6 – 12 lutego

Redakcja
Przemek Dzienis, Pureview
6 – 12 lutego
Przemek Dzienis, Pureview

Gdańsk

Diana Ronnberg, szwedzko-polska artystka posługująca się w swoich pracach różnorodnymi mediami, od wideo przez malarstwo do śpiewu, otworzy w sobotę (11.02) swoją wystawę w Kolonii Artystów. Dwuczęściowa instalacja składająca się na Stories from the forest, records from the city to równocześnie praca doktorska Ronnberg. Przy użyciu formy pieśni, uniwersalnego elementu rytuałów przejścia w różnych kulturach, artystka odniesie się w niej właśnie do stanu przejściowego i bycia pomiędzy dwoma grupami społecznymi, łącząc również elementy intymne z intelektualnymi.

Łódź

Władysław Strzemiński "Pejzaż morski", 1933

Władysław Strzemiński „Pejzaż morski”, 1933

Tegoroczną serię wystaw celebrujących oficjalne obchody stulecia awangardy Muzeum Sztuki w Łodzi rozpoczyna ekspozycją Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody, która otwiera się w piątek (10.02). Prześledzi ona sposób, w jaki w sztuce awangardy odbiła się zmiana w relacjach człowieka i środowiska, wynikająca z postępującej od XIX wieku industrializacji, urbanizacji i kolonizacji kolejnych rejonów świata. Kuratorki wystawy, Aleksandra Jach i Paulina Kurc-Maj, postawiły sobie w niej za zadanie zniuansowanie uproszczonego postrzegania awangardy jako formacji jednoznacznie wspierającej naukowy postęp i negującej rolę relacji człowieka i natury. Wśród artystów, których prace zaprezentowane zostaną na Superorganizmie znajdą się m.in. Ansel Adams, Alexander Calder, Alfred Stieglitz, Katarzyna Kobro i Lubow Popowa.

Szczecin

Aurelia Nowak i Tomek Pawłowski sięgną do założeń stojących za telewizyjnym protoplastą YouTube’a doby VHS na otwieranej we wtorek (7.02) w Zonie Sztuki Aktualnej wystawie Śmiechu warte. To w Szczecinie właśnie produkowano program, który przywołuje w swojej wystawie kuratorski duet. Ma to być nie tylko okazja do tego, by zaprezentować trochę zabawnych wideo, ale także aby poddać obserwacji mechanizmy konkursowych rywalizacji. Wśród biorących udział w wystawie młodych artystów znajdą się m.in duet Polen Performance, Dominika Olszowy i Martyna Kielesińska. Polecamy wybrać się na wernisaż, podczas którego będzie można uczestniczyć w plebiscycie publiczności na najzabawniejszą pracę i we wręczeniu nagród od sponsorów.

Małpeczki, Respekt, 2017

Małpeczki, Respekt, 2017

Warszawa

Najbliższy czwartek (9.02) upłynie w Warszawie pod znakiem fotografii. W Leica 6×7 Gallery odbędzie się tego dnia wernisaż wystawy nowych prac Przemka Dzienisa. Na Pureview Dzienis pokaże nowe, dość mocno odbiegające od swojej dotychczasowej twórczości fotografie w formie śnieżnych, półabstrakcyjnych, barwnych pejzaży, splatających detaliczne kadry z klasycznymi fotografiami krajobrazowymi. Łączy się nich refleksja nad możliwościami fotograficznego medium z chęcią oddania wizualnego zachwytu nad obserwowanym widokiem.

Jan Siwicki

Jan Siwicki

Tego samego dnia otworzy się również nowa wystawa w Fundacji Archeologia Fotografii, To, co nie umiera, nie żyje. Znajdą się na niej archiwalne zdjęcia pogrzebowe z okresu międzywojnia, II wojny światowej i czasów tużpowojennych. Wśród nich znajdą się fotografie autorstwa Bolesława Augustisa, międzywojennego fotografa związanego z Białymstokiem, którego pokaźną kolekcję odkryto przypadkiem przed dziesięcioma laty, a także Jana Siwickiego, wiejskiego fotografa, również pochodzącego z Białostocczyzny. Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie również premiera książki LUX, podejmującej temat roli światła w fotografii. Jest to pokłosie wystawy o tym samym tytule, a zarazem kontynuacja wcześniejszej publikacji pod tytułem Emulsja. Autorką koncepcji książki i wyboru znajdujących w niej fotografii jest Marta Przybyło-Ibadullajev, a wśród reprodukowanych prac znalazły się fotografie m.in. Zbigniewa Dłubaka, Kuby Bąkowskiego, Simona Norfolka i Wojciecha Wilczyka.

W ramach wymiany project roomów między Miejscem Projektów Zachęty i Salonem MoCAB zaprezentowana zostanie w Warszawie twórczość artystów pochodzących z byłej Jugosławii. Otwierana w piątek (10.02) wystawa Ponovo upotrebiti: przeszłość jako kostium lub inspiracja odnosić się będzie do wybranych przez twórców artefaktów z niedawnej przeszłości: architektury, fotografii, filmu, muzyki oraz przekazów medialnych.

Z pozostałych wydarzeń w stolicy warto zainteresować się zaplanowaną na piątek i sobotę (10-11.02) międzynarodową konferencją organizowaną przez Królikarnię na zakończenie tamtejszej wystawy prac Wandy Czełkowskiej. Weźmie w niej udział sama rzeźbiarka, a referaty dotyczące jej dorobku wygłoszą m.in. Richard Demarco, Ewa Toniak i Ewa Tatar. Młodym artystom przypominamy również o trwającym naborze do tegorocznej edycji Artystycznej Podróży Hestii.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też