda podróż ma udział w tworzeniu modelu świata; każda z nich może przekształcić obraz świata odwołując się (nawiązując) do społeczno-politycznego portretu jego eksploratora.

Olga Kisseleva, Where are you, wideo, 2011
Olga Kisseleva, Where are you, wideo, 2011
Olga Kisseleva, Konkwistardorzy, instalacja interaktywna, 2011

Wystawa Place in the Sun w poetycki sposób odwołuje do rozgrywek geopolitycznych oraz ekonomicznych na arenie międzynarodowej. Cytat „domagać się miejsca pod słońcem” pochodzi z przemówienia wygłoszonego w dniu 6 grudnia 1897 roku przez ministra spraw zagranicznych rządu niemieckiego, Bernarda von Bülowa. Powiedział on: „Niemcy nie chcą naturalnie przesuwać nikogo w cień, ale im również należy się jakieś miejsce pod słońcem”. Słowa te w dzisiejszym świecie mogą nabierać różnych znaczeń. Mogą dotyczyć zarówno agresywnej polityki ekonomicznej, jak też subiektywnych definicji konceptu „miejsca pod słońcem”, np. „indywidualnej chęci odniesienia sukcesu”. Ideą wystawy jest otwarcie się, podobnie jak idea mappingu, na różne zagadnienia współczesnego świata, obserwowane z różnych perspektyw.

„Chronography” / „Miejsce pod słońcem” (Place in the sun), Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

Olga Kisseleva, A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania, widok wystawy / A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping, exhibition view
Olga Kisseleva, A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania, widok wystawy / A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping, exhibition view
Olga Kisseleva, A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania, widok wystawy / A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping, exhibition view
Olga Kisseleva, A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania, widok wystawy / A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping, exhibition view

ENG

The fruit of the contemporary world, a phenomenon of the mobility is strongly stimulated by the impact of the new technologies of transport and communication. At the same time, the society is touched by the migration crisis. Regarding to the different factors, the distance in the world today appears more than ever as a notion due to the type of traveler and paradoxally has very little to do with the number of kilometers to ride.

The research study, “Chronography” tend to create new visual strategies, most of all non-⁠Euclidean approach, thus to represent the universes transformed by the impact of the technology, economy and the geopolitical stakes. As a result, a series of maps shows that each travel/⁠journey contributes to construction of the universe’s model, as well as each map can re-⁠create the world according to the socio-⁠political portrait of the explorer.

Olga Kisseleva, Datascape, instalacja interaktywna, 2015
Olga Kisseleva, Datascape, instalacja interaktywna, 2015
Olga Kisseleva, Datascape, instalacja interaktywna, 2015
Olga Kisseleva, Chronography, mapy dynamiczne, 2016
Olga Kisseleva, Conquistadors, instalacja interaktywna, 2011
Olga Kisseleva, Chronography

The exhibition “Place in the sun” refers in a poetic manner to the geopolitics and the worldwide economic stakes. The Secretary of Foreign Affairs, Bernhard von Bülow, introduced this expression during the Reichstag debate on December 6th 1897, when he said that he wishes “to throw no one into shade, but Germany demands the own place in the sun”.

Today, this quote can have many different connotations and meanings not just in explaining the idea of the aggressive economics, but also in defining the simple concept of finding « one’s place in the sun», which can be interpreted as « one’s need or desire to succeed ». Thus the idea of the exhibition is close to the mapping, while it opens the debate around the problematics of contemporary world, to different perspectives.

“Chronography” / “Place in the sun”, Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaOlga Kisseleva
WystawaA Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania / A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping
MiejsceGaleria Sztuki Wozonia / Wozownia Art Gallery, Toruń
Czas trwania17.11.2017–7.01.2018
Strona internetowawozownia.pl
Indeks

Zobacz też