NR 4/2023

25 kwietnia – 1 maja

Redakcja
ADU, „Adu i kościoły”, 2022, olej na płótnie, dzięki uprzejmości artystki
25 kwietnia – 1 maja
ADU, „Adu i kościoły”, 2022, olej na płótnie, dzięki uprzejmości artystki

Białystok

W najbliższą sobotę (30.04) odbędzie się otwarcie nowej siedziby Galerii im. Sleńdzińskich, ulokowanej w samym centrum Białegostoku. W nowym budynku zobaczymy odświeżoną wystawę stałą, opartą na dziełach i archiwaliach ze zbiorów patronów galerii, artystycznej rodziny Sleńdzińskich wywodzącej się z Wilna. Znajdą się na niej m.in. obrazy Ludomira Sleńdzińskiego, prace jego ojca i dziadka oraz instrumenty muzyczne Julitty Sleńdzińskiej. W kolejnych dniach po otwarciu galeria szykuje również rozbudowany program towarzyszący, w którym znajdą się m.in. oprowadzania kuratorskie, warsztaty i wykłady.

Z obywatelskiego obowiązku. Rozmowa z Mikołajem Sobczakiem Z Mikołajem Sobczakiem rozmawia Piotr Policht CZYTAJ!

Bielsko-Biała

O historii imperializmu w Europie Środkowo-Wschodniej opowiadać będzie Mikołaj Sobczak w swojej solowej wystawie otwieranej w piątek (29.04) w Galerii Bielskiej BWA. Kuratorowane przez Adę Piekarską Niebieskie zboże otwierać będzie monumentalna instalacja nawiązująca do cerkiewnego ikonostasu, na ekspozycji zobaczymy również premierowo film Upiór, zrealizowany przez Sobczaka przy współpracy z Tarasem Gembikiem, nawiązujący do kina niemieckiego ekspresjonizmu.

Gdańsk

Pierwsza w Polsce wystawa kolumbijskiego artysty Rosemberga Sandovala otworzy się w piątek (29.04) w CSW Łaźnia. Tytułowy Labriego oznacza chłopa bez własnej ziemi, pracującego na cudzy rachunek. Sandoval w swoich pracach, wykorzystując ciało jako główne narzędzie, odnosi się bowiem przede wszystkim do ważnych w kolumbijskim kontekście relacji człowieka z ziemią – nierówności społecznych, brutalnych przesiedleń chłopów, nielegalnego wydobycia surowców czy przymusowych siewów i zbiorów koki. Na gdańskiej wystawie zobaczymy przede wszystkim dokumentacje najważniejszych działań jednego z kolumbijskich pionierów performansu oraz instalację-interwencję Puñado De Tierra.

Tego samego dnia dwie nowe wystawy zaprezentuje Gdańska Galeria Miejska. Horyzont Zdarzeń to nowy projekt Joanny Rajkowskiej, w którym artystka zaprasza widzów do podróży w przeszłość i w przyszłość jednocześnie. Na kuratorowanej przez Annę Mituś ekspozycji Rajkowska powraca na miejsce swoich poprzednich działań, analizuje rzeczywistość przy pomocy tych samych narzędzi, które przynoszą jednak odmienne rezultaty. Solowa wystawa Lesi Pczołki, kuratorowana przez Annę Łazar Ulica Słabości, podejmować będzie z kolei temat białoruskiego zrywu obywatelskiego przeciwko wyborczym fałszerstwom i idących za nim represji. Artystka poszukuje w niej środków wyrazu dla trudno uchwytnych procesów związanych z relacjami pomiędzy urzędnikami u władzy a białoruskim społeczeństwem.

W tym miesiącu rozpoczął się konkurs kuratorski na projekt kolejnej, przyszłorocznej edycji organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej wspólnie z Gdańską Galerią Miejską festiwalu Narracje. Zlokalizowana będzie ona tym razem w dzielnicy Orunia, przez stulecia bogatej wsi zamieszkiwanej przez rzemieślników i rolników, do Gdańska włączonej w roku 1933, dziś wypełnionej m.in. zabytkami architektury z przełomu XIX i XX wieku. Koncepcje kuratorskie nadsyłać można do 12 czerwca.

Rosemberg Sandoval, „Kamień I”, z cyklu “Akcje Polityczne”, 1997-2007, dokumentacja performance, fot. archiwum artysty

Kraków

Organizowana przez Nowohuckie Centrum Kultury, ASP w Krakowie i Agencję Artystyczną GAP wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie monograficzna wystawa Jacka Waltosia Wspólna niepamięć otworzy się jutro (26.04) w przestrzeniach wszystkich trzech współorganizatorów i prezentować będzie przekrój dorobku współtwórcy Grupy Wprost. W przestrzeniach ASP zobaczymy część poświęconą projektom Waltosia związanym z teatrem, na której znajdą się m.in. nigdy wcześniej nie pokazywane rysunki scenograficzne i projekty kostiumów, przygotowane dla Teatru Poezji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1961–1963. W przestrzeniach Uniwersytetu Ekonomicznego zaprezentowane zostaną przede wszystkim prace malarskie, od obrazów z lat 60. po realizacje z ostatnich lat. W NCK zobaczymy z kolei pokaz zatytułowany Zasłona – Ściana, gdzie znajdą się prace, których osią tematyczną jest dwoistość rzeczywistości.

W ramach festiwalu Copernicus w środę (27.04) w Cricotece otworzy się kuratorowana przez Kamila Kuitkowskiego i Kingę Nowak wystawa Z kurzu w kurz. Organizowana w ramach festiwalu, którego hasłem przewodnim jest w tym roku „informacja”, i w instytucji będącej zgodnie z nazwą między innymi „ośrodkiem dokumentacji” ekspozycja opowiadać będzie o archiwach. Skupi się ona na przymusie dokumentowania, katalogowania, zbierania i zabezpieczania informacji, przyglądając się równocześnie temu jak archiwa są kreowane i jak nie przestając się rozrastać stawać się mogą więzieniami.

Zgodnie z tradycją hurtowe otwarcie wystaw na nowy sezon szykuje na ten czwartek (28.04) MOCAK. Gwoździem programu będzie kolejna odsłona sztandarowej i niezmiennej w założeniach od lat serii wystawienniczej, tym razem mierząca się z tematem Polityki w sztuce. W przestrzeni Galerii Beta solową wystawę zaprezentuje Franciszek Orłowski. Ta krew jest dla ciebie to trzecia odsłona projektu zainicjowanego przez artystę w roku 2016, kiedy to Orłowski zaprosił do oddania krwi mieszkające w Warszawie osoby pochodzące z różnych kręgów kulturowych. Nie zabraknie także regularnie powracającego w programie krakowskiego muzeum wątku wojennego – wystawa Ostatni szwajcarscy ocalali z Holokaustu prezentować będzie wypowiedzi świadków Zagłady i ich potomków mieszkających w Szwajcarii, w większości pochodzących z innych europejskich krajów.

Lublin

W ramach rozwijanej nieustannie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę działalności pomocowej Galeria Labirynt zaprezentuje w ten czwartek (28.04) charytatywną wystawę Ми з Вами! / My z Wami! Zobaczymy na niej prace reprezentantek i reprezentantów zaprzyjaźnionego z galerią środowiska artystycznego, które będzie można podczas jej rwania kupić. Dochód ze sprzedaży w całości przekazany zostanie na pomoc osobom przybywającym do Polski osobom uchodźczym z Ukrainy.

Opole

Solowa wystawa Marty Jarnuszkiewicz otworzy się w piątek (29.04) w przestrzeni Galerii Aneks GSW w Opolu. Anaberg to projekt na styku choreografii, architektury i sztuk wizualnych, do którego punkt wyjścia stanowiła dla artystki refleksja nad alternatywnymi sposobami kształtowania przestrzeni publicznej przez żeńskie głosy i ciała. W Opolu zobaczymy wielokanałową instalację wideo będącą zapisem działań zrealizowanych w przestrzeni amfiteatru na Górze św. Anny we współpracy z 10 kobietami z lokalnej społeczności, nawiązujących dialog z przestrzenią zaprojektowaną w latach 30. przez niemieckich architektów Franza Bohmera i Georga Petricha.

Barbara Bańda, „kompozycja uspakajająca”, 40×50 cm, 2021, fot. archiwum artystki

Poznań

Podsumowanie kilkuletniego projektu dokumentalnego realizowanego przez Ankę Gregorczyk i Łukasz Szamałka podczas budowy trasy ekspresowej S5 między Poznaniem, a Bydgoszczą zobaczymy na otwieranej jutro (26.04) w Galerii Centrala wystawie Krajobrazy Tymczasowe. Dokumentując powstawanie nowej trasy fotografowie koncentrowali się zarówno na skali budowy, jej infrastrukturze i obiektach inżynieryjnych, jak i związanych z nią przemianach, lokalnych społecznościach i nowej topografii.

Indywidualna wystawa Wojciecha Ulmana Entropia Empatia otworzy się w piątek (29.04) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jej wernisaż będzie równocześnie inaugurował współorganizowany przez Ulmana festiwal krótkich eksperymentalnych form filmowych BAZA. W swoich pracach artysta sięga do dwóch tytułowych pojęć, traktując je jako siły z jednej strony przeciwstawne, z drugiej jednak uzupełniające się nawzajem, poszukując harmonii i sensu w chaosie oraz sposobu na pogodzenie się z przemianą i stratą poprzez empatię.

Radom

Monograficzna wystawa Basi Bańdy otworzy się w piątek (29.04) w MCSW Elektrownia w Radomiu. Kuratorowane przez Wojciecha Kozłowskiego Róże i róże będą obszernym przeglądem prac artystki z lat 2006–2022, a więc de facto retrospektywą obejmującą całą dotychczasową karierę artystki. Zobaczymy na niej także najnowsze prace, w których delikatne, rozlewające się formy łączą się z precyzyjnie malowanymi, przywołującymi konstruktywistyczne skojarzenia figurami geometrycznymi.

Nadal ten sam samolot i nadal ta sama mgła. ADU, Smoleńsk i silne obrazy O "Lecimy ze Smoleńska z powrotem" ADU pisze Aleksy Wójtowicz CZYTAJ!

Siedlce

ADU, czyli Ada Karczmarczyk, przyzwyczaiła nas do radykalnych zwrotów w swojej twórczości. Zasadniczy przełom wiązał się z nawróceniem artystki i zaowocował twórczością pop-ewangelizacyjną, teraz przyszedł czas na zwrot formalny. Wyżywająca się dotąd przede wszystkim w formatach muzyczno-performatywnych ADU zwraca się bowiem w stronę klasycznego malarstwa, czego efekty zobaczymy na otwieranej w czwartek (28.04) wystawie Dziury, Gluty i Anioły w A_Galerii na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach. Ujarzmianie tytułowego gluta opisuje zmagania artystki z nowym medium, pozostałe dwie kategorie odnoszą się z kolei do tematycznych ram jej malarstwa, w którym ADU kontynuuje swoją dotychczasową misję.

Warszawa

Kuratorowana przez studentki Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP pod opieką merytoryczną Mariki Kuźmicz wystawa Mlask. Seksualizacja jedzenia w sztuce otworzy się w czwartek (28.04) w Fundacji Arton. Przyglądać się ona będzie przeobrażeniom relacji między ciałem, przede wszystkim ciałem kobiecym i politycznym, a żywnością. Opowieść o przekształcaniu roli pożywienia w obiekt erotyczny, performatywny i polityczny zaprezentowana zostanie poprzez prace zarówno klasyczek jak Alina Szapocznikow i Maria Pinińska-Bereś, jak i młodych artystek takich jak Karolina Konopka czy Liliana Zeic.

Hanna Krzysztofiak, „Seans 2”, akryl na płótnie, 90 x 80 cm, 2022

Tego samego dnia (28.04) w Polana Institute otworzy się solowa wystawa Hanny Krzysztofiak Ryszard oswojony i opłakiwany. Nawiązując m.in. do książki Philippe’a Ariesa Człowiek i śmierć, artystka analizować będzie historyczne modele myślenia o zmarłych, by zmierzyć się z własną żałobą po śmierci psa Ryszarda. W nowym malarskim cyklu Krzysztofiak sięga więc do średniowiecznych czy romantycznych modeli przeżywania śmierci, ale także do słowiańskich wierzeń związanych z upiorami czy seansów spirytystycznych.

Prace ponad dwadzieściorga studentek i studentów programu Erasmus+ na warszawskiej ASP zobaczymy na otwieranej w piątek (29.04) wystawie Sounds like home w Galerii Spokojna na Wydziale Sztuki Mediów. Kuratorowana przez Katie Zazenski ekspozycja odnosić się będzie do tytułowego pojęcia domu, traktowanego nie tyle jako miejsce, co raczej rezerwuar historii oraz wyobrażeń i filtrowanego przez soczewkę nieobecności.

Internet

Trwa nabór do organizowanej przez ASP w Katowicach, ASP w Krakowie i BWA w Tarnowie serii spotkań młodych twórców i twórczyń z regionu Górnego Śląska i Małopolski z działającymi na ogólnopolskiej i międzynarodowej scenie, kurator(k)ami i galerzyst(k)ami. Projekt o nazwie Rozbieg realizowany będzie w połowie września i złożą się nań dyskusje i wizyty w galeriach oraz niezależnych przestrzeniach wystawienniczych w Katowicach, Krakowie i Tarnowie. Zgłoszenia do projektu nadsyłać można jeszcze do najbliższej soboty (30.04).

Trwa również nabór wniosków do bieżącej edycji Kreatywnej Europy na lata 2021–2027, czyli programu Unii Europejskiej oferującego finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Aktualnie nadsyłać można zgłoszenia do dziesięciu segmentów programu, przede wszystkim w polu filmowym czy w obszarze Creative Innovation Lab, skierowanym do inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też