NR 39/2023
16.06.2017

„Przebłyski” Jakuba Juliana Ziółkowskiego w Fundacji Galerii Foksal / „Glimmers” by Jakub Julian Ziółkowski at the Foksal Gallery Foundation

Redakcja
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled (fragment), 2017, 90 x 71 cm
„Przebłyski” Jakuba Juliana Ziółkowskiego w Fundacji Galerii Foksal / „Glimmers” by Jakub Julian Ziółkowski at the Foksal Gallery Foundation
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled (fragment), 2017, 90 x 71 cm

PL

Prezentowane w Fundacji Galerii Foksal najnowsze prace Jakub Juliana Ziółkowskiego są inspirowane jego dłuższymi pobytami w ciągu ostatnich dwóch lat w Hanoi. Stanowią cykl obrazów wykonanych na szkle i pleksiglas których narracja operuje kliszami kulturowymi oraz subiektywnymi iluminacjami artysty. Przeplatają się motywy budzących grozę bóstw; wotywnych rytuałów; orientalnych symboli; egzotycznych krajobrazów; sylwetek symbolizujących niebezpieczeństwo tygrysów czy filmowe przedstawienia par kochanków.

Zwiedzając Wietnam i jednocześnie odkrywając jego undergroundowe środowisko związane ze sztuką współczesną, Ziółkowski zebrał imponujące archiwum i rozbudował swój język malarski. Po raz pierwszy prace powstałe pod wpływem tych doświadczeń zostały pokazane na wystawie Sick of Love w Nha San Studio – niezależnej przestrzeń wystawienniczej w Hanoi, która obecnie funkcjonuje jako kawiarnia. Ziółkowski zainspirowany tradycyjną techniką papierowych, wotywnych rzeźb pokazał prace obrazujące różne stany zakochania tworząc intymną narrację inspirowaną spirytualistyczno-mistycznymi obrzędami religii i kultury wietnamskiej.

Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 43 x 30,5 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 36 x 26 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 51 x 36 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 69 x 49 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 101 x 71 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 97 x 71 cm

Malowane na szkle i pleksi obrazy dotyczą nie tylko prywatnych narracji jak prace prezentowane na wystawie w Nha San Studio. Odnoszą się one do samego doświadczenia podróży, która poszerza naszą świadomość i jest jednocześnie psychodelicznym doświadczeniem. Jest w nich powab egzotyki i szukanie zatracenia się w innej tożsamości. Metafizyczność prac przejawia się tu też w samym medium. Malarstwo na szkle nasuwa skojarzenie ze spirytualistycznymi ikonami czy współczesnymi przedstawieniami hinduskich bóstw.

Ziółkowski buduje własną kosmogonię. Czerpie z mitologii przeróżnych kultur tworząc swoje wizerunki cynicznych bóstw. Kolejne warstwy nakładanych na szkło farb wydobywają z podświadomości impresje, które przeplatają się odniesieniami do rzeczywistości oraz politycznymi aluzjami.

Te obrazy są pamiątkami z podróży, wspomnieniami, próbą uchwycenia doznań i emocji. W południowo-wschodniej Azji maluje się na szkle aby utrwalić i zachować malarstwo w niezwykle ciepłym, wilgotnym klimacie. Sam proces jest nie przewidywalny, odwrócenie, przenikanie się warstw farb nie pozwalają w pełni zapanować nad powstającą pracą. Technika z właściwym jej prześwitami i warstwami przywodzi na myśl eksperymenty z transparentnością malarstwa w twórczości Francisa Picabii czy Sigmara Polke, którzy próbowali uzyskać w malarstwie efekt podobny do tego jaki daje taśma filmowa czy klisza fotograficzna.

ENG

Jakub Julian Ziółkowski’s recent works, on show at the Foksal Gallery Foundation, were inspired by his lengthy stays in Hanoi over the last two years. They comprise a series of paintings on glass and plexiglas that in their narratives employ cultural clichés and the artist’s subjective illuminations. Motifs include terrible deities, votive rituals, oriental symbols, exotic landscapes, silhouettes of ominous tigers, or movie-like lover couples.

Sightseeing in Vietnam and at the same time exploring its contemporary-art underground scene, Ziółkowski had collected an impressive archive and transformed his visual language. Works inspired by those experiences were first presented in the exhibition Sick of Love at the Nha San Studio, an independent exhibition space in Hanoi that currently serves as a café. Inspired by the local tradition of votive paper sculptures, Ziółkowski showed works depicting various conditions of infatuation, producing an intimate narrative informed by spiritualistic-mystical rituals of Vietnamese religion and culture.

Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 101 x 71 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 97 x 71 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 90 x 71 cm

Unlike the works exhibited at the Nha San Studio, the paintings on glass and plexiglas don’t solely concern private narratives, but reference the very experience of travelling, which expands our consciousness and is thus a psychedelic experience. They convey the allure of exoticism and a quest for becoming lost in a different identity. The works’ metaphysical character is reflected in the medium itself, glass painting bringing to mind spiritualistic icons or contemporary representations of Hindu gods.

Ziołkowski is building his own cosmogony. He draws on various mythologies, producing images of cynical deities. The successive layers of paint applied on the glass call forth subconscious impressions, alternating with references to reality and political allusions.

Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 113 x 84,5 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 114,5 x 84 cm
Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu / Untitled, 2017, 113 x 84,5 cm

These paintings are travel mementoes, reminiscences, an attempt to capture feelings and emotions. South-Eastern Asian artists paint on glass to preserve images in an extremely hot and humid climate. The process itself is not fully predictable, the reversal, interpenetration of the layers of pigment preventing the artist from controlling the final effect. With its cross-colors and layers, the technique brings to mind Francis Picabia’s or Sigmar Polke’s experiments with transparent painting, aimed at achieving an effect similar to that produced by film stock or photographic film.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJakub Julian Ziółkowski
WystawaPrzebłyski / Glimmers
MiejsceFundacja Galerii Foksal, Warszawa
Czas trwania19.05 – 1.07.2017
Strona internetowafgf.com.pl
Indeks

Zobacz też