NR 12/2023

5-11 listopada

Redakcja
Andrzej Urbanowicz, Źrenica, Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA
5-11 listopada
Andrzej Urbanowicz, Źrenica, Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Bielsko-Biała

W dwuletnim cyklu Bielskiej Jesieni przyszła pora na kolejną wystawę kuratorską. Tym razem do jej przygotowania Galeria Bielska BWA zaprosiła Stacha Rukszę. Zaproponowana przez niego jubileuszowa, dziesiąta wystawa kuratorska Bielskiej Jesieni zatytułowana będzie Dzieci światłaotworzy się w piątek (9.11). Prześledzi ona relacje współczesnego malarstwa ze sztuką legendy śląskiego undergroundu, spiritus movens grupy Oneiron – Andrzeja Urbanowicza. Znajdą się na niej najważniejsze obrazy samego Urbanowicza oraz prace m.in. Agnieszki Polskiej, Macieja Cholewy, Marka Rachwalika, Bartosza Zaskórskiego i Martyny Czech, przywołujące najważniejsze motywy ze sztuki patrona wystawy – napięcie między seksualnością i śmiercią, psychodelię i obsesyjne nienasycenie.

Bydgoszcz

Łukasz Patelczyk, The Lost, 2017, olej na płótnie 200 × 160 cm, Dzięki uprzejmości autora

Pokazywana latem tego roku w Muzeum Współczesnym Wrocław Nietota zawędruje w najbliższy piątek (9.11) do bydgoskiego BWA. Kuratorowana przez Łukasza Huculaka wystawa odwołuje się do książki Tadeusza Micińskiego, modernistycznej powieści sięgającej po tatrzańskie gusła i ezoterykę jednocześnie. Znajdą się na niej prace korespondujące z jej treścią, odwołujące się do praktyk hermetycznych i mistycznych.

Gdańsk

Jutro (6.11) rozpocznie się w Gdańskiej Galerii Miejskiej kolejna odsłona projektu Głęboka Woda, kuratorowanego przez Gabrielę Warzycką-Tutak projektu skierowanego do studentów uczelni artystycznych, nie tylko tych z gdańskiej ASP. W ramach Głębokiej Wody na miesiąc przestrzeń GGM przy ulicy Piwnej zamieni się w miejsce spotkań, dyskusji i testowania swoich doświadczeń w praktyce. W ciągu kolejnych tygodni uczestnicy prezentować będą nieustannie ewoluującą wystawę w procesie. Jednym z głównych punktów programu będą kilkudniowe warsztaty z Robertem Kuśmirowskim, oprócz tego w planach jest także kilka wykładów, na początek, w najbliższy czwartek (8.11) wykład Dawida Radziszewskiego na temat współpracy artystów z galeriami.

Jutro również otworzy się druga w ostatnim czasie solowa wystawa Marka Rachwalika. Po Vulgar Display of Marek w szczecińskim Trafo, malarz zaprezentuje swoje prace w Kolonii Artystów. Pokaz zatytułowany Psychodeliczny ko-Marek skupi się na obrazach, które artysta określa mianem cyklu psychodeliczno-organiczno-agrarnego, co z grubsza oddaje zakres fascynacji Rachwalika. 

Kraków

Jutro (6.11) w Galerii Starmach otworzy się wystawa poświęcona innej legendarnej krakowskiej galerii, od której założenia mija właśnie równe 60 lat – Krzysztoforom. Jacek Maria Stokłosa. Galeria Krzysztofory prezentować będzie wydarzenia i ludzi skupionych wokół galerii w obiektywie Jacka Marii Stokłosy, członka Drugiej Grupy i jednego z aktorów w teatrze Tadeusza Kantora, który współtworzył historię tego miejsca niemal od początku. Znajdzie się na niej ponad dwieście fotografii, dokumentujących takie wydarzenia jak debiut Edwarda Krasińskiego, manifestacja Jerzego Beresia przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację czy spektakle Kantora.

Wystawa Edwarda Krasińskiego w Galerii Krzysztofory, 30 X – 16 XI 1965, fot. Jacek Maria Stokłosa

Po wspominkowej i skoncentrowanej na lokalnej historii wystawie w Starmachu otworzy się w Krakowie ekspozycja skoncentrowana na perspektywie globalnej i sztuce najnowszej – Zderzacz kultur. Sztuka postegzotyczna w Muzeum Manggha. Kuratorski projekt Goschki Gawlik dotyczyć będzie skomplikowanej siatki powiązań w zglobalizowanym świecie i roli, jaką odgrywają sztuki wizualne jako detektor zderzeń różnorodnych paradygmatów kulturowych i ich konsekwencji. Na otwieranej w piątek (9.11) wystawie znajdą się prace m.in. Danha Vō, Georga Baselitza, Pauliny Ołowskiej i Jakuba Juliana Ziółkowskiego.

Poznań

W piątek (9.11) w poznańskim Arsenale otworzy się przygotowana przez dyrektora galerii wystawa Życie codzienne w Polsce. Skupi się ona na widocznym co najmniej od czasu komiksu Wilhelma Sasnala Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001 zwrocie ku portretowaniu w sztuce tytułowej codzienności, czasem w sposób zdystansowany, innym razem wyraźnie emocjonalny. Komentarz do codzienności jest też zawsze na swój sposób polityczny, poznańska wystawa jest więc także odpowiedzią Marka Wasilewskiego na obchody roku niepodległości i wysyp wystaw skoncentrowanych z reguły na narodowo-historycznych narracjach. Prace zaproszonych artystów, m.in. Pawła Althamera, Jany Shostak i Franciszka Orłowskiego, zostaną na niej zderzone z socjologicznym archiwum prowadzonym przez naukowców z UAM.

Toruń

Nowe rozdanie w toruńskiej Wozowni przyniesie jak zwykle trzy wystawy jednocześnie; tym razem będą to solowe pokazy Dawida Czycza, Dy Tagowskiej i Mariana Stępaka, które otworzą się w piątek (9.11). Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwie pierwsze z nich. Czycz, związany z krakowskim środowiskiem surrealizujący malarz, zaprezentuje w Wozowni Black Noise, wystawę, na której oprócz obrazów znajdzie się przestrzenna martwa natura i instalacja dźwiękowa. Łączyć je będzie wszechobecna czerń oraz nawiązania do popularnego zwłaszcza w sztuce baroku malarstwa wanitatywnego. Dy Tagowska w wystawie Nagle – ten fatalny moment!, której tytuł artystka zaczerpnęła z filmu poświęconego katastrofie Hindenburga, przyglądać się będzie katastrofom dziejowym. Historyczne tąpnięcia w opowieści artystki rzucać będą światło na realia obecne i poczucie trwania w oczekiwaniu na kolejny „fatalny moment”.

Dawid Czycz, Black Noise, instalacja, 3x2m 2017

Z kolei w drugiej toruńskiej instytucji, CSW Znaki Czasu, otworzy się w niedzielę (11.11) wystawa towarzysząca tegorocznej edycji filmowego festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Malarstwo wciąż żywe… W poszukiwaniu nowoczesności będzie monumentalną prezentacją przede wszystkim dwudziestowiecznego malarstwa z bogatych zbiorów kolekcjonera Michaela Haasa. Zobaczymy wiec przede wszystkim prace klasyków niemieckich – od Otto Dixa po Georga Baselitza i Anselma Kiefera – ale też obrazy Mondriana, Picassa czy Warhola, a wreszcie malarzy współczesnych, m.in. Tomasza Kowalskiego.

Warszawa

W Warszawie szykuje się kolejny intensywny piątek. Tego samego dnia (9.11) otworzy się kilka wystaw. Sama Zachęta szykuje dwie równoległe propozycje. Bunt Głuchych to spektakl i film Bogny Burskiej, ostatnio coraz częściej sięgającej po formy sceniczne. Jej najnowsze dzieło odnosi się do protestu niesłyszących studentów Gallaudet University, którzy w 1988 roku wywalczyli powołanie pierwszego w historii głuchego rektora. Drugim z punktów odniesienia jest historia urodzonej w Holandii artystki, córki chińskich imigrantów, którzy za radą pomocy społecznej wychowali ją nie posługując się językiem chińskim, w efekcie prawie do niej nie mówiąc. Druga z wystaw Zachęty, Bardzo różnie i bardzo dobrze, bazować będzie na przepastnych, a jednocześnie rzadko eksponowanych graficznych zbiorach galerii. Koncentrować się ona będzie przede wszystkim na okresie, kiedy to raczej drugorzędne dziś medium święciło triumfy, od czasu odwilży do początku lat 70.

Swoją niepodległościową wystawę zaprezentuje w piątek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości będzie ekspozycją skierowaną przede wszystkim do dzieci. Jednym z jej głównych bohaterów będzie autor książki o tytułowym Królu Maciusiu Pierwszym, społecznik i prekursor praw dziecka Janusz Korczak. Opowieść o Korczaku i jego spuściźnie splatać się będzie z narracją o wyzwaniach odbudowy państwa świeżo po odzyskaniu niepodległości.

W Fundacji Profile tego samego dnia otworzą się natomiast Rejestracje, wystawa w ramach trzyletniego programu o tym samym tytule. Skupia się on na prezentowaniu dokumentacji performansów, happeningów, koncertów, akcji ulicznych i działań z pogranicza sztuk wizualnych, teatru i muzyki. Tegoroczna, druga odsłona skupia się na prezentowaniu materiałów związanych z awangardowymi ruchami lat 60., 70. i 80. Samej wystawie towarzyszyć będzie kilka pokazów filmowych, koncentrujących się m.in. na włoskiej awangardzie i artystach z byłej Jugosławii.

Wśród kilku polskich artystek prezentowanych na Rejestracjach znajdzie się Natalia LL, której obszerną prezentację szykuje na tegoroczne Paris Photo reprezentujący artystkę lokal_30. Tym, którzy będą mieli okazję być w Paryżu miedzy środą a niedzielą (7-11.11) polecamy wizytę w Grand Palais.

Wrocław

Katarzyna Kobro, „Akt 1”, 1925, fot. Agnieszka Zgirska, dzięki uprzejmości Galerii Starmach

Podczas gdy jedna z tegorocznych wystaw MWW powędruje w tym tygodniu do Bydgoszczy, do Wrocławia trafi w tym samym czasie ekspozycja po raz pierwszy pokazywana kilka miesięcy temu w PGS w Sopocie – Medytacje Fibonacciego + Sztruksowy zając | wobec Katarzyny Kobro (1898–1951). Zorganizowana przy okazji 120 rocznicy urodzin Katarzyny Kobro prezentuje zarówno prace samej rzeźbiarki, jak i całej plejady innych artystów, zarówno jej współczesnych, jak i aktywnych znacznie później, dla których Kobro pozostawała punktem odniesienia.

Zielona-Góra

Niedługo po wernisażu wystawy nowych prac Cezarego Poniatowskiego w galerii Stereo jego solowa, kuratorowana przez Michała Lasotę ekspozycja otworzy się w BWA Zielona Góra (9.11). Na Pełnym obrazie znajdą się najnowsze obrazy Poniatowskiego, nadal wykorzystujące przede wszystkim czerń i biel, przy użyciu których artysta konstruuje trudne do rozszyfrowania narracje wypełnione zamieniającymi się w dekoracyjne wzory postaciami i odwrotnie – ożywającymi ornamentami.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też