01.12.2016

9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016 „Odejście”

Redakcja
Stach Szumski, Czarny protest, 2016
9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016 „Odejście”
Stach Szumski, Czarny protest, 2016

Kuratorzy Jagna Domżalska i Wojciech Kozłowski o idei wystawy Odejście:

– „Chcemy zaprezentować postawy wobec obrazu jako relacji przestrzennej u malarzy, którzy wierni malowaniu na płaszczyźnie, eksplorując jej możliwości, wychodzą także poza dwa wymiary, przekształcając płótno w obiekt czy też rezygnując z niego, „odchodząc” od płótna, tworzą obiekty. Przy czym nie jest to odejście od obrazu, czy malarstwa, a poszerzanie spektrum działania.

Zamierzamy skonfrontować ze sobą płaskie i przestrzenne prace poszczególnych artystów, pokazując relacje między nimi oraz malarską postawę czy intencję autorów.

Interesuje nas wieloznaczność sięgnięcia po rozwiązania przestrzenne u poszczególnych artystów oraz ich różnorodny charakter a także postawienie pytania o odwracalność czy też tymczasowość tej tendencji”.

widok na pracę Małgorzaty Szymankiewicz
widok na prace (od lewej): Doroty Buczkowskiej, Weroniki Teplickiej
widok na prace autorstwa (od lewej): Stacha Szumskiego, Piotra Łakomego; na podłodze: Michała Gayera, Tomasza Ciecierskiego; na pod≥odze na pierwszym planie: Pawła Matyszewskiego
widok na prace {od lewej}: Stacha Szumskiego, Doroty Buczkowskiej
widok na prace {od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Piotra Łakomego, Pawła Matyszewskiego
widok na prace (od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Michała Gayera, Doroty Buczkowskiej, Pawła Matyszewskiego, Agnieszki Grodzińskiej

Odejście to wieloznaczny tytuł, mogący odnosić się do pojęcia wystawienniczego, związanego z prezentacją obrazu, umożliwiającą oglądanie go i z bliska, i z większej odległości. Jednocześnie może opisywać sposób kontaktu widza z obrazem, świadome oglądanie go także z oddali. Może też określać sytuację samego autora – poszukiwania innych możliwości pracy z przestrzenią obrazu; wychodzenie w trzeci wymiar, bez rezygnacji z malarskich jakości. Takie odejście wcale nie musi być bezpowrotne, może być tylko chwilową próbą, eksperymentem. Może być jak celowe cofanie się (widza) – po to, by zobaczyć więcej, czy inaczej. Sam artysta odchodząc od swego płaskiego obrazowania, w stronę obiektu, może temu obrazowaniu przyjrzeć się na nowo”.

widok na prace (od lewej): Katarzyny Przezwańskiej, Weroniki Teplickiej, na podłodze (od lewej): Michała Gayera, obiekt z masła roślinnego Doroty Buczkowskiej
widok na pracę Leona Tarasewicza
widok na prace (od lewej): Katarzyny Przezwańskiej, Weroniki Teplickiej
widok na prace (od lewej): Marka Sobczyka, Małgorzaty Szymankiewicz, Michała Gayera, Leona Tarasewicza; na podłodze (od lewej): Weroniki Teplickiej, basen Katarzyny Przezwańskiej
widok na prace (od lewej): Małgorzaty Szymankiewicz, Marka Sobczyka, Małgorzaty Szymankiewicz
widok na prace (od lewej): Leona Tarasewicza, Katarzyny Przezwańskiej; na podłodze (od lewej): Weroniki Teplickiej, Marka Sobczyka

Stopka

ArtystaDorota Buczkowska, Tomasz Ciecierski, Michał Gayer, Agnieszka Grodzińska, Piotr Łakomy, Paweł Matyszewski, Sławomir Pawszak, Katarzyna Przezwańska, Marek Sobczyk, Stach Szumski, Małgorzata Szymankiewicz, Leon Tarasewicz, Weronika Teplicka
WystawaOdejście - 9. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2016
MiejsceGaleria Bielska BWA
Czas trwania28.10 - 26.12.2016
KuratorJagna Domżalska, Wojciech Kozłowski
FotografieK. Morcinek
Strona internetowawww.galeriabielska.pl
Indeks

Zobacz też