NR 23/2023
17.11.2017

„The Show is Over
 (Öğüt & Macuga: Episode 2)” Ahmeta Öğüta i Goshki Macugi w Witte de With Center for Contemporary Art [PL/ENG]

Redakcja
Ahmet Öğüt and Goshka Macuga in Imagine You’re a Tree in a Dense Forest (2017), includes: Goshka Macuga, Suit for Tichý (2013). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Nieuwe Beelden Makers
„The Show is Over
 (Öğüt & Macuga: Episode 2)” Ahmeta Öğüta i Goshki Macugi w Witte de With Center for Contemporary Art [PL/ENG]
Ahmet Öğüt and Goshka Macuga in Imagine You’re a Tree in a Dense Forest (2017), includes: Goshka Macuga, Suit for Tichý (2013). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Nieuwe Beelden Makers

For English version scroll down

PL

Na zaproszenie Witte de With, Goshka Macuga i Ahmet Öğüt nawiązali dialog i odnaleźli w swojej praktyce paralelne tropy, wynikające z podobieństwa nurtujących ich problemów, osobistych historii i idei stojących za ich pracą. Na początku tej wymiany Macuga zaproponowała wykorzystanie pojęć destrukcji i „nagłej zmiany” w odniesieniu do praktyki obojga artystów, traktując przestrzeń ekspozycyjną jako plac testowy, jako środek do przyjrzenia się procesom rekonstrukcji. W wystawie The Show is Over Macuga postanowiła zadać pytanie o to, w jakim stopniu destrukcja może działać jako narzędzie krytyki, protestu i sposób na konfrontację z dzisiejszymi uwarunkowaniami kulturowymi. Artystka bazuje przy tym na bogatym dziedzictwie twórców, którzy na przestrzeni lat destrukcję traktowali jako temat, koncept, a także sposób pracy. W obliczu dzisiejszej fali wojen kulturowych oraz prawicowych postaw, które zdominowały krajobraz polityczny, Russell Ferguson w swoim tekście The Show is Over (2014), od którego wystawa zaczerpnęła swój tytuł, pytał „co możemy zyskać przez destrukcję jako narzędzie krytyki społecznej, ale także anarchiczną, bezcelową destrukcję; destrukcję dla czystej przyjemności niszczenia?”. Idąc dalej należy zapytać – w jakim stopniu destrukcja może posłużyć do zachwiania stabilnym obrazem sztuki i jej instytucji poprzez transformacyjne procesy rozbijania, wykradania i rujnowania, by móc zacząć wymyślać je na nowo? Próbując na te pytania odpowiedzieć, para artystów – w swojej pracy i wzajemnych relacjach – staje przed wyzwaniem manifestującym się jako gest drastycznej zmiany. (Epizod 1 zrealizowany został według koncepcji Öğüta i odbył się w dniach 17 maja – 20 sierpnia).

Goshka Macuga, Star Smashers Occupation Room (2017). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Kristien Daem
Goshka Macuga, Arriving at the Black (2017), includes: Ahmet Öğüt, River Crossing Puzzle (2010) & Ahmet Öğüt, Anti-Debt Monolith (2014). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Kristien Daem
Goshka Macuga, Expanded Version of Where is Karl Marx? (2017), includes: Ahmet Öğüt, Where is Karl Marx? (2016) & Ahmet Öğüt, The Castle of Vooruit (2012). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Kristien Daem
Goshka Macuga, Arriving at the Black (2017), includes: Ahmet Öğüt, River Crossing Puzzle (2010) & Ahmet Öğüt, Anti-Debt Monolith (2014). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Kristien Daem
Goshka Macuga, Drawing no. 4 ‘Path of Movement of a Point’ after K. Malevich (1922) (Smashed) (2003/2017). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Kristien Daem
Subodh Patil (Assistant professor Theoretical Particle Physics and Cosmology, Niels Bohr Institute, Copenhagen) Disorder, dislocation, and the arrow of time (2017). Öğüt – Macuga: Episode 2: The Show is Over, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, 2017. Photo: Nieuwe Beelden Makers

ENG

Upon Witte de With’s invitation, Goshka Macuga and Ahmet Öğüt began a conversation, and identified parallel references drawn from their shared concerns, personal stories, and the ideas driving their respective practices. Early on in their exchange, Macuga proposed to take up the notions of destruction and „sudden change” to be played out upon the pair’s work using the exhibition space as test-site, as a means to explore processes of reconstruction. With The Show is Over, Macuga sets out to question how far destruction can work to critique, protest, and confront the present cultural predicament and builds on a rich heritage of artists that have engaged with the gesture of destruction both as subject, concept, and process over the years. In the face of the recent surge of culture wars as well as right-wing agendas that have come to dominate the political landscape, „what can be gained by enlisting destruction for social critique but also anarchic, pointless destruction; destruction for the pure pleasure of it?”—as posed by Russell Ferguson in his paper The Show is Over (2014), after which the exhibition is named. Further, how far may destruction be invoked to challenge the perceived stability of art and its institutions through transformative processes of shattering, hijacking, and undoing in order to engage in reinvention? In such an exercise, the pair’s work and working relationship is challenged, manifested as, and through, a gesture of drastic change. (Episode 1 was steered by Öğüt and took place May 17–August 20.)

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaGoshka Macuga, Ahmet Öğüt 
WystawaThe Show is Over
 (Öğüt & Macuga: Episode 2)
MiejsceWitte de With Center for Contemporary Art , Rotterdam
Czas trwania8.09–31.12.2017
Strona internetowawdw.nl
Indeks

Zobacz też