11.12.2015

„Hosted simply” w Spektrum Tower w Warszawie

Redakcja
„Hosted simply” w Spektrum Tower w Warszawie
Elisabeth Langeder, Boxes

Elisabeth Langeder, Boxes

Hosted Simply to jeden z wielu możliwych anagramów dwóch wyrazów o podobnym znaczeniu: thesis i dyplom. Obydwa te słowa określają istotny moment w procesie edukacji każdego studenta sztuki – egzamin końcowy. To właśnie ten moment – prezentacja prac dyplomowych – stanowi punkt wyjścia wystawy, która gromadzi absolwentów Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Młodzi artyści prezentują swoje prace w Warszawie, w miejscu, które w roli galerii sztuki zaistnieje po raz pierwszy – na dwudziestym piętrze Spectrum Tower, a następnie w wiedeńskim Heiligenkreuzer Hof.

Hosted simply, widok wystawy

Hosted simply, widok wystawy

Tak jak anagram to kombinacja liter, z których mogą powstawać różne słowa i znaczenia, tak wystawa ma stanowić kombinację różnych podejść i koncepcji artystycznych, które, jeśli złoży się je w całość, mogą stworzyć nowy zestaw relacji znaczeniowych. Niektóre z tych relacji opierają się na bliskości tematycznej dzieł, inne – na sposobie, w jaki artyści wykorzystują środki przekazu: malarstwo, film i wideo, fotografię, instalacje, performance. Tym samym wystawa – choć polifoniczna – wyznacza pewne punkty styku, których można dopatrzeć się w refleksji artystów nad historią osobistą i zbiorową, poczuciem tożsamości, presją społeczną, by podporządkować się normom i przepisom, a także intymną potrzebą, by szukać przestrzeni subiektywnej wolności, radości i mikroutopii oraz by ją tworzyć.

Karolina Bielawska, Gedenken

Karolina Bielawska, Gedenken

Karolina Bielawska, Gedenken

Karolina Bielawska, Gedenken

Dla Karoliny Bielawskiej i Elisabeth Langeder, posługujących się różnymi środkami przekazu, takimi jak malarstwo czy instalacje, punktem centralnym są osobiste odniesienia do historii rodzinnej, w której pobrzmiewają echa II Wojny Światowej – jednego z najbardziej dramatycznych momentów naszej historii zbiorowej. Prace artystek odzwierciedlają stosunek młodszego pokolenia do tych przełomowych chwil, które odcisnęły swoje piętno nie tylko na historii, ale także na poczuciu tożsamości narodowej i kulturowej mieszkańców Polski i Austrii.

Elisabeth Langeder, Boxes

Elisabeth Langeder, Boxes

Zuza Golińska, Magdalena Golba, Sylvia Hirschvogel i Lukas Thaler – mimo całkowicie odmiennego podejścia formalnego – poruszają kwestię podporządkowania się normom społecznym, pożądanym i akceptowalnym w sferze publicznej zachowaniom czy też wewnętrznym zasadom sztuki i świata sztuki. Niezależnie od medium, jakie wybrali artyści – malarstwo, wideo czy instalację przestrzenną – ich prace łączą elementy śmiechu i ironii czy też akcenty ludyczne, które można interpretować jako reakcję na to, co jest postrzegane jako „norma”, i na pragnienie artysty, by obalić, naruszyć lub wykpić zasady.

Zuza Golińska, Rozbieg

Zuza Golińska, Rozbieg

Sylvia Hirschvogel (z Anną Demmelbauer i Magdaleną Barthofer), „Undo” / „10x100” / „Untitled”

Sylvia Hirschvogel (z Anną Demmelbauer i Magdaleną Barthofer), Undo / 10×100 / Untitled

Lucas Thaler, „Mutual Feelings: Can” / „Mutual Feelings: Collector” / „Mutual Feelings: Unboxing” / „Mutual Feelings: Highly Effective”  / „Mutual Feelings: Curious and Sociable”

Lucas Thaler, Mutual Feelings: Can / Mutual Feelings: Collector / Mutual Feelings: Unboxing / Mutual Feelings: Highly Effective / Mutual Feelings: Curious and Sociable

Mimo istotnych różnic formalnych instalacje wideo Magdaleny Łazarczyk i eksperymenty z dźwiękiem optycznym Michaeli Grass można scharakteryzować jako dociekania artystyczne w dziedzinie „obrazu w ruchu”. Te dwie artystki nie skupiają się jednak na pracy z narracją wizualną, lecz – w sposób analityczny bądź eksperymentalny – wykorzystują obraz filmowy by, jak Magdalena Łazarczyk, określać i projektować przestrzeń lub by tworzyć dźwięk – jak czynią to Michaela Grass i jej interakcyjna konsola Pentavox.

Magdalena Łazarczyk, „Wieża z kości słoniowej”

Magdalena Łazarczyk, Wieża z kości słoniowej

 Michaela Grass, „Pentavox”

Michaela Grass, Pentavox

 Michaela Grass, „Pentavox”

Michaela Grass, Pentavox

Bastian Schwind i Ada Zielińska wykorzystują fotografię w sposób analityczny, odchodząc od pojmowania jej przede wszystkim jako obrazu mentalnego. Dla obojga artystów fotografia nie stanowi elementu uchwyconej i zarejestrowanej rzeczywistości, lecz coś stworzonego i rozszyfrowanego przy pomocy umysłu. I tak Bastian Schwind, opierając się na języku, tworzy obrazy różnych przestrzeni plenerowych i miejskich, podczas gdy Ada Zielińska przedstawia fragmenty rzeczywistości, w których przemoc, wandalizm, rozpad i katastrofa wydają się czymś wyobcowanym i nienaturalnym, co artystka umieszcza gdzieś na bardzo wąskiej granicy między tym, co realne, a tym, co nierzeczywiste.

Ada Zielińska, „Automotive stils”

Ada Zielińska, Automotive stils

Bastian Schwind, „Meer / Sea” / „Constructionsite / polish”
„Traincrossing / russian” /„Berglandschaft”  / „Teststrip I”

Bastian Schwind, Meer / Sea / Constructionsite / polish, Traincrossing / russian/ Berglandschaft / Teststrip I

Prezentacja prac dyplomowych artystów z Wiednia w Warszawie oraz artystów z Polski w Wiedniu to projekt, którego celem jest poszukiwanie potencjalnych nowych poziomów znaczenia dla prac, które nie są już tylko „egzaminem końcowym” na uczelni, lecz umieszczane są w szerszym kontekście wystawowym i stanowią element dialogu, a tym samym mogą skłaniać ku nowym interpretacjom, interwencjom i przemyśleniom. Tak jak anagram jest kombinacją liter, z których mogą powstawać różne wyrazy i znaczenia, tak projekt stanowi kombinację różnych cech i koncepcji artystycznych, które, gdy połączy się je w całość, mogą stworzyć nowy zestaw znaczeń.

Magdalena Golba, „Uniform”

Magdalena Golba, Uniform

Stopka

ArtystaKarolina Bielawska, Magdalena Golba, Zuza Golińska, Michaela Grass, Sylvia Hirschvogel, Elisabeth Langeder, Magdalena Łazarczyk, Bastian Schwind, Lukas Thaler, Ada Zielińska
WystawaHosted simply
MiejsceSpektrum Tower / 20. piętro
Czas trwania25.11 - 2.12.2015
KuratorDobrila Denegri
FotografieBastian Schwind
Strona internetowaaustria.org.pl
Indeks

Zobacz też