NR 5/2023

28 marca – 3 kwietnia

Redakcja
Małgorzata Wachowicz, "Prześwityi puste miejsca", dzięki uprzejmości Muzeum Współczesnego Wrocław
28 marca – 3 kwietnia
Małgorzata Wachowicz, "Prześwityi puste miejsca", dzięki uprzejmości Muzeum Współczesnego Wrocław

Wsparcie dla Ukrainy

Kolekcjonerom chcącym wesprzeć finansowo działalność Ukraińskiego Domu, powstałego z inicjatywy Fundacji Nasz Wybór i od kilku lat wspierającego mniejszość ukraińską w Polsce, a od czasu rosyjskiej inwazji będącego jednym z centrów reagowania kryzysowego wspierającego osoby uchodźcze, polecamy zainteresować się specjalną aukcją zorganizowaną przez portal Artinfo.pl. Całość dochodu z aukcji przeznaczona zostanie na rzecz fundacji, a wśród licytowanych prac znalazły się prace m.in. Karola Radziszewskiego, Anety Grzeszykowskiej, Karoliny Bielawskiej czy takich klasyków jak Henryk Stażewski, Magdalena Abakanowicz czy Jerzy Nowosielski. Wystawione prace można od zeszłego piątku oglądać na wystawie przedaukcyjnej w Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie, a licytacja online zakończy się 3 kwietnia.

Karol Radziszewski, „Faun”, 2022, akryl na płótnie, 40×30 cm

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej wspólnie z fundacją Strefa WolnoSłowa uruchomiły w ubiegłym tygodniu świetlicę dla dzieci uchodźczych. Działa ona od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00 i oferuje opiekę, zabawę, warsztaty twórcze i naukę języka polskiego dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

Muzeum Warszawy organizuje dla osób z Ukrainy – dorosłych i dzieci – bezpłatne spacery po Warszawie, będące okazją do poznania najciekawszych miejsc w mieście, związanych z nim historii i legend, wreszcie praktycznych wskazówek związanych z codziennym życiem Warszawy. Najbliższy spacer odbędzie się w sobotę (2.04) na Nowym Mieście.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z Muzeum Etnograficznym i Pawilonem Czterech Kopuł przygotowały z kolei bezpłatne warsztaty poświęcone sztuce dla ukraińskich rodzin z dziećmi. Zajęcia w gmachu głównym muzeum odbywają się w środy, warsztaty w Pawilonie Czterech Kopuł we wtorki i soboty, a spotkania polsko-ukraińskie w etnoświetlicy Muzeum Etnograficznego w każdy czwartek.

Również Galeria EL w Elblągu uruchomiła specjalny program dla gości z Ukrainy. W środy i czwartki w galerii działa Art-świetlica z kawiarenką internetową – przestrzeń zaaranżowana w Galerii Laboratorium z komputerami, drukarkami i przestrzenią do dyskusji dla dorosłych oraz warsztatami plastycznymi i aktywnościami przeznaczonymi dla dzieci. Wszystkie prace z trwającej w Galerii EL wystawy Agaty Królak trafią z kolei na aukcje, z których zysk wesprze w całości działalność Stowarzyszenia Arbuz, organizującego pomoc dla 200 dzieci z ukraińskich domów dziecka. Prace udostępniane będą sukcesywnie na facebookowej grupie aukcyjnej.

Białystok

W piątek (1.04) w białostockim Arsenale otworzy się kuratorowana przez Annę Karpenko i organizowana wespół z Galerie für Zeitgenössische Kunst w Lipsku i Instytutem Goethego w Warszawie wystawa Gdy słońce jest nisko – cienie są długie. Będzie ona przekrojową prezentacją sztuki białoruskiej, jej historycznego i współczesnego kontekstu. Na wystawie zobaczymy prace m.in. Sergeya Shabohina, Mashy Svyatogor czy Ali Savashevich, a jej narracja odwoływać się będzie m.in. do tekstów filozofa Ihara Babkou opisującego Białoruś jako „królestwo ruin”.

