NR 11/2023
16.01.2018

25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017 / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017

Redakcja
Jan Bajtlik, „Celebrate The City”
25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017 / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017
Jan Bajtlik, „Celebrate The City”

For English version scroll down

PL

„Dwudziesta piąta edycja, ponad pół wieku plakatu w Katowicach, tysiące twórców (najwybitniejszych i tych mniej znanych), tysiące plakatów, setki tematów i niepowtarzalnych realizacji. Rzesze zaangażowanych organizatorów…

Od początku Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach było ściśle powiązane z katowicką uczelnią poprzez osoby pomysłodawców tego wyjątkowego przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim prof. Tadeusza Grabowskiego, który biennale wymyślił i do dziś, do jubileuszowej edycji jest w gronie organizatorów i zagorzałych propagatorów plakatu, jako wyjątkowej formy wypowiedzi.

Sam plakat oczywiście zmieniał się przez te pół wieku. Zmieniały się zakresy tematyczne, ewoluowały technologie opracowania, udoskonalone zostały metody druku. Kolejne pokolenia młodych twórców zagłębiały się w tworzywo subtelnej metafory i komunikatu poprzez skrót zamknięty w literze i obrazie. Jedno pozostało niezmienne (na szczęście) — wbrew wielu opiniom i podejrzeniom plakat ciągle pojawia się w realizacjach, moim zdaniem jest i pozostanie jednym z ważnych elementów współczesnej sztuki projektowania.

Niedawno zmarły Zbigniew Gostomski nie przewidywał końca malarstwa, dopóki istnieje pigment. Ja, parafrazując te ważkie słowa, stwierdzam, iż nie podejrzewam końca plakatu, dopóki istnieją artyści odczuwający potrzebę przekazywania informacji w ten wyjątkowy sposób — snucia opowieści w formie artystycznego skrótu i metafory.”

Antoni Cygan — wstęp do katalogu

Mirosław Adamczyk, „Kamień”
Tadeusz Gustaw Wiktor, „Epitafium dla Kazimierza Malewicza”
Paweł Ryżko, „Wujek ‘81”
Joanna Górska/Jerzy Skakun, „Kroki”
Łukasz Rayski, „Konstytucja”
Michał Kacperczyk, „KONTRA Michał Kacperczyk + Studenci”

Laureaci 25 Biennale Plakatu Polskiego

Nagrody regulaminowe
Grand Prix —
 Tadeusz Gustaw Wiktor Epitafium dla Kazimierza Malewicza
Złoty Medal — Władysław Pluta VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy
Srebrny Medal —
 Michał Kliś Ogaki
Brązowy Medal —
 Mirosław Adamczyk Kamień   

Nagrody fundowane
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu —  Paweł Ryżko Wujek ‘81
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach —  
Łukasz Rayski Konstytucja
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku —  
Michał Kacperczyk KONTRA Michał Kacperczyk + Studenci 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie — 
Joanna Górska/Jerzy Skakun Kroki
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach — 
Joanna Frydrychowicz-Janiak Kryzys twórczy
ZPAP O/Katowice —  
Jacek Staniszewski Mała Apokalipsa

Wyróżnienia Honorowe
Jan Bajtlik Celebrate The City
Monika Sojka Dydo Poster Collection
Patrycja Longawa Tłum
Marcin Dzbanuszek Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny

Dnia 9 października 2017 roku Jury 25 BPP w składzie:
— prof. Jan Pamuła — Przewodniczący Jury
— prof. Janusz Tylman
— dr hab. Irma Kozina
— prof. Grzegorz Hańderek
— Mariusz Knorowski
dokonało przeglądu prac zakwalifikowanych do konkursu przez Komisję Kwalifikacyjną z dnia 26 września br. (341 prac 168 autorów) oraz zdecydowało poprzez głosowanie o przyznaniu nagród w 25 Biennale Plakatu Polskiego.

25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017, widok wystawy / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017, exhibition view
25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017, widok wystawy / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017, exhibition view
25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017, widok wystawy / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017, exhibition view
25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017, widok wystawy / 25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017, exhibition view

ENG

‘The 25th edition of the Biennial of the Polish Poster celebrates over half a century of poster design in Katowice, thousands of artists (the celebrated as well as the less well known), thousands of posters, hundreds of topics and ingenious works, and no lack of dedicated volunteers…

Since the very beginning, the Biennial has enjoyed strong links with the local art academy, not least because its teachers were the originators. One of them was Prof. Tadeusz Grabowski: the biennial was his idea and, during this jubilee edition, as in all previous editions, he has been involved in the organization, driven by a passionate belief that poster art is a truly unique form of expression.

As for the posters themselves, they have obviously changed in these last 50 years. Various topics have been explored and methods of working have evolved, while there have been advances in printing technology. Each generation of young artists has immersed itself in subtle metaphors and messages, which have been condensed into letters and images. Luckily, what remains unchanged is the fact that posters keep appearing in many artistic realizations, which makes me conclude that poster art will continue to be one of the indispensable elements of contemporary design.

The late Zbigniew Gostomski believed that the art of painting would last as long as there were colouring pigments. Paraphrasing his statement, I am convinced that poster art will last as long as there are artists who feel the need to deliver their message in this unusual way, as a narrative in the guise of artistic brevity and metaphor.’

Antoni Cygan

Władysław Pluta, „VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy”
Jacek Staniszewski, „Mała Apokalipsa”
Monika Sojka,„ Dydo Poster Collection”
Patrycja Longawa, „Tłum”
Marcin Dzbanuszek, „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny”
Joanna Frydrychowicz-Janiak, „Kryzys twórczy”
Jan Bajtlik, „Celebrate The City”
Michał Kliś, „Ogaki”

The Winners of the 25th Biennial of Polish Poster in Katowice

Statutory Awards
Grand Prix — Tadeusz Gustaw Wiktor Epitafium dla Kazimierza Malewicza
Gold Medal — Władysław Pluta VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy
Silver Medal — Michał Kliś Ogaki
Bronze Medal — Mirosław Adamczyk Kamień

Funded Awards
Academy of Fine Arts in Wrocław — Paweł Ryżko Wujek ‘81
Academy of Fine Arts in Katowice — 
Łukasz Rayski Konstytucja
Academy of Fine Arts in Gdańsk
  — Michał Kacperczyk KONTRA Michał Kacperczyk + Studenci
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  Joanna Frydrychowicz-Janiak Kryzys twórczy
ZPAP O/Katowice  Jacek Staniszewski Mała Apokalipsa   

Honorary Distinctions
Jan Bajtlik Celebrate The City
Monika Sojka Dydo Poster Collection
Patrycja Longawa Tłum
Marcin Dzbanuszek Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też