NR 12/2023
27.10.2017

9. Festiwal Otwarte Miasto „Uniezwyklenie” / 9th Festival Open City ”Estrangement”

Redakcja
Zuzanna Janin, Dom
9. Festiwal Otwarte Miasto „Uniezwyklenie” / 9th Festival Open City ”Estrangement”
Zuzanna Janin, Dom

For English version scroll down

PL

Uniezwyklenie to wystawa zaproponowana do przestrzeni publicznej Lublina, będąca odpowiedzią na załamanie systemu wartości, które organizowały relacje świata jaki znaliśmy. Wojny, katastrofy, kryzysy humanitarne oraz agresywny wehikuł globalnej ekonomii sprzężone ze sobą wyniszczają nie tylko zasoby naturalne, które warunkują przeżycie ludzkości, ale także wyczerpują rezerwuary materialne i wizualne, pozwalające na wiarygodne opisywanie tego świata. Nie możemy go dotknąć ani zobaczyć choć nieustająco go obrazujemy.

Wyczerpał się w znacznym stopniu dostępny alfabet znaków choć sfotografowaliśmy, sfilmowaliśmy, ucyfrowiliśmy i zlokalizowaliśmy nieomal wszystko. Choć znaleźliśmy rozmaite sposoby znakowania, dokumentowania, skanowania i gromadzenia danych, świat wydaje się oddalać od nas coraz bardziej, jest coraz mniej uchwytny, bo obrazy straciły na wiarygodności a znaki na czytelności. Pozyskaliśmy informację, ale nie pogłębiliśmy wiedzy.

Piotr Skiba, bez tytułu
Joanna Rajkowska, Ja do Waszego nieba nie wejdę
Jakub Ciężki, Thishomeismorethan (bricks and mortar)
Patrycja Orzechowska, Słońce w 12 Domu

Czy będziemy znać jeszcze świat, którego nie potrafimy ani opisać, ani doświadczyć? Zmniejszają się kompetencje odbiorców – tak przecież uzależnionych, przyklejonych do wyświetlaczy i ekranów – w odczytywaniu bardziej złożonych przekazów wizualnych. Ten obrazowy analfabetyzm wymusza nieustające upraszczanie przekazu.Wystawą tą zapraszamy artystów do stworzenia takich form artystycznych, które nie są ani kategoryzacją, ani systematyzacją, ani też uproszeniem a raczej próbą odpowiedzi na to, jak formą wizualną wyrazić świat i jego problemy na nowo – a więc zrealizować podstawowe zadanie sztuki.

Zaproszeni zostali artyści stawiający wyzwanie definicji formy artystycznej. Wybierają rzeczy niespodziewane, formy biologiczne i te oparte na znaleziskach, zdarzeniach i złudzeniach. Uniezwyklenie jest projektem wołającym o formę, która realizuje zasadę uniezwyklania – przekraczania potocznego rozumienia znaków i stawiające wyzwanie temu, co już nazwane i utrwalone.

Aneta Szyłak

Agnieszka Kalinowska, Ciężka woda / Heavy water
Agnieszka Kalinowska, Ciężka woda / Heavy water
Aleksandra Ska, Obsession
Aleksandra Ska, Obsession
Anneè Olofsson, Under a Serpent Sun
Dominika Skutnik, Samech
Elżbieta Jabłońska, Znikając
Hanna Nowicka, Równoważnia

ENG

Estrangement is an exhibition in the urban space created in response to the collapse of the system of values that used to govern the relationships in the world as we knew it. Wars, disasters, humanitarian crises and aggressive global economy, all coupled together, have not only destroyed the natural resources that ensure the survival of humanity, but also depleted materials and visual resources allowing to describe this world in a credible way. We can neither touch it nor see it, although we constantly depict it.

The alphabet of available signs has been considerably used up, although we have photographed, filmed, digitized and localized nearly everything. Though we have managed to find various methods of labelling, documenting, scanning and collecting data, the world seems to slowly fade away; it is getting less and less perceptible as images lost their credibility and signs are no longer transparent. We have obtained information but failed to broaden knowledge.

Mariusz Waras, Pomnik konny
Mariusz Waras, Pomnik konny
Janek Simon, Vortex 2
Janek Simon, Vortex 2
Jacek Niegoda, Typowe produkty nowoczesności szaleją
Jacek Niegoda, Typowe produkty nowoczesności szaleją

Are we still going to comprehend the world we are not able to describe or experience anymore? Competencies of recipients, addicted and glued to displays and screens, to decipher more complex visual messages have dwindled. This image-induced illiteracy imposes the continued simplification of messages. With this exhibition, we invite artists to create artistic forms which offer neither categorization, systematization nor simplification, but rather try to answer the question: how, using visual representations, can we depict the world and its problems anew, that is to fulfil the fundamental mission of art.

This year artists will challenge the definition of art form. They have chosen unexpected objects, natural forms and forms based on their discoveries, occurrences and illusions. Estrangement is a project requesting a form that complies with the estrangement principle, that is going beyond popular interpretations of signs, and challenging all that has already been named and consolidated.

Aneta Szyłak

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJakub Ciężki, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Agnieszka Kalinowska, Anna Królikiewicz, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka, Patrycja Orzechowska, Anneè Olofsson, Joanna Rajkowska, Jan Simon, Aleksandra Ska, Piotr Skiba, Dominika Skutnik, Magdalena Starska, Mariusz Waras
Wystawa9. Festiwal Otwarte Miasto „Uniezwyklenie” / 9th Festival of Art in Public Spaces Open City 2017
MiejsceLublin
Czas trwania3–31.10.2017
Kuratorka / KuratorAneta Szyłak
Strona internetowaopencity.pl
Indeks

Zobacz też