NR 11/2023
15.08.2017

„19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” Katarzyny Przezwańskiej w Pawilonie Art Walk / „19 Geological Specimens Found In Poland” by Katarzyna Przezwańska at Art Walk Pavillion

Redakcja
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
„19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” Katarzyny Przezwańskiej w Pawilonie Art Walk / „19 Geological Specimens Found In Poland” by Katarzyna Przezwańska at Art Walk Pavillion
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view

For English version scroll down

PL

Wystawa składa się z 19 skał, skamielin i kości pochodzących z terenów dzisiejszej Polski. Jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez Katarzynę Przezwańską w trzech warszawskich muzeach: Muzeum Geologicznym PIG Państwowego Instytutu Badawczego, Muzeum Geologicznym im. Stanisława J. Thugutta, i PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Choć prezentowane eksponaty opisują krajobraz geologiczny naszego kraju w sposób fragmentaryczny, to ten zawężony zbiór powstał w wyniku celowego zabiegu. Zwykle wśród tysięcy muzealnych okazów łatwo przeoczyć zabawnie wyglądającą skamieniałą muszlę, malutki meteoryt, czy bryłę soli, którą można osolić milion zup.

Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view

Prezentowane na wystawie okazy ułożone są chronologicznie i opatrzone szczegółowymi opisami. Wszystkie kryją w sobie długą historię, która pozwala spojrzeć na krótki czas, w którym człowiek stąpa po Ziemi, ze zdrowym dystansem. To co dziś jest skamieliną, kiedyś rosło czy biegało po Ziemi, i mogło mieć nie gorszy humor niż my teraz. Nie każdy wie, że na terenach dzisiejszej Polski żyły kiedyś nosorożce włochate, a na warszawskiej ulicy Kopińskiej dokonał żywota trzydziestoletni mamut.

Równie ważnym elementem projektu co wybór skał, skamielin i kości jest autorska aranżacja. Przezwańska precyzyjnie zaprojektowała formy i kolory postumentów, całość komponując tak, że obiekty śmiało mogłyby znaleźć się na wystawie współczesnej rzeźby. Bogactwo form i kolorów, które stwarza natura, mogłoby zawstydzić niejednego artystę.

Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view

ENG

The exhibition consists of 19 rocks, fossils and bones from the area of today’s Poland. It’s en effect of a query carried out by Katarzyna Przezwańska in three Warsaw museums: Geological Museum of the National Geological Institute – National Research Institute, Stanisław J. Thugutt Geological Museum, and Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw. Even though the presented specimens describe Poland’s geological landscape only fragmentarily, narrowing down the selection was intentional. A funny looking shell fossil, a tiny meteorite, or a lump of salt that would last for a million of soups are often passed unnoticed in the crowd of thousands of museum exhibits.

Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view
Katarzyna Przezwańska, 19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce, widok wystawy / Katarzyna Przezwańska, 19 Geological Specimens Found In Poland, exhibition view

The specimens presented at the exhibition are arranged in chronological order and described in detail. They all share a long history, giving the viewers a healthy distance from a relatively short period in which humans populate our planet. Today’s fossils used to run or grow on Earth, in the mood not worse than ours. Not everybody knows that woolly rhinoceros used to live in the area of today’s Poland, and that a thirty-year-old mammoth once gave life at Warsaw’s Kopińska street.

An original display is an equally important part of the project. Przezwańska designed the forms and colors of the stands with great attention. These objects wouldn’t feel out of place at a contemporary sculpture exhibition. The abundance of colors and forms created by nature could put more than one artist to shame.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKatarzyna Przezwańska
Wystawa19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce / 19 Geological Specimens Found In Poland
MiejscePawilon Art Walk, Warszawa / Art Walk Pavillion, Warsaw
Czas trwania20.05–18.08.2017
Kuratorka / Kuratorkoordynatorka: Marta Czyż; organizator: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco
Strona internetowaartwalk.sztukawmiescie.pl
Indeks

Zobacz też