30.06.2017

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL „Rozwarstwienie” / 15th edition of SURVIVAL Art Review „Stratification”

Redakcja
Karolina Balcer, 10 pięter. Wysokościowiec, malarstwo
15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL „Rozwarstwienie” / 15th edition of SURVIVAL Art Review  „Stratification”
Karolina Balcer, 10 pięter. Wysokościowiec, malarstwo

For English version scroll down

PL

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w nieczynnym od wielu lat, modernistycznym budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanym w 1964 roku przez Krystynę i Mariana Barskich.

Hasłem 15. Przeglądu będzie Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Propozycją jubileuszowej edycji SURVIVALU jest przyjrzenie się, poprzez pryzmat sztuki, tematowi rozwarstwienia miasta w rozumieniu symbolicznym, nie tylko w odniesieniu do architektury, ale i w kontekście przemian społecznych i gospodarczych.

Historia Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.

W idei 15. edycji SURVIVALU istotną rolę odgrywają zatem pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie Audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku Audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.

Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach: w nawiązaniu do tematyki społecznej, w kontekście migracji (np. mieszających się i nawarstwiających tożsamości) i procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też w nawiązaniu do zagadnień artystycznych natury czysto formalnej.

Roman Pawelski, obiekty wybrane
Grzegorz Stefański, The Films that Watched our Childhood (Closing Credits), wideo, fot. M.K ujda
Tytus Szabelski, Krypta, instalacja
Łukasz Patelczyk, Piorun, malarstwo
Marek Wagner, Struktura biurka architektonicznego, obiekt
Jednostka Architektury, Jest Chemia, neon, opracowanie graficzne: Karolina Kotlicka, Marta Kowalczyk

Dla idei 15. SURVIVALU istotne będzie także pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, zarówno w odniesieniu do związków nauki i sztuki, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 40 projektów artystycznych różnego rodzaju: obiektów, instalacji dźwiękowych, performansów czy projekcji wideo. Tegoroczny SURVIVAL będzie też okazją, by przypomnieć sylwetkę i twórczość Romana Pawelskiego – autora znanej wszystkim wrocławianom rzeźby pt. Atom, znajdującej się przed budynkiem Audytorium.

W programie nie zabraknie debat, warsztatów czy pokazów filmowych.

Z kolei działania zaplanowane w ramach Sceny Dźwiękowej skoncentrują się na związkach dźwięku z architekturą. Sale wykładowe Audytorium posiadają w pełni zachowaną oryginalną adaptację akustyczną, więc w programie znajdą się performansy wykorzystujące właściwości tych pomieszczeń, a także cykl wykładów i spacerów dźwiękowych poświęconych aspektom dźwiękowym wrocławskiej architektury.

Szczególne znaczenie dla 15. edycji SURVIVALU zyskuje projekt kuratorski fundacji Jednostka Architektury (realizowany wspólnie z SARP Wrocław) zatytułowany Jest Chemia! – seria działań mających na celu przywrócenie dawnego blasku budynkowi Audytorium.

Do akcji może się włączyć publiczność, wspierając finansowo realizację poszczególnych projektów (m.in. przywrócenie oryginalnej iluminacji podniebienia audytorium czy odtworzenie rabatki kwiatowej).

Paweł Bąkowski, Agata Ciastoń, Obserwatorium roślin, instalacja
Monika Konieczna, MotyloFenyloetyloAnima performans
Monika Konieczna, MotyloFenyloetyloAnima, performans

ENG

The 15th edition of the SURVIVAL Art Review will be held in the modernist building of the Auditorium of the Faculty of Chemistry of Wrocław University, which was designed by Krystyna and Marian Barski in 1964 and has been out of use for many years now.

The motto of the 15th edition of the Review is “Stratification.” In art history, this term is applied to the analysis of the structure of a given architectural object by breaking it down into strata. During the jubilee edition of SURVIVAL, this term will be borrowed in order to conduct a study of the symbolic “stratification of the city” with reference to not only architecture, but also in the context of social and economic transformations.

After all, the history of Wrocław’s expansion is not an easy one. By tracing examples of changes that have taken place in the city we can witness not only its development and growth, but also its destruction, disintegration and collapse.

Karolina Balcer, 10 pięter. Wysokościowiec, malarstwo
Bieiamin Głuszek, Alicja Patanowska, Przewodzenie, fragment instalacji dźwiękowej
Maciej Albrzykowski, Kolumna, obiekt
Małgorzata Kazimierczak, Przestrzeń do srodek do wypowiadania, instalacja
Joanna Janiak, Pompa chlorofilowa, performans
Michał Gdak, Balast, obiekt

Among the essential aspects of the idea of SURVIVAL 15 are the notions of tectonics and atectonics, which in regard to works of art (or architecture) pertain to the congruity and uniformity of a construction, or their absence. These terms are crucial in the context of the venue: the Chemistry Auditorium, which retains its original state with hardly any alterations (from the body of the building to the smallest details: chairs, desks, lighting, etc.), and its twin Mathematics Auditorium, which has lost its architectural and artistic cohesion due to a renovation.
The very notion of “strata” can be interpreted by means of art on many levels, especially with regard to social issues, in the context of migration (mixing and overlapping of identities), as a process of identity building (including national identity), or in combination with purely formal artistic notions.
Among other threads that are relevant to the idea of SURVIVAL 15 are those connected with modernism itself as well as with chemistry and chemical reactions, in the context of the connections between science and art, and with reference to interpersonal relationships.

The exhibition will feature over 40 different art projects: objects, sound installations, performances and video projections. This year’s edition of SURVIVAL will also provide an opportunity to remember Roman Pawelski, an artist who designed Atom – a sculpture in front of the auditorium, which is known to all inhabitants of Wrocław.

As always, the programme will also include debates, workshops and film screenings.

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL, widok wystawy
15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL, widok wystawy
15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL, widok wystawy

The actions carried out as part of Sound Art Forum will focus on the connections between sound and architecture. Taking into account the fact that the lecture rooms of the Auditorium have retained the original acoustic features, the programme will include performances drawing on these unique properties. There will also be a series of lectures and sound walks devoted to the individual sonic aspects of Wrocław’s architecture.

Of particular importance for the 15th edition of SURVIVAL is the project Chemistry Is Here, curated by Jednostka Architektury (and SARP Wrocław), a foundation popularising architecture. It is based on a series of actions intended to restore the former splendour of the auditorium. The audience can support it by making donations to carry out the individual actions (such as restoring the original illumination of the auditorium ceiling or recreating flowerbeds).

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMonika Aleksandrowicz, Karolina Balcer, Maciej Bączyk, Agata Ciastoń i Paweł Bąkowski, Maks Cieślak, Róża Duda, Michał Soja, Krzysztof Furtas, Michał Gdak, grupa Centrala (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz + Aleksandra Kędziorek), grupa ETC, grupa Silesium (Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Anna Kołodziejczyk, Anna Kowalska-Szewczyk, Kamil Moskowczenko), Łukasz Huculak, Joanna Janiak, Anastazja Jarodzka, Patrycja Sap, Jednostka Architektury (Patryk Kusz, Marta Mnich, Mikołaj Smoleński), Paweł Karpiński, Małgorzata Kazimierczak, Monika Konieczna, Kasper Lecnim, Grzegorz Łoznikow, Agnieszka Mastalerz, Iwona Ogrodzka, Dominika Oleś, Jędrzej Borowski, Łukasz Paluch, Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek, Łukasz Patelczyk, Roman Pawelski, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego Uwr, Kasia Proniewska-Mazurek, Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty Samoróbka, Tomasz Skórka, Aleksandra Sojak-Borodo, Grzegorz Stefański, Tytus Szabelski, Michał Szota, Karolina Szymanowska, Sabina Wacławczyk, Marek Wagner, Maja Wolińska, Marcelo Zammenhoff, Ewa Zwarycz
Wystawa15. Przegląd Sztuki SURVIVAL / The SURVIVAL Art Review
MiejsceAudytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Czas trwania23-27.06.2017
Kuratorka / KuratorAnna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek; kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek; kuratorzy zewnętrzni: Jednostka Architektury (Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Patryk Kusz), Kamil Moskowczenko
FotografieDunvael Photography
Strona internetowasurvival.art.pl
Indeks

Zobacz też