Łódź

Monograficzna wystawa Antoniego Starczewskiego otworzy się w czwartek (31.03) w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na ekspozycji Antoni Starczewski. Idea zapisu linearnego znajdzie się przekrój prac artysty wykonanych w różnych mediach – gobelinów, fotografii, grafik, ready mades i ceramicznych instalacji. Łączy je tytułowa idea zapisu linearnego, rozumiana przez artystę jako sekwencje znaków, które tworzą nowe formy. Kuratorowana przez Martę Kowalewską i Grzegorza Musiała wystawa ma ambicję przywrócić nieco zapomnianemu dziś artyście ważne miejsce w historii polskiej sztuki najnowszej, zwłaszcza w kontekście Łodzi, z którą związany był przez całe życie.

W ramach szóstej odsłony cyklu Prototypy pracy z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi podjęła się Alicja Bielawska. Jej wystawa zatytułowana Na przecięciu linii otworzy się w MSŁ w najbliższy piątek (1.04). W perspektywie Bielawskiej dzieła sztuki stają się modelami do ćwiczenia odczuwania otaczającego nas świata, a przestrzeń wystawy jest jednocześnie obszarem wyjętym z codzienności i odnoszącym się do niej. Artystka sięgnęła po prace m.in. Keitha Sonniera, Thei Djordjadze i Katarzyny Kobro z muzealnej kolekcji, a w prezentowanych pracach dominuje poetycka i otwarta na wielość interpretacji abstrakcja. Rolę łączników pomiędzy abstrakcyjnymi formami a odbiorczyniami i odbiorcami pełnią rzeźby powstałe z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów zaczerpniętych z otaczającej nas rzeczywistości.

Alicja Bielawska, „Jeśli nie tu to gdzie?” Lublin, 01.03.2017, Galeria Labirynt, fot. Wojciech Pacewicz

Tego samego dnia (1.04) w galerii Punkt Odbioru Sztuki A otworzy się solowa wystawa Toma Swobody zatytułowana Inwazje. W fotografiach i wideo zrealizowanych w ramach projektu artysta dokumentuje przestrzenie łódzkiego zoo, często jednak nie znajdziemy w kadrach jego mieszkańców. Swoboda skupia się raczej na wypełniającej klatki, wybiegi i terraria ciszy, a przy tym buduje wypowiedź daleką od przyrodniczego reportażu, skupioną na ludzkiej naturze, potrzebie wyznaczania i chronienia granic przy jednoczesnym łamaniu wyznaczonych wcześniej zasad z błahych pobudek.

Olsztyn

Indywidualna wystawa Jolanty Rejs, laureatki Grand Prix XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, otworzy się w piątek (1.04) w olsztyńskiej galerii BWA. Die Liebe höret nimmer auf! (Miłość nigdy nie ustaje!) prezentować będzie cykl prac bazujących na drzeworytach Albrechta Dürera ilustrujących Apokalipsę i powstałych w 1498 roku, tuż przed rzekomym końcem świata, który zdaniem wielu nastąpić miał dwa lata później. Artystka z jednej strony odnosi się do powracających w związku z postępującą katastrofą klimatyczną apokaliptycznych nastrojów, ale i pozwalających uwierzyć w lepszy obrót spraw działań ludzi niosących innym pomoc.

Sopot

Zorganizowana we współpracy z Fundacją Profile monograficzna wystawa Teresy Tyszkiewicz otworzy się w czwartek (31.03) w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Uśmiech meduzy dawać będzie wgląd w praktykę artystki na przestrzeni kolejnych dekad, prezentując prace od lat 70. po ostatnie realizacje powstałe przed śmiercią Tyszkiewicz w roku 2020. Prezentowane obrazy, fotografie i obiekty, w tym najbardziej charakterystyczne monumentalne prace z użyciem szpilek, ujawniać będą jednocześnie radykalnie subiektywną wyobraźnię artystki, jak i emancypacyjny potencjał jej prac.

Szczecin

Do wyspiarskich legend związanych z historią Szczecina odnosić się będą w otwieranej w środę (30.03) w Zonie Sztuki Aktualnej wystawie Piniak Przemysław i Blanka Karminowicz, pod której nazwiskiem kryje się de facto fotograficzny projekt Piniaka. Kuratorowana przez Jagnę Domżalską Wyspa Pucka i pływające chleby będzie pokazem tego właśnie projektu, złożonego ze zdjęć domków, ogródków działkowych, miast, dostojnej i zdestruowanej architektury.

Warszawa

Jutro (29.03) w Kwiaciarni Grafiki odbędzie się premiera serigrafii magnetycznej Ivo Nikicia Transformer. Współtwórca grupy szu szu zaprojektował interaktywny obiekt składający się z siedmiu magnetycznych elementów. Dzięki temu udało mu się uwolnić od powtarzalności wpisanej charakter graficznej techniki – mimo tego samego punktu wyjścia, każda serigrafia, dzięki inwencji odbiorców i odbiorczyń, przybrać będzie mogła inną formę.

Również jutro (29.03) w Galerii XX1 otworzy się solowa wystawa Anny Bujak Eutopia. Artystka odnosić się w niej będzie do pojęcia utopii i jego ideowego ciężaru. W prezentowanych obiektach Bujak odnosi się do sytuacji zarówno uniwersalnych, jak i prywatnych, związanych z utopijnym projektowaniem własnego lub cudzego życia. Trwała szczęśliwość jawi się jednocześnie w jej perspektywie jako pułapka.

Prace kolektywu i nomadycznej galerii Sen o Końcu, którą współtworzą Kinga Dobosz, Maja Janczar, Piotr Mlącki i Tomek Paszkowicz, zobaczymy tym razem w galerii Nanazenit na otwieranej w środę (30.03) wystawie plain vanilla home. Tytułowy dom jawić się w niej będzie nie jako bezpieczna, komfortowa przystań, a miejsce niebezpieczne i niespokojne, przepełnione niesprawiedliwością, nierównością i pychą, a niekiedy sceneria prawdziwych dramatów.

Wystawa Natalii Romik Kryjówki. Architektura przetrwania otworzy się w czwartek (31.03) w Zachęcie. Przygotowana we współpracy z Trafostacją Sztuki w Szczecinie i kuratorowana przez Stanisława Rukszę oraz Kubę Szredera ekspozycja odnosić się będzie do kryjówek budowanych i użytkowanych przez Żydów podczas Holokaustu. Na wystawie zobaczymy lustrzane odlewy kilku konkretnych kryjówek z terenów Polski i dzisiejszej Ukrainy, powstających w miejscach takich jak dziuple drzew, szafy, miejskie kanały, jaskinie czy puste groby. Obiektom towarzyszyć będzie także prezentacja wyników interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Natalię Romik i Aleksandrę Janus wraz z zespołem antropolożek, historyczek, archeologów i miejskich odkrywców.

Martyna Pinkowska, „Ich krótki triumf”, olej na płótnie, 150 x 130 cm, 2021, dzięki uprzejmości Galerii Serce Człowieka

Solowa wystawa Martyny Pinkowskiej otworzy się w piątek (1.04) w galerii Serce Człowieka, tym razem już nie przy Nowym Świecie, a pod nowym adresem, przy ulicy Widok 22/8. W Syndromie Polly Pocket katowicka malarka wykorzystuje postać tytułowej lalki dla dzieci do stworzenia mało cukierkowej opowieści o niewinnych zabawach służących w istocie do wpisania bohaterki w określoną rolę, walce o uznanie i możliwość wyrażania własnych myśli.

Indywidualna wystawa Alex Urban zatytułowana Matka otworzy się w sobotę (2.04) w Galerii Foksal. Zobaczymy na niej zbiór obrazów i rzeźb powstałych w ciagu ostatnich trzech lat, w których artystka odnosi się do własnego doświadczenia macierzyństwa. Opowiadają one o bezwarunkowej miłości do dziecka, ale i o wyrzutach sumienia, poczuciu winy, zmęczeniu i postrzeganiu macierzyństwa jako rodzaju poświęcenia. Z czasem, w związku z sytuacją polityczną Urban zaczęła też malować obrazy o innej wymowie, niekiedy bezpośrednio odnoszące się do losów rodzin uchodźczych, a obok postaci matki za wszelką cenę chroniącej dziecko pojawia się w nich figura „złej matki”.

Wrocław

W ramach konferencji podsumowującej projekt Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych realizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego od listopada ubiegłego roku w Muzeum Współczesnym Wrocław otworzy się w sobotę (2.04) wystawa Małgorzaty Wachowicz Prześwity i puste miejsca. W swoich fotografiach artystka usiłuje zajrzeć za podszewkę rzeczywistości, notuje naskórkowe obrazy koncentrując się na pęknięciach, rozdarciach i niedopowiedzeniach.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też