01.12.2016

9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016 „Odejście”

Redakcja
Stach Szumski, Czarny protest, 2016
9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016 „Odejście”
Stach Szumski, Czarny protest, 2016

Kuratorzy Jagna Domżalska i Wojciech Kozłowski o idei wystawy Odejście:

– „Chcemy zaprezentować postawy wobec obrazu jako relacji przestrzennej u malarzy, którzy wierni malowaniu na płaszczyźnie, eksplorując jej możliwości, wychodzą także poza dwa wymiary, przekształcając płótno w obiekt czy też rezygnując z niego, „odchodząc” od płótna, tworzą obiekty. Przy czym nie jest to odejście od obrazu, czy malarstwa, a poszerzanie spektrum działania.

Zamierzamy skonfrontować ze sobą płaskie i przestrzenne prace poszczególnych artystów, pokazując relacje między nimi oraz malarską postawę czy intencję autorów.

Interesuje nas wieloznaczność sięgnięcia po rozwiązania przestrzenne u poszczególnych artystów oraz ich różnorodny charakter a także postawienie pytania o odwracalność czy też tymczasowość tej tendencji”.

widok na pracę Małgorzaty Szymankiewicz
widok na prace (od lewej): Doroty Buczkowskiej, Weroniki Teplickiej
widok na prace autorstwa (od lewej): Stacha Szumskiego, Piotra Łakomego; na podłodze: Michała Gayera, Tomasza Ciecierskiego; na pod≥odze na pierwszym planie: Pawła Matyszewskiego
widok na prace {od lewej}: Stacha Szumskiego, Doroty Buczkowskiej
widok na prace {od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Piotra Łakomego, Pawła Matyszewskiego
widok na prace (od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Michała Gayera, Doroty Buczkowskiej, Pawła Matyszewskiego, Agnieszki Grodzińskiej

Odejście to wieloznaczny tytuł, mogący odnosić się do pojęcia wystawienniczego, związanego z prezentacją obrazu, umożliwiającą oglądanie go i z bliska, i z większej odległości. Jednocześnie może opisywać sposób kontaktu widza z obrazem, świadome oglądanie go także z oddali. Może też określać sytuację samego autora – poszukiwania innych możliwości pracy z przestrzenią obrazu; wychodzenie w trzeci wymiar, bez rezygnacji z malarskich jakości. Takie odejście wcale nie musi być bezpowrotne, może być tylko chwilową próbą, eksperymentem. Może być jak celowe cofanie się (widza) – po to, by zobaczyć więcej, czy inaczej. Sam artysta odchodząc od swego płaskiego obrazowania, w stronę obiektu, może temu obrazowaniu przyjrzeć się na nowo”.

widok na prace (od lewej): Katarzyny Przezwańskiej, Weroniki Teplickiej, na podłodze (od lewej): Michała Gayera, obiekt z masła roślinnego Doroty Buczkowskiej
widok na pracę Leona Tarasewicza
widok na prace (od lewej): Katarzyny Przezwańskiej, Weroniki Teplickiej
widok na prace (od lewej): Marka Sobczyka, Małgorzaty Szymankiewicz, Michała Gayera, Leona Tarasewicza; na podłodze (od lewej): Weroniki Teplickiej, basen Katarzyny Przezwańskiej
widok na prace (od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Marka Sobczyka, Małgorzaty Szymankiewicz
widok na prace (od lewej): Leona Tarasewicza, Katarzyny Przezwańskiej; na podłodze (od lewej): Weroniki Teplickiej, Marka Sobczyka

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaDorota Buczkowska, Tomasz Ciecierski, Michał Gayer, Agnieszka Grodzińska, Piotr Łakomy, Paweł Matyszewski, Sławomir Pawszak, Katarzyna Przezwańska, Marek Sobczyk, Stach Szumski, Małgorzata Szymankiewicz, Leon Tarasewicz, Weronika Teplicka
WystawaOdejście - 9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016
MiejsceGaleria Bielska BWA
Czas trwania28.10 - 26.12.2016
Kuratorka / KuratorJagna Domżalska, Wojciech Kozłowski
FotografieK. Morcinek
Strona internetowawww.galeriabielska.pl
Indeks

Zobacz